Serbske filmy na wulkej płachće

štwórtk, 17. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Wječornemu programej „Serbskeho kina“ w Budyskim Filmowym palasće přizamkny so publikumowa diskusija.  Foto: SN/Hanka Šěnec Wječornemu programej „Serbskeho kina“ w Budyskim Filmowym palasće přizamkny so publikumowa diskusija. Foto: SN/Hanka Šěnec

Budyšin (SN/bn). Pod hesłom „Serbske kino“ je župa „Jan Arnošt Smoler“ předwčerawšim wosebity cineastiski dźeń w Budyskim Filmowym palasće wuhotowała. Dopołdnja dožiwichu dźěći z třoch pěstowarnjow sprjewineho města na połnje wobsadźenej žurli trikowe filmy, kaž na přikład „Myškolinku“. Swójbne popołdnjo ze serbsce synchronizowanym paskom „Mała wjera“ přiwabi něhdźe 25 zajimcow. Dwójce telko wopytowarjow zličichu na wječornym programje z dohromady štyrjomi přinoškami. Najprjedy pokazachu dokumentaciji „Serbscy ludowi hercy“ wo tudyšej hudźbnej tradiciji a typiskich serbskich instrumentach kaž tež „Njepřetrachu jenož mólby“, portretowaceje čěskeho wuměłca, ludoweho slědźerja a přećela Serbow Ludvíka Kubu. Slědowaše nahrawanje telewizijneho wusyłanja „Serbske wokno“ z lěta 2002, wopřijimace mjez druhim premjeru hry „Swěca abo měca“ a wotewrjenje Smolerjec kniharnje na Budyskej Pchalekowej. Hybridny, z animěrowanych a realnje sfilmowanych scenow montěrowany pask „Z wójny jědu“ Maje Nageloweje a Juliusa Günzela wječor skulojći.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND