Bjesady wosadne žiwjenje wožiwjeja a wobohaćeja

wutora, 01. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Z nyšporom a zhromadnymi spěwami a modlitwami zahajichu čłonojo Serbskeho ewangelskeho towarstwa swoju hłownu zhromadźiznu na wčerawšim reformaciskim dnju w Drěwcach.  Foto: Andreas Kirschke Z nyšporom a zhromadnymi spěwami a modlitwami zahajichu čłonojo Serbskeho ewangelskeho towarstwa swoju hłownu zhromadźiznu na wčerawšim reformaciskim dnju w Drěwcach. Foto: Andreas Kirschke

Serbske Bjesady w Rakecach, Hodźiju a Bukecach dale aktiwnje skutkuja. Wone wožiwjeja a wobohaćeja serbske ewangelske žiwjenje w swojich wosadach a gmejnach. To je Mato Krygaŕ, předsyda Serbskeho ewangelskeho towarstwa (SET), na hłownej zhromadźiznje cyłka wčera w Drěwcach podšmórnył.

Drěwcy (AK/SN). „Wosebje wuzběhnyć chcu spěwny wječor w Hodźiju a čitanje z Křesćanom Krawcom tohorunja tam, čitanski wječor z Trudlu Malinkowej w Rakecach, čitanje z Měranu Cušcynej, wožiwjenje drastoweje skupiny a kurs serbšćiny w Bukecach“, rjekny Krygaŕ w swojej rozprawje. Wuměnje nazhonjenjow słuži kóždolětna dźěłarnička Bjesadow. Lětsa bě wona w Hodźiju. Klětu budźe we Wojerowskej kónčinje.

Projektowa skupina je wot lěta 2019 intensiwnje nowe spěwarske „Zernička“ nadźěłała. Pod titlom „Nabožne spěwy za dźěći a młodźinu“ ma edicija kónc nowembra hotowa předležeć. Na adwentničce 4. decembra w Budyskej Michałskej cyrkwi chcedźa spěwarske prěni raz wužiwać.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND