Serbske styki do Wendlanda tež lětsa wunošne

wutora, 07. februara 2023
artikl hódnoćić
(1 )

Mjeze Serbami a Wendlandom w lěće 1991 zahajena kulturna wuměna tež lětsa pokročuje, zaso so „Wendentag“ wotměje.. We Łuchowje (němsce: Lüchow) stara so wo to asociěrowane towarstwo Domowiny z mjenom „Wendischer Freundes- und Arbeitskreis e.V.“.

Łuchow (ws/SN). Tući domoródni zajimcy słowjanskich korjenjow krajiny kulowcow a zdobom přećeljo Serbow mějachu zašły tydźeń dwě zarjadowani ze serbskim podźělom. Dnja 2. małeho róžka přichwata z Choćebuza sobudźěłaćerka wotnožki Serbskeho instituta dr. Jenny Hagemann, zo by přednošowała wo temje „Wotkazane regiony“ – přirunowanju regionalne kulturne herbstwo Łužicy a Wendlanda. Wona bě jara překwapjena, zo bu rumnosć pod třěchu w starym hamtskim domje we Łuchowje z 80 zajimcami pjelnjena. Po přednošku wuwi so zajimawa diskusija wo prašenjach domizny, tradicijow, słowjanskeju rěčow wobeju regionow a dźensnišim wuznamje pěstowanja kulturneho herbstwa. Referentka je přilubiła, tematiku z dźěłarničku na tak mjenowanym „Wendentag“ spočatk septembra pohłubšić.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND