Klewerniše mustwo hru rozsudźiło

Montag, 02. September 2019 geschrieben von:

Tabulka wokrjesneje ligi, stafle 2

1. HZ Lubuš/Bluń 4 13 : 3 10

2. ST Hlinowc 4 18 : 8 9

3. HZ Łaz/Běły Chołmc 4 13 : 6 9

4. FSV Łuty 4 15 : 10 9

5. ST Radwor 4 9 : 4 8

6. Traktor Malešecy 4 15 : 9 7

7. 1896 Wulka Dubrawa 4 11 : 8 7

8. HZ Wojerowski FC II 3 10 : 7 6

9. SJ Chrósćicy II 4 9 : 13 6

10. HZ Hórnikečanski jězor 3 8 : 6 4

11. SV Haselbachtal 4 10 : 15 4

12. SZ Wóslink/Skaskow 4 7 : 12 4

13. SJ Njebjelčicy 4 4 : 6 3

14. Módro-běli Minakał 4 8 : 13 1

15. HZ Rakecy II / Šćeńca 4 5 : 22 1

16. ST Nadrózna Hrabowka 4 4 : 17 0


SJ Njebjelčicy

– SJ Chrósćicy II 3:0 (1:0)

Zestawa domjacych: Hahn – D. Kral, Hanuza, Gödig, O. Domš, Pawlik (46. Wagner), Čornak (30. Hoelzel), Šołta (86. Hrjehor), Plaettner, Haška, Korjeńk

Zestawa hosći: Klimant – M. Donat, Wowčer, K. Mark, L. Zahrodnik, Mohaupt (52. Liznar), G. Zahrodnik (70. Handrik), Šiman, Zynda, J. Donat (82. Cyž), Matješk

Za koparjow Njebjelčanskeje SJ bě to dweju přičin dla chětro wažna partija hišće­ młodeje hrajneje doby. Na jednej stro­nje steješe serbski koparski derby přećiwo Chróšćanskemu druhemu mustwu na planje. Tajki bě w zašłymaj se­zonomaj stajnje snadnje wušoł. Na tamnej stronje hladachu přiwisnicy, hrajerjo kaž tež zamołwići do hry na prózdne dypkowe konto. Trenar Handrij Krawčik žadaše sej tuž wot swojeho cyłka wose­bity angažement.

W bojowniskej hrěbohužel podleželi

Montag, 02. September 2019 geschrieben von:

HZ Łaz/Běły Chołmc – SJ Njebjelčicy 1:0 (0:0)

Zestawa hosći: Hahn (63. Ričel) – Kral, Hanuza, Gödig, Paulik, Čornak (46. Wagner), Domš, Plaettner, Haška, Schulze (73. Hrjehor), Korjeńk

Po dobyću přećiwo SJ Chrósćicam II podachu so koparjo Njebjelčanskeje SJ sobotu na dalšu dypkowu partiju do Ła­zka. A ta měješe wočakowany bojowniski charakter. Hosćićel wukonješe wot wšeho spočatka wulki ćišć. Robustne wašnje Njebjelčanam docyła njetyješe. Při tym małe přestawki wotběh přeco zaso tak mylachu, zo prawa hra njenasta. Woprawdźe strašne akcije pobrachowachu.

Awtor dźensa

Michał Nuk

Zašłe kóncy tydźenja stejachu zaso w znamjenju wutrajnostneho třiboja we Łužicy. Knappenman we Łazu je tež lětsa znowa syłu sportowcow přiwabił. Triatlon při Třižonjanskim jězoru je tak woblubowany, dokelž namaka kóždy zajimc, wšojedne hač dołholětny rutinjej abo započatkar, kmany poskitk. Přede­wšěm kolesowanska čara po dobrym asfalće je płona a spěšna, nichtó so dołhich horow bojeć njetrjeba. Kontrast k tomu mamy 80 km južnišo. Krótko do Knappenmana wotměwa so wokoło Olbersdorfa O-See-Challenge, kotraž słuša do swětoweje wubědźowanskeje serije XTERRA. Tu je hinaši material trěbny – po płuwanju dźe na mountainbiku přez kamjenje a korjenje Žitawskich horin, prjedy hač so naročny crossowy běh přizamknje. To wo­sebje na kolesu woznamjenja, zo trjebaš nimo wutrajnosće tež dobre techniske a koordinaciske zamóžnosće, njechaš-li přewjele mocow a časa zhubić.

Sport (30.08.19)

Freitag, 30. August 2019 geschrieben von:

Kónc septembra na Powerserb

Serbske młodźinske towarstwo Pawk zarjaduje 29. septembra wubědźowanje Powerserb, a Konječanska młodźina je wuhotuje a to wot 14 do 19 hodź. w Konjecach.

Strowotniske běhi

We wobłuku Wopačanskeho běhan­skeho cupa přewjedu dźensa, pjatk, 10. Połčničanske strowotniske běhi. Start a cil budźetej při HELIOS-klinice w Połčnicy. Kołokurs powjedźe po pólnych a lěsnych pućikach a po krótkej asfaltowanej podłoze.

Stara garda Sokoła hraje

Po domjacym dobyću 5:2 přećiwo Hermsdorfej hraja stari knježa Sokoła Ralbicy/Hórki we wólnočasnej lize Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka dźensa we 18 hodź. w Rakecach přećiwo Hrajnemu zjednoćenstwu Rakecy/Šćeńca.

Kónctydźenska kopańca

31.08. 15:00 Rakečanske ST –

  ST Trjebin

31.08. 15:00 Motor Kumwałd –

  Sokoł Ralbicy/Hórki

31.08. 15:00 Módro-běli Kulow –

  ST Porchow

31.08. 15:00 HZ Łaz/Běły Chołmc –

  SJ Njebjelčicy

01.09. 13:30 Wojerowski FC –

  ST Marijina hwězda

01.09. 15:00 ST Radwor –

  HZ Lubuš/Bluń

01.09. 12:30 SJ Chrósćicy II –

  HZ Hórnikečanski jězor

01.09. 15:00 SJ Chrósćicy –

  TSV Rotacija Drježdźany

Lětsa tydźeń pozdźišo

Běłobóski běh z rekordnym wobdźělenjom

Donnerstag, 29. August 2019 geschrieben von:

Na 40. jubilejnym Wopačanskim Běłobó­skim běhu po tamnišej hórskej krajinje je so minjenu njedźelu mjez 420 wobdźělnikami tež horstka serbskich běharjow dračowała.

Wot lěta 1979 organizuje jara agilne Wopa­čanske sportowe zjednoćenstwo w přikładnej zhromadnosći z tamnišim gmejnskim zarjadom we wšěm nastu­panju stajnje tute jara ćežke, a tola přewšo woblubowane wurisanje běharjow. A tak běše to tež na lětušim jubilejnym z předsydu zjednoćenstwa Winfriedom Haasu a z měšćanostku Sylwiju Hölzel na čole. Wjele ludźi je sportowcam zaso­ mócnje přikleskowało a jich pohonjało, a to po puću kaž tež w stadionje. Mnozy woby­dlerjo su swoje domy abo zahro­dy atd. rjenje wupyšili. Wurjadna a wutrobna to atmosfera. Lětsa je kóždy atlet­ tež hódnu praktisku dopomnjenku na 40. jubilejne wurisanje dóstał.

Jednotliwe distancy wurisanjow běchu 0,4/1,5/4,9/12 a 20 km. Běh na 0,4 km běše­ prěni króć bambinijowy za dźěći pod štyrjomi lětami, štož běše jedne koło na běžni po stadionje, a tam je 23 pjerachow startowało.

Wuslědki (29.08.19)

Donnerstag, 29. August 2019 geschrieben von:

Kopańca, regionalna liga žonow

Union Berlin – Viktoria Berlin 0:0 (0:0)

Rudne horiny Aue – RB Lipsk 0:9 (0:3)

Biskopicy – Hohen Neuendorf 1:1 (1:1)

Steglitzski FC – Phoenix Lipsk 2:4 (0:3)

Magdeburgski FFC – Erfurt 4:2 (2:1)

Přezjednota Lipsk-juh – Jena II 1:3 (1:2)

krajna liga muži

Jednota Kamjenc – Lipsk 0:0 (0:0)

Radebeulski BC – Taucha  0:3 (0:0)

Markkleeberg – Nowe Město 0:2 (0:0)

Budyšin – Wilsdruff5:0 (4:0)

Großenhain – Pirna-Copitz  0:2 (0:1)

Lößnitz – Přezjednota Niska 4:0 (3:0)

Mittweida – Wocl Riesa 3:0 (2:0)

Nowosólc-Hródk – Rabenstein 4:2 (1:2)

wokrjesna liga, stafla 2

Hórnikečanski jězor – Malešecy 6:3 (3:2)

Lubuš/Bluń – Wulka Dubrawa 3:0 (0:0)

Rakecy II/Šćeńca – Łaz/Chołmc1:6 (0:3)

Wóslink/Skaskow – Minakał 2:2 (0:1)

Haselbachtal – Wojerowski FC II 6:2 (5:1)

Njebjelčicy – Chrósćicy II 3:0 (1:0)

Hlinowc – Łuty3:5 (1:1)

Nadrózna Hrabowka – Radwor 1:3 (1:2)

čoło tabulki

1. HZ Lubuš/Bluń 3 12 :2  9

2. ST Radwor 3 8 :3  7

3. ST Hlinowc 3 15 :6  6

4. HZ Łaz/Běły Chołmc 3 12 :6  6

Remis a dobyće k zazběhej noweje sezony

Mittwoch, 28. August 2019 geschrieben von:

LSV Nowe Město

– FSV Budissa Budyšin 2:2 (1:1)

Zestawa hosći: Zoul – Noack, Patka, Fischer, Lehmann (66. Kubitz), Sidlo, Gärtner (58. Hentsch), Gröschke, Henčl (91. Mühlmann), Rülicke, Hagemann

Z njerozsudnym 2:2 je so Budissa z Noweho Města do Budyšina wróćiła a prěni wonkowny dypk sobu přiwjezła.

Wobaj cyłkaj započeštej partiju před 315 přihladowarjemi wulce koncentrowanej a staještej přećiwnika při hrajnym natwarje pod ćišć. Wosebje Budyscy kopa­rjo so energiskeho wustupowanja domjacych dla dźiwachu. W 12. min. wjedźe­še to k wuspěchej. Michal Gamba steješe po přihrawce do šěsnatki prawje a třěli 1:0. Prěni swójski wuwołak mó­žachu hosćo hakle w 21. min. sadźić. Po wól­nym kopje Toma Hagemanna móžachu škitarjo z Noweho Města hłójčkowany bul Josepha Gröschki w poslednim wokomiku k róžkej wotwobarać. Krótko do połčasa móžachu Budyšenjo wurunać (41.). Z perfektnej přihrawku bu Max Rülicke do směra přećiwniskich wrotow pósłany, wuhra hišće škitarja a suny kulowatu kožu nimo wrotarja do syće.

Wonka dalše dypki žnjeli

Mittwoch, 28. August 2019 geschrieben von:

ST Nadrózna Hrabowka

– ST 1922 Radwor 1:3 (1:2)

Zestawa hosći: Grenzemann – Bauer, Šěrak, Wjeńka, Jendrewski, Robel (61. Paška), Wjacławk, Zähr, Pječak (46. Rachela), Schulze, Hettasch

Přeswědčiwy wukon na domjacym trawniku

Dienstag, 27. August 2019 geschrieben von:

SJ Chrósćicy II

– HZ Rakecy II/Šćeńca 8:1 (5:1)

Zestawa domjacych: Klimant – M. Donat (81.), Kl. Mark, Wowčer, Ki. Mark, Zynda (46. Handrik), Šiman, Matješk, Mohaupt, J. Donat (55. Cyž), Jakubaš

Domjacy słabje wustupowali

Dienstag, 27. August 2019 geschrieben von:

Sokoł Ralbicy/Hórki

– Módro-běli Kulow 1:2 (0:0)

Zestawa domjacych: Schöne – M. Matka, K. Matka, Gloxyn, Šewc, Wałda, G. Kurjat (46. Korjeńk), Bjeńš, Rawš, M. Kurjat (46. Domaška), Šiman (72. Janca)

Zestawa hosći: Horn – Sauer, Hantschke (60. Zablocki), Korch, Koplanski (77. Piatza), Bulang, Wehlan (67. Graf), Kockert, Kubaink, Bergmann, Maywald

Anzeige

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl