Błóta: Janhoefer so wo serbske Bórkowy stara

póndźela, 16. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
 Wylem Janhoefer  Foto:  Linda Garten Wylem Janhoefer Foto: Linda Garten

Bórkowy (SN/mb). Wylem Janhoefer (31) je swoje zbožo w Bórkowach namakał: Wot lońšeho winowca je wón ženjeny – ze stawnicu hamta Bórkowy. Tohodla je sej dostudowany jurist, kiž dźěłaše po studiju w Lipsku jako prawiznik w Drježdźanach, nowy job w bliskosći pytał: jako justiciar w Choćebuskej wotnožce zwjazkoweje agentury za syće infrastruktury. Něhdyši městopředsyda Domowiny je z čłonom zwjazkoweho předsydstwa Domowiny, předsydstwa župy Delnja Łužica a rady za naležnosće Serbow Braniborskeje. Wot najnowšeho ma Wylem Janhoefer dalše čestne zastojnstwo na starosći: Jeho je wuběrk hamta Bórkowy jako noweho społnomócnjeneho za serbske naležnosće wolił. Do toho su funkciju wospjet zjawnje wupisali – bjez wuspěcha. Potom su młodeho Serba narěčeli, kiž je po přemyslowanju swoju zwólniwosć wuprajił. Nětko chce Wylem Janhoefer „kontakt z akterami na polu serbskich naležnosćow pěstować a serbskorěčne rumy tworić.“ Jeho žona pilnje serbsce wuknje, a tež zamołwita za zjawnostne dźěło hamta hižo na rěčne kursy chodźeše.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND