Dźěło z młodźinu w srjedźišću stało

srjeda, 25. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Młodźinske dźěło je bytostny wobłuk w skutkowanju Domowinskeje župy Delnja Łužica. Z nim je so tamniše župne předsydstwo na posedźenju wčera w Choćebuzu hłownje zaběrało.

Choćebuz (SN/at). Jedne lěto wukonja Tobias Unger jako naslědnik Helmuta Matika zastojnstwo młodźinskeho koordinatora w župje Delnja Łužica. Na spočatku noweho lěta je wón hromadźe ze župnym předsydstwom na dźěławosć zhladował. W podatym přehledźe wusahowachu wěste wjerški w młodźinskim dźěle, kaž na přikład zarjadowanje superkokota w Nowej Niwje (Neuzauche), rozprawja župan dr. Pětš Šurman.

Předsydstwo je na wědomje brało, zo su młodostni přewšo spontani, spěšnje so na nowe zajimy a předmjety wusměrjeja. Na wšelake naležnosće ani po WhatsApp lědma reaguja. „To spušćomnosći w młodźinskim dźěle pod třěchu Domowiny runje njepolěkuje“, stołmači župan měnjenje čłonow předsydstwa. Na tamnej stronje pak zhonichu wo wusahowacej angažowanosći młodostnych, kotraž zwurazni so we wothłosu na online-zapustaj za čas koronapandemije, Šurman rjekny.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND