Z wobmjezowanym zrěčenjom

pjatk, 21. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (dpa/SN). Něhdźe 2,8 milionow ludźi w Němskej ma časowje wobmjezowane dźěłowe zrěčenje. Předewšěm žony a młodźi ludźo su potrjecheni. Tole wuchadźa z wotmołwy zwjazkoweho knježerstwa na naprašowanje frakcije Lěwicy w zwjazkowym sejmje, kotrež medijam předleži. Mjez žonami ma 7,6 procentow dźěło na čas, mjez mužemi 6,5 procentow. Najhórje je mjez młodostnymi w starobje 15 do 24 lět. Tam dźěła nawšě 20 procentow w tajkim poměrje.

Prěnje protesty přećiwo AfD

Köln (dpa/SN). Do jutřišeho zwjazkoweho zjězda AfD w Kölnje su so tam dźensa prěni demonstranća k protestnym akcijam zhromadźili. Před hłownym dwórnišćom zestupachu so čłonojo hibanja Avaaz, maskěrowani jako politikarjo AfD Frauke Petry, Björn Höcke, Alexander Gauland a Beatrix von Storch. Čłonojo skupiny wumjetowachu AfD zastarsku ideologiju. Po informacijach hibanja je so 30 ludźi wobdźěliło. AfD wotměje kónc tydźenja w Kölnje swój cyłoněmski zjězd. Něhdźe 50 000 ludźi chce jutře přećiwo tomu protestować.

Dalši wopor zemrěł

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND