Přećiwo zadobywarjam

pjatk, 19. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (dpa/SN). Z raznišimi chłosta­njemi, efektiwnišim policajskim dźěłom a wjace prewentiwnymi naprawami chce zwjazkowe knježerstwo ličbu zadobywanjow do bydlenjow pomjeńšić. Wotpowědny naćisk zakonja rozłožichu dźensa w zwjazkowym sejmje. Po planach koalicije měli zadobywarjo přichodnje znajmjeńša lěto do jastwa, dotal jenož poł lěta. Policiju chcedźa lěpje wuhotować, zo móhli wjace skućićelow zwěsćić. Loni běchu jeno 16,9 procentow zadobywanjow wuswětlili. Kwotu chcedźa polěpšić.

Lutowanski program schwaleny

Athen (dpa/SN). Grjekski parlament schwali minjenu nóc nowy lutowanski program, kotryž ma knježerstwu pjeć miliardow eurow wunjesć. Za zakoń hłosowaše 153 zapósłancow knježerstwoweje koalicije, 128 parlamentownikow bě přećiwo tomu. Před parlamentom dóńdźe w samsnym času k namócnosćam mjez demonstrantami a policiju, po tym zo běchu chaoća z měrniweje demonstracije bencinowe bleše na policistow mjetali. Policija zasadźi na to sylzopłun.

Za Hannoverske wiki wabił

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND