Serbske słowa pokazuja puć za wěru a dowěru

pjatk, 16. septembera 2022
artikl hódnoćić
(1 )
Dr. Christiana Piniekowa (naprawo) nawjeduje kurs serbšćiny w Šwjelowej bróžni we Wochozach. Na kurs přichwatali su mj. dr. farar Daniel Jordanov (Klětno), fararka Bettina Jordanov (Wochozy) a Inga Nowakowa (wotlěwa).  Foto: Andreas Kirschke Dr. Christiana Piniekowa (naprawo) nawjeduje kurs serbšćiny w Šwjelowej bróžni we Wochozach. Na kurs přichwatali su mj. dr. farar Daniel Jordanov (Klětno), fararka Bettina Jordanov (Wochozy) a Inga Nowakowa (wotlěwa). Foto: Andreas Kirschke

Towarstwo „Šwjelowa bróžeń“ je organizowało rěčny kurs hornjoserbćiny pod hesłom „Serbšćina w cyrkwi“. W nim prócuja so iniciatorojo cyrkej a swět zwjazać.

Wochozy (AK/SN). W hornjoserbskej rěči stej sej słowje wěra a dowěra přewšo bliskej. „Dopjelnjena wěra je dowěra“, praji dr. Christiana Piniekowa, čłonka dźěłoweje skupiny Serbska namša w Choće­buzu, „serbska rěč je přewšo přećelna, na čłowjeka poćahowana. Mnohe słowa ze sobu zwisuja kaž duch a dušao.“

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND