Časy a rumy překročeć

pjatk, 10. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Akterojo jewišćoweje wersije „Krabat oder die Verwandlung der Welt“ po prapremjerje 27. januara 2007 na Złokomorowskim Nowym jewišću.  Foto: SN/Maćij Bulank Akterojo jewišćoweje wersije „Krabat oder die Verwandlung der Welt“ po prapremjerje 27. januara 2007 na Złokomorowskim Nowym jewišću. Foto: SN/Maćij Bulank

Brězanej samomu bě jewišćowa wersija romana „Krabat“ wažna. Po prěnich rozmołwach přewostaji wón za to ­prawa Złokomorowskemu Nowemu ­jewišću. Dóstach nadawk, twórbu ­dramatizować a inscenować. Hromadźe z Giselu Kahl dach so do dźěła.

Myslach sej, zo jedna so wo „tu“ stawi­znu Krabata, při čitanju knihi pak pytnych, zo běch so myliła. Brězan njebě mjenje hač nowy uniwersum stworił. Krabatowa stawizna, kotruž znajach jako dźěćo z knihi „Die Schwarze Mühle“, bě tež někak pódla, roman pak spyta něšto wjele wjetšeho powědać. To bě fantastiske a zdobom filozofiske rozestajenje ze swětom, ze zamołwitosću napřećo přirodźe a stwórbje a kak zamołwiće jednotliwc ze swojimi talentami a zamóžnosćemi wobchadźa. Běch překwapjena a tróšku wohańbjena, dokelž njeběch wo knize do toho ničo wědźała. Hdyž je 1976 wušła, sym runje do šule zastupiła. Tež pozdźišo so jeje njedohladach. Wobžarowach to a sym to intensiwnje nachwatała.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND