„Tak daloko smy my čisći“ poručenje

póndźela, 30. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Zwjazkowe předsydstwo dźěłowy wuběrk „załožbowa rada“ zasadźiło

Wojerecy (SN/at). Wuslědk pruwowanja wólbow serbskich čłonow a jich zastupjerjow rady Załožby za serbski lud w sakskim ministerstwje za wědomosć kulturu a turizm hišće njepředleži. Jasne tuž dale njeje, hač je towarstwowe prawo prawy zakład za tele wólby. Wšako wurosće nadawk k tomu ze statneho zrěčenja wo wutworjenju serbskeje załožby.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND