Palaca trěbna debata jutře planowana njeje

štwórtk, 12. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

We wobłuku wurjadneho posedźenja woli Zwjazkowe předsydstwo Domowiny jutře serbskich čłonow ze Sakskeje do rady Załožby za serbski lud. Z palacej temu, hač smědźa nawodni woleni zastupjerjo w třěšnym zwjazku zdobom stronski mandat wukonjeć, pak zaběraja so hakle na jednym z přichodneju rjadneju posedźenjow.

Budyšin (SN/at). Wólby serbskich čłonow ze Sakskeje do rady Załožby za serbski lud su po namjeće za dnjowy porjad hłowny dypk jutřišeho wurjadneho posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny w Budyšinje. Kak pak wupada z palacej politiskej naležnosću, hač datej so zastojnstwo předsydy narodneje organizacije a mandat za politisku stronu w samsnej wosobje zjednoćić? Prezidij Domowiny bě so loni do hód z tym zaběrał a naležnosć k dalšemu wobjednanju zwjazkowemu předsydstwu namjetował. Wuchadźišćo bě tójšto kritiki wubudźace wothłosowanje Dawida Statnika jako wokrjesneho radźićela CDU za namjet AfD. Z tym je wosoba Statnik zastojnstwo předsydy Domowiny wobškodźiła, za čož je so wón zjawnje zamołwił.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND