Towarstwo z wjele wjerškami 2023

póndźela, 02. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Čěscy přećeljo Serbow su tež lětsa zaso přikładni mostytwarcy mjez Čechami a serbskej Łužicu – to wuchadźa z jich plana terminow a předewzaćow, kiž je wuraz zwjazanosće z našim ludom.

Praha/Budyšin (SN/mb). Hłowny nadawk towarstwa „Společnost přátel Lužice“ (SPL) w Praze budźe lětsa wobnowjenje časopisa „Česko-lužiský věstník“, praješe předsyda Lukáš Novosad Serbskim Nowinam. Mjez abonentami a awtorami „Věstníka“ su tež Serbja. So wě, zo je protyka SPL po kóncu pandemije zaso derje pjelnjena. Tam namakaš nimo swójskich zarjadowanjow klasiske serbske wjerški kaž ptači kwas abo schadźowanku, na kotrychž čěscy přećeljo Serbow rady podźěl bjeru. Wězo planuja zaso za jutry wulět z wulkej skupinu do Łužicy.

„Štyri knihi dyrbimy dokónčić“, připowědźi Lukáš Novosad naročny program: „čitanku modernych poćahow mjez Serbami a Čechami, monografiju Ladislava Futtery wo mjez- a powójnskich čěskich manifestacijach za podpěru Serbow, zběrku Herty Wićazec a nowu zběrku basnjow z pjera Milana Hrabala, kotraž so tuchwilu ćišći.“

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND