Serbski „Štó budźe milionar“ jako prezencne zarjadowanje ...

póndźela, 24. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
We woblubowanej aplikaciji „QuizSerb“ móžeš so najwšelakorišim serbstwo potrjechjacym hódančkam stajić. Kira Hrjehorjec (srjedźa) to na foće předstaji. Towarstwo „Serbska murja“, kotrež je ju wuwiwało, planuje nětko z mytowanskimi pjenjezami ze sakskeho wubědźowanja simul+ přidatne prezencne kwisowe wubědźowanje přewjesć. Foto:  Jan Bogusz We woblubowanej aplikaciji „QuizSerb“ móžeš so najwšelakorišim serbstwo potrjechjacym hódančkam stajić. Kira Hrjehorjec (srjedźa) to na foće předstaji. Towarstwo „Serbska murja“, kotrež je ju wuwiwało, planuje nětko z mytowanskimi pjenjezami ze sakskeho wubědźowanja simul+ přidatne prezencne kwisowe wubědźowanje přewjesć. Foto: Jan Bogusz

Budyšin (JBo/SN). „Štó płaći jako załožer hornjoserbskeho ewangelskeho pismowstwa?“, „Hdy bu Serbski Sokoł prěni raz załoženy?“ abo „Za rólu w kotrym filmje spožčichu Gabrieli Mariji Šmajdźinej 2020 filmowe myto ,Lola‘?“. To su jenož někotre z wjace hač tysac hódančkow mjeztym hižo chětro znateje aplikacije „QuizSerb“. Tuta předleži w kategorijach literatura, domiznowěda, přisłowa a prajidma, mytologija a mnohich dalšich. Wuwiwało bě ju towarstwo „Serbska murja“. Skupinka jědnaće serbskich młodostnych bě so 2016 na Swětowym zetkanju młodźiny w Krakowje załožiło. Wot lětušeho septembra je samo móžno aplikaciju z přidatnej kategoriju tež w delnjoserbšćinje hrać. Młodostni runje w socialnych syćach na swoju aplikaciju skedźbnja z tym, zo tam cyłolětne „QuizSerb-wubědźowanje“ přewjedu. Tu serbskorěčni wobdźělnicy so w tym wuspytaja, na najwšelakoriše serbstwo potrjechjace prašenja wotmołwić. Najmudriše hłójčki w nowembrje mytuja.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND