Kulturna akademija hižo wuspěšna

wutora, 14. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Rogow (HA/JaW). Swoju jubilejnu 30. hłownu zhromadźiznu minjeny pjatk je Domowinska župa Delnja Łužica w Rogowje (Horno) w měšćanskim dźělu wo­krjesneho města Baršć (Forst) přewjedła. To ma swoju přičinu. Domowina wšak je mnohe lěta sobu wojowała wo to, zo njebychu „stary“ Rogow wuhla dla wotbagrowali, ale bój njebě wuspěšny. Přiwšěm pak Domowinske dźěło tež w nowej wsy dale běži a třěšny zwjazk je mjez wobydlerjemi jara připóznaty.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND