Narownej pomnikaj wobnowić

póndźela, 07. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Na swojim njedawnym wuradźowanju je pomnikowy wuběrk Maćicy Serbskeje wobzamknył namjetowany projekt Towarstwa Cyrila a Metoda (TCM) schwalić.

Budyšin (ML/SN). Kaž předsydka wuběrka Trudla Malinkowa zdźěli, chce TCM narownej pomnikaj za kapłana Michała Rólu a seniora tachantstwa Jakuba ­Skalu na zapadnej stronje rozwalinow Mikławška restawrować dać. John Petrik ze Załožby za serbski lud rjekny, zo ma kamjenjećesar Markus Mikan ze Zemic-Tumic nadawk přewzać. Narowny pomnik za Michała Rólu je chětro wob­škodźeny, a restawracija by wjace hač 7 600 eurow ­płaćiła, mjeztym zo by za Skalowy pomnik jenož něhdźe 2 000 ­eurow trěbnych było, wuběrkownicy zhonichu.

Lěta 1851 w Chrósćicach rodźeny ­Jakub Skala bě w Radworju a Budyšinje z dušepastyrjom, a wón by na rjedźe był stać so z biskopom. Swojeho wulkeho zasa­dźenja za serbstwo dla, mjez druhim je tójšto nabožnych knihow w ma­ćer­šćinje pisał a wudał, jeho cyrkwinska wyšnosć wotpokaza. Za biskopa wuzwolichu němskeho nacionalista Christiana Schreibera. Jakub Skala bě aktiwny ­městopředsyda a předsyda Maćicy Serbskeje.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND