Sorabičenjo na swojej kermušce nowačkow witali

pjatk, 14. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(1 )
Pisanje basnje běše jedyn z kreatiwnych nadawkow za nowačkow na wčerawšej kermušce Lipšćanskeje Sorabije. Při wuhódnoćenju mějachu nowi a stari čłonojo towarstwa zhromadnje wulke wjeselo.  Foto: Jan Bogusz Pisanje basnje běše jedyn z kreatiwnych nadawkow za nowačkow na wčerawšej kermušce Lipšćanskeje Sorabije. Při wuhódnoćenju mějachu nowi a stari čłonojo towarstwa zhromadnje wulke wjeselo. Foto: Jan Bogusz

Lipsk (JBo/SN). Serbske studentske towarstwo Sorabija Lipsk je wčera w klubowni internatneho domu při Arna Nitzschowej, w tak mjenowanej centrifuze, swoju kermušku woswjećiło. Kaž po tradiciji z wašnjom, su zdobom zaso nowačkow do swojeho cyłka přiwzali.

Lětsa běše jich cyłkownje dźesać. Mjez nimi běštaj tež stipendiatka z Pólskeje a stipendiat z Čěskeje, kotrajž wot nětčišeho semestra na Lipšćanskej uniwersiće studujetaj. Zo bychu so wšitcy nowačkojo bliže ze skutkowanjom Sorabije zezna­jomili, spřihotowachu Sorabičenjo a Sorabičanki z wyšich semestrow wšelke stacije. Na nich wěnowachu so předewšěm stawiznam a skutkowanju towarstwa, kaž tež wažnosći hajenjow stykow k dalšim Lipšćanskim jědnatkowym radam. Nimo toho wuzběhnychu, kotre wažne zarja­dowanja kóždeho sobustawa Sorabije w běhu lěta wočakuja. Zbližili běchu nowačkam tele informacije mjez druhim w formje wšelakich hrow, molowanskich nadawkow a kwisow.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND