Na „hłownej“ w Lěšćoch tež wo wólby noweje Serbskeje rady ...

wutora, 11. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Zastupjerki a zastupjerjo z 41 Domowinskich skupin a 23 towarstwow na hłownej zhromadźiznje župy Delnja Łužica w Lěšćoch wothłosuja.  Foto: Horst Adam Zastupjerki a zastupjerjo z 41 Domowinskich skupin a 23 towarstwow na hłownej zhromadźiznje župy Delnja Łužica w Lěšćoch wothłosuja. Foto: Horst Adam

Lěšće (HA/SN). Ze wšěmi mocami wólby noweje braniborskeje Rady za naležnosće Serbow podpěrać, w tym widźi Domowinska župa Delnja Łužica za přichodne měsacy swój najwažniši nadawk. K tomu słuša dobyć wjele wolerjow a wolerki za listowe wólby a kandidatki a kandidatow za tón wažny politiski serbski gremij w Braniborskej. To steješe w srjedźišću 22. hłowneje zhromadźizny župy Delnja Łužica minjenu sobotu w bróžni šokoladoweje konfiserije „Felicitas“ w Lěšćoch (Hornow) w prjedawšej župje Grodk. Předsydka a čłon wólbneho wuběrka za listowe wólby Margit Neugebauer, zdobom dotalna předsydka Serbskeho wuběrka we wokrjesu Sprjewja-Nysa, a dr. Hartmut Leipner, městopředsyda Domowiny, staj přitomnym nimale 60 delegatam a hosćom konkretny wotběh listowych wólbow hižo 7. Serbskeje rady rozkładłoj. Lětsa 15. decembra wotedate hłosy wuliča, to je hižo postajene. Serbja trjebaja w Podstupimje jara sylny swójski hłós, staj podšmórnyłoj. Na „hłownej“ su wobdźěleni hižo podłožk za wobdźělenje na listowych wólbach wupjelnili a wotedali.

wozjewjene w: Towarstwa
wjace z tohole wobłuka: « Na prawym puću
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND