Mało časa, ale ničo njepřechwatać

wutora, 17. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Wurjadne posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny minjeny pjatk bě prěnje zetkanje gremija po wothłosowanju Dawida Statnika, wokrjesneho radźićela a předsydy Domowiny w jednej wosobje, za namjet AfD w Budyskim wokrjesnym sejmiku. To je tak mjenowanu „kawsu zastojnstwo a mandat“ wubudźiło.

Budyšin (SN/at). We wobłuku wurjadneho posedźenja 13. januara njemóhli maćiznu nastupajo „kawsu zastojnstwo a mandat“ w trěbnej šěrokosći wobjednać. Tola su mnozy čłonojo a čłonki zwjazkoweho předsydstwa wuprajenja k dalšej zaběrje z njej wočakowali. Damian Dyrlich je mysl hnydom na spočatku wuprajił. W dypku wšelčizny je městopředsyda Domowiny dr. Hartmut Leipner wo aktualnym stawje informował.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND