Čłonow wabić najwažniše

wutora, 16. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Na hłownej zhromadźiznje towarstwa Łazowskeho Domu Zejlerja a Smolerja je dotalny předsyda Reinhardt Schneider (nal.) Edith Kraus (napr.) z předsydstwa rozžohnował a so jej za wjelelětne kreatiwne dźěło dźakował.  Foto: Andreas Kirschke Na hłownej zhromadźiznje towarstwa Łazowskeho Domu Zejlerja a Smolerja je dotalny předsyda Reinhardt Schneider (nal.) Edith Kraus (napr.) z předsydstwa rozžohnował a so jej za wjelelětne kreatiwne dźěło dźakował. Foto: Andreas Kirschke

Spěchowanske towarstwo z nowym předsydstwom, ale bjez předsydy

Łaz (AK/SN). Młódša generacija měła so sylnišo za serbske wosobiny kaž Handrija Zejlerja, Jana Arnošta Smolerja a Korlu Awgusta Kocora zajimować. Za to chce so spěchowanske towarstwo zetkanišća Dom Zejlerja a Smolerja zasadźić. „Při tym chcemy Łazowsku wyšu šulu sobu zapřijeć“, praji dotalny předsyda Reinhardt Schneider minjeny pjatk na hłownej zhromadźiznje towarstwa. Na njej wuzwolichu nowe předsydstwo. Funkciju předsydy je Reinhardt Schneider po 22 lětach złožił. Naslědnika dotal nimaja.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND