Mnozy tež dźensa hišće zludani

póndźela, 19. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Sakska ministerka za runostajenje Petra Köpping (SPD, naprawo) je wčera něhdyšu Margarećinu hětu we Wulkej Dubrawje wopytała. Zajimcy, mjez nimi něhdyša technologowka  Regina Bernstein (stejo), rozprawjachu wo swojich bolostnych dožiwjenjach, jako běchu zawod po přewróće prosće zawrěli.  Foto: Carmen Schumann Sakska ministerka za runostajenje Petra Köpping (SPD, naprawo) je wčera něhdyšu Margarećinu hětu we Wulkej Dubrawje wopytała. Zajimcy, mjez nimi něhdyša technologowka Regina Bernstein (stejo), rozprawjachu wo swojich bolostnych dožiwjenjach, jako běchu zawod po přewróće prosće zawrěli. Foto: Carmen Schumann

Sakska ministerka za runostajenje w něhdyšej Margarićej hěće była

Wulka Dubrawa (CS/SN). Bě to 18. junija 1991: Dźěławi Wulkodubrawskeje Margerećineje hěty wobsadźichu swój zawod, zo bychu demontaži mašinow zadźěwali – podarmo, kaž so pozdźišo wukopa. Zawod, kotryž bě w zhotowjenju elektropórclina jedyn z wodźacych na swěće, kaž sobudźěłaćerjo twjerdźa, bu zawrjeny. Hišće­ wjace: Tež technologije pokradnychu. „Čujachmy so nałžani a wobšu­dźeni“, rjekny Regina Bernstein, něhdyša sobudźěłaćerka, to, štož mnozy dźensa hišće mysla. K róčnicy wobsadźenja zawoda zetkachu so něhdyši kolegojo wčera, njedźelu, ze sakskej ministerku za runo­stajenje Petru Köpping (SPD) w něhdyšim elektriskim pruwowanišću, kotrež je dźensa wobstatk industrijneho muzeja Margerećineje hěty.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND