Wěnuja so w Budyšinje rodźenemu filozofej

póndźela, 22. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Žiwjenju a skutkowanju filozofa a lěkarja Rudolfa Hermanna Lotzy wěnuje so wustajeńca w Budyskim měšćanski muzeju. Foto:  Carmen Schumann Žiwjenju a skutkowanju filozofa a lěkarja Rudolfa Hermanna Lotzy wěnuje so wustajeńca w Budyskim měšćanski muzeju. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Žana tafla na Budyskej Lotzowej na to njepokazuje, po kim je wona pomjenowana. Jenož mało Budyšanow wě z tymle mjenom dotal scyła něšto započeć. UIrich Schollmeyer, sobudźěłaćer Budyskeho měšćanskeho muzeja, chce tomu wotpomhać. Sydom lět je so wón ze žiwjenjom a skutkowanjom Rudolfa Hermanna Lotzy zaběrał. Nastała je wulkotna wustajeńca, kotraž njeprezentuje jenož biografiske fakty muža, rodźeneho 21. meje 1817 w Budyšinje. Ulrichej Schollmeyerej, kiž so hižo dołho z filozofiskimi prašenjemi rozestaja, bě wažne, zo njebě Lotze jenož lěkar, ale zdobom tež filozof. Wustajeńca pohnuwa so z tym zaběrać, kak bě Lotze swój čas myslił. Dokelž je tole hoberski nadawk, je radźomne přehladku nic jenož jónu, ale wospjet wopytać. K njej wuńdu cyłkownje tři knihi, kotrež maja wopytowarjow přewodźeć. Při tym jedna so wo katalog, ale tež wo spisy, kotrež bě student swój čas po přednoškach Lotzy zhotowił. Třeća kniha wopřijima wuslědki wědomostneje konferency z wobdźěl­nikami ze šěsć krajow, kotraž je so kónc tydźenja w Budyšinje wotměła.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk