Slepjanšćinu bóle praktisce zwučować

póndźela, 27. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Pohlad na hłownu zhromadźiznu towarstwa Njepilic dwór minjeny pjatk w Rownom.  Foto: Andreas Kirschke Pohlad na hłownu zhromadźiznu towarstwa Njepilic dwór minjeny pjatk w Rownom. Foto: Andreas Kirschke

Rowno (AK/SN). Lěta 1999 załožene towarstwo Njepilic dwór z. t. je loni 3 209 wopytowarjow z cyłeho swěta witało. Za skupiny, swójby a jednotliwcow su mnohe wjedźenja poskićili. „To su zaso ličby ze stareho časa“, wuzběhny předsyda Manfred Nikel z widom na dobu do korony pjatk na hłownej zhromadźiznje towarstwa. „Smy zdobom naš hoberski inwentar materialow za naše wustajeńcy aktualizowali. Na kóncu hišće njejsmy, mamy dale naše mnohe Slepjanske serbske narodne drasty dokumentować.“ W towarstwje zběraja dale wokable serbšćiny slepjanskeho regiona a je zapisuja. Juliana Kaulfürstowa jich při tym podpěruje. Wažne su předewšěm rěčne wobroty wšědneho dnja, kaž stej to postrowjenje a rozžohnowanje. Po móžnosći dwunjedźelsce chcedźa čłonojo towarstwa z Julianu Kaulfürstowej nic tak jara wokable wuknyć , ale praktisce zwučować.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND