Budyšin chce woprawdźity festiwal

srjeda, 04. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin stanje so pjeć dnjow a nocow ze sakskej stolicu dźiwadła, wšako wabi Němsko-Serbske ludowe dźiwadło z 33 zarjadowanjemi do swojeju domow. 9. sakski dźiwadłowy festiwal wot 18. do 22. meje ma po słowach indendanta NSLDź Lutza Hillmanna najhusćiši program měć a ma so stać z woprawdźitym magnetom za publikum.

Drježdźany/Budyšin. Wjacore zarjadowanja su hižo tak požadane, zo rozmysluja wo třećim poskitku, na přikład za „Chroniki kenguruwa“ Wintersteinoweho dźiwadła Annaberg-Buchholz, rjekny Hillmann zastupjerjam krajneje nowinarskeje konferency minjeny pjatk w Drježdźanskim statnym činohrajnym domje. Z wjele lubosću předstajichu hosćićeljo program zetkanja, nětko na biennalu wozjewjeneho. Tasso Schille hraješe Gershwina, Ralph Hensel a Lutz Hillmann staj Předhru Goethy na dźiwadle přednjesłoj. Dalša překwapjenka so přizjewi: Ministerski prezident Stanisław Tilich­ (CDU) wobdźěli so na zahajenju, hdźež hraja Budyšenjo swoju němskorěčnu inscenaciju Jurja Kochoweho krucha­ „Mój wuměrjeny kraj“.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND