Prěni połčas flop, druhi top

póndźela, 01. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Hač do kónca wojowachu Chróšćanscy koparjo, kaž tule Florian Dórnik (naprawo), přećiwo poražce. Ze zastatka 0:3 docpěchu hišće njerozsudne 3:3. Foto: W. Müller Hač do kónca wojowachu Chróšćanscy koparjo, kaž tule Florian Dórnik (naprawo), přećiwo poražce. Ze zastatka 0:3 docpěchu hišće njerozsudne 3:3. Foto: W. Müller

ST Ćisk – SJ Chrósćicy 3:3 (3:0)

Zestawa hosća: Teschner – Pöpel, Schulze, Dehn, Šafář, Dórnik, Runt, Domaška, Zahrodnik (60. Šiman), Šmit, Žur

Wo sensaciju postarachu so sobotu w Ćisku Chróšćanscy koparjo. Štó by kónc prěnjeho połčasa hišće wěrił, zo woni po 3:0 wuslědk bjezmała zwjertnu. Hač­­runjež hrajachu prěnje 20 mjeńšin koncentrowanje, dyrbjachu hnydom troje wrota kasěrować. Při tym pak njebě klasa Ćišćanow rozsudna, ale skerje zmylki hosći. Po dołhej diagonalnej flance njebě Schulze dosć wusko při Gesu, kiž trjechi z pjatu 1:0 (25.). Při druhich wrotach njebě při zamjeće znowa žadyn Chróšćan při Koberu. Tón so w šěsnatce přesadźi a bu wot Dehna foulowany. Jědnatku na to Geso wěsće přetwori (33.). Při třećich wrotach zhubi Schulze hižo dobyty bul přećiwo Gesu, wón dźěše znowa do šěsnatki, hdyž hižo Dehn ča­kaše a jeho znowa potorhny. Tónkróć smědźeše Kober nastupić. Tež wón pokutny kop wěsće do saka prasny (43.). Hačrunjež běchu Chróšćenjo šokowani, woni hłowu njewěšachu, dokelž wědźachu, zo maja hrajersce hišće šansu.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND