Na wulke wuspěchi nawjazać poručenje

srjeda, 24. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Rada Załožby za serbski lud je so wčera w Budyskim Serbskim domje prěni raz w nowej wólbnej periodźe schadźowała. Direktor załožby Jan Budar (prědku třeći wotlěwa) ma z Markom Kowarjom (pjaty wotlěwa) noweho partnera na čole załožboweje rady. Jako hósć běše tež předsyda parlamentariskeje přirady Marko Šiman (naprawo) přitomny.  Foto: Jurij Helgest Rada Załožby za serbski lud je so wčera w Budyskim Serbskim domje prěni raz w nowej wólbnej periodźe schadźowała. Direktor załožby Jan Budar (prědku třeći wotlěwa) ma z Markom Kowarjom (pjaty wotlěwa) noweho partnera na čole załožboweje rady. Jako hósć běše tež předsyda parlamentariskeje přirady Marko Šiman (naprawo) přitomny. Foto: Jurij Helgest

Załožbowa rada z nalětnim posedźenjom nowu wólbnu dobu zahajiła

Budyšin (SN/mb). Prěnje zjawne zbožopřeća su z braniborskeho ministerstwa za wědomosć, slědźenje a kulturu wotpósłali: Krajny społnomócnjeny za serbske naležnosće Tobias Dünow gratulowaše Markej Kowarjej, „nowemu předsydźe Załožby za serbski lud“. Hač běše to protokolariski lapsus abo politiska podpěra prócowanjow wo zwyšenje statusa serbskich radźićelow, njetrjebamy wujasnić, wšako bu Kowar w teksće porjadnje jako předsyda załožboweje rady pomjenowany. Jeho su na prěnim posedźenju rady po wólbach nowych serbskich radźićelow ze Sakskeje a Braniborskeje jednohłósnje wolili – z jednym hłosawzdaćom, dokelž nochcyše sebje samoho wolić.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND