Horce rozestajenja noweje wěry dla

pjatk, 23. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Kulowska stara Křižna cyrkej, wokoło kotrejež běchu so wěry dla 1621 rozestajeli, je so 1780 wotpaliła. Dwě lěće pozdźišo bu tónle Boži dom znowa natwarjeny.  Foto: Ulrike Herzger Kulowska stara Křižna cyrkej, wokoło kotrejež běchu so wěry dla 1621 rozestajeli, je so 1780 wotpaliła. Dwě lěće pozdźišo bu tónle Boži dom znowa natwarjeny. Foto: Ulrike Herzger

Serial Serbskich Nowin w jubilejnym lěće reformacije6. dźěl

Budestecy běchu prěnja serbska ewangelska wosada, w kotrejž je hižo­ 1520 farar Pawoł Bosak ewangelij w maćeršćinje wosadnym prědował a po lutherskim wašnju Bože wotkazanje z woblatkom a winom wudźělał. W Budyšinej podstejacej radnej wsy bě so tuž nowe wěrywuznaće prjedy pře­sadźiło hač w měsće. Tam bě so wot 1523 w cyrkwi swj. Pětra po lutherskim a 1524 w cyrkwi Našeje lubeje knjenje serbsce prědowało. Lěta 1525 bě wjetšina Budyšanow hižo ewangelska. Zo pak njebychu Serbja k nowej wěrje přestupili, přikaza tachantstwo hižo 1527, zo dyrbi jedyn měšnik w Mikławšskej cyrkwi Serbam stajnje w jich maćeršćinje prědować.

W Budyšinje simultana cyrkej nastała

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk