Frizow a naš lud zwjazuje dołhe přećelstwo

wutora, 06. junija 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Předsyda Domowiny Dawid Statnik je předsydce towarstwa „Friisk Foriining“ Marie Hahn k stotemu jubilejej załoženja šćěpjelowu tafličku ze serbskim motiwom přepodał. Foto: Gösta Nissen Předsyda Domowiny Dawid Statnik je předsydce towarstwa „Friisk Foriining“ Marie Hahn k stotemu jubilejej załoženja šćěpjelowu tafličku ze serbskim motiwom přepodał. Foto: Gösta Nissen

Kulturny zwjazk Frizow w Schleswigsko-Holsteinskej Friisk Foriining wobsteji lětsa sto lět. Jubilejej bě přijeće organizacije minjenu sobotu w Risumje-Lindholmje wěnowane, na kotrymž je so předsyda Domowiny Dawid Statnik jako tuchwilny předsyda Mjeńšinoweje rady štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšin w Němskej wobdźělił.

Risum-Lindholm (SN/at). Wotpohlad sewjerofriziskich narodnych prócowarjow před sto lětami běše podobny tomu załožerjow Domowiny. Tuž wutworichu w meji 1923 Frizisko-Schleswigske towarstwo jako přećiwny pol k němsko-nacionalistisce wusměrjenemu Sewjerofriziskemu towarstwu. Nowozałoženy cyłk měješe Frizow za samostatny lud a sej připóznaće jako narodna mjeńšina žadaše. Zdobom je mjeno towarstwa na bliskosć k třěšnemu zwjazkej danskich Južnoschleswigčanow pokazało. Wot lěta 2004 rěkaja tutomu kulturnemu zwjazkej Friisk Foriining.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND