Přijeće z wustajeńcu fotografijow

srjeda, 29. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Matej Dźisławk je wustajeńcu fotografijow Studio Lipsk na přijeću zastupnistwa Sakskeje wčera we Łužiskim seminarje w Praze wotewrěł.  Foto: Judit Šołćina Matej Dźisławk je wustajeńcu fotografijow Studio Lipsk na přijeću zastupnistwa Sakskeje wčera we Łužiskim seminarje w Praze wotewrěł. Foto: Judit Šołćina

Praha (SN). Na přijeću do nalěća zastupnistwa Swobodneho stata Sakskeje w Praze staj so jednaćelka Domowiny Judit Šołćina a referent za wukraj Clemens Škoda wčera we Łužiskim seminarje wobdźěliłoj. Přiležnostnje staj so zdobom ze zastupjerjemi předsydstwa towarstwa Společnost přátel Lužice (SPL) rozmołwjałoj.

Wobě stronje wjeseleštej so wo zakónčenym projekće rewitalizacije Hórnikoweje knihownje, w kotrymž su knihi wuspěšnje restawrowali a digitalizowali. W štyrilětnym projekće, wot sakskeje statneje kenclije ze 160 000 eurami spěchowanym, su čłonojo SPL mjez druhim rukopisne zběrki „Serbowka“ we wysokej kwaliće digitalizowali. Wot nětka su tute zjawnosći pod w manuscpritoriumje, na mjezynarodnym portalu za digitalizaty Narodneje knihownje Čěskeje přistupne.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND