Přihotuja wustajeńcu w Biskopicach

srjeda, 01. apryla 2015 spisane wot:

Zwjazk serbskich wuměłcow hotuje so hižo nětko na projekty lěta 2016. Zdobom­ prócuje so wo přetwar a wobnowjenje­ Muzeja Ćišinskeho.

Budyšin (AW/SN). Zwjazk serbskich wuměłcow (ZSW) přihotuje zhromadnje z městom Biskopicy reprezentatiwnu přehladku pod dźěłowym hesłom „Molerstwo, grafika, plastika – wuměłče z Łužicy wustajeja“. Wona budźe klětu wot 20. meje do 31. julija w Biskopičanskej galeriji Carla Lohsy widźeć. Dalši dźěl wustajeńcy pokazaja na žurli radnicy města.

nawěšk

nowostki LND