Dokumentowane (26.04.23)

srjeda, 26. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Dokumentujemy přiwzatej wudospołnjeni za dźěłowe směrnicy Domowiny 2023– 2025 kaž tež namjet ke kubłanskej awtonomiji serbskeho ludu 19 Domowinjankow a Domowinjanow z Delnjeje, srjedźneje a Hornjeje Łužicy.

Dodawk Wita Bejmaka, čłona zwjazkoweho předsydstwa, za směrnicu 3.8

Domowina podpěruje nowe a digitalne formy wuwučowanja, wuwiwanje digitalnych wučbnych srědkow a medialne rěčne kursy. Rěčny centrum WITAJ realizuje aktiwity k nawuknjenju serbskeje rěče z pomocu nowych digitalnych medijow w kooperaciji z partnerami. Domowina podpěra wutwar nošneje struktury k dołhodobnemu přesadźenju serbskich digitalizaciskich projektow.

Dodawk župy Delnja Łužica za nowu směrnicu 12.3

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND