„Serbja su tajki přikład“ poručenje

póndźela, 19. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
3. julija 1991 bě so zwjazkowy kancler Helmut Kohl (CDU, srjedźa) w Radworju k rozžohnowanju ze zapósłanču zwjazko weho sejma Marju Michałkowej, zapósłancom Sakskeho krajneho sejma Markom Šimanom, Budyskim krajnym radu Volkerom  Ebermannom, Radworskim wjesnjanostu Benom Hanskim a Pětrom Kubańkom (wotprawa) tule před ho sćencom „Meja“ fotografować dał.  Foto: SN-archiw/Maćij Bulank 3. julija 1991 bě so zwjazkowy kancler Helmut Kohl (CDU, srjedźa) w Radworju k rozžohnowanju ze zapósłanču zwjazko weho sejma Marju Michałkowej, zapósłancom Sakskeho krajneho sejma Markom Šimanom, Budyskim krajnym radu Volkerom Ebermannom, Radworskim wjesnjanostu Benom Hanskim a Pětrom Kubańkom (wotprawa) tule před ho sćencom „Meja“ fotografować dał. Foto: SN-archiw/Maćij Bulank

Minjeny pjatk zemrěty bywši kancler Helmut Kohl 1991 w Radworju był

Wjelelětny zwjazkowy kancler Helmut Kohl a zwjazkowy předsyda CDU je minjeny pjatk w starobje 87 lět w swojim domskim w Ludwigshafenje-Oggersheimje zemrěł. Kaž nowina Bild dźensa wozjewi, wotměja za bywšeho kanclera jenož europski statny akt w Strasbourgu. Wotpowědnje wuraznemu přeću Kohla njeje dalši narodny statny akt w Němskej předwidźany, kaž Bild piše. Kohl ma so jako prěnja wosobina w stawiznach Europskeje unije na wosebite wašnje počesćić.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND