Serbski sejm sebjewědomy poručenje

póndźela, 20. nowembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Starobna prezidentka Serbskeho sejma, Edith Pjenkowa z Rownoho, a něhdyši wjelelětny Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (foto naprawo) staj hromadźe z wjac hač połsta ludźimi pjećlětne wobstaće Serbskeho sejma woswjećiłoj. Tež Aneta Zahrodnikowa (nalěwo) a jeje dźowka Marta stej swjatočne zarjadowanje hudźbnje wobrubiłoj. Foto: SN/Bojan Benić Starobna prezidentka Serbskeho sejma, Edith Pjenkowa z Rownoho, a něhdyši wjelelětny Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (foto naprawo) staj hromadźe z wjac hač połsta ludźimi pjećlětne wobstaće Serbskeho sejma woswjećiłoj. Tež Aneta Zahrodnikowa (nalěwo) a jeje dźowka Marta stej swjatočne zarjadowanje hudźbnje wobrubiłoj. Foto: SN/Bojan Benić

Pjeć lět woleneho ludoweho zastupnistwa w Njebjelčicach woswjećili

Njebjelčicy (SN/mb). Dwanata narěč přinjese najwažnišu nowostku: Klětu wozjewi so namołwa, kandidatow za druhe wólby Serbskeho sejma namjetować. Rěčnik wuběrka „wustawa a prawo“, Hajko Kozel, tute poselstwo publikumej w derje wobsadźenej wosadnicy „Bjesada“ w Njebjelčicach pjatk wječor sposrědkowa. „Smy pokazali, zo su Serbja kmani, wólby organizować“, Kozel praji, „a smy slub spjelnili, so wo naćisk za statne zrěčenje starać“. Starobna prezidentka Edith Pjenkowa, hosći z chlěbom a selu do žurle powitawši, chwaleše pilne dźěło zapósłancow, kotřiž wo oficialne připóznaće gremija jako ludowe zastupnistwo hišće wojuja. Tomu měło w přichodźe statne zrěčenje słužić, tola dotal su knježerstwa Sakskeje, Braniborskeje a Zwjazka Serbski sejm mjenje abo bóle ignorowali.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND