Protesty přećiwo reformam

póndźela, 17. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Pólske knježerstwo chcyło sudnistwa bóle kontrolować

Waršawa (dpa/SN). We wjacorych pólskich městach su ludźo kónc tydźenja za njewotwisnu­ justicu demonstrowali. Na najwjetšim zarjadowanju zhromadźi so we Waršawje něhdźe 5 000 ludźi před sejmom, delnjej komoru parlamenta. Po informacijach powěsćernje PAP wołachu woni „swoboda, runoprawosć, bratrowstwo, demokratija“. Protesty měrjachu so přećiwo dwělomnej justicnej reformje narodnokonserwatiwneho knježerstwa strony Prawo a sprawnosć (PiS).

Nawoda wobydlerskeho hibanja KOD Krzysztof Łoziński rjekny, zo je nětko posledni wokomik přišoł, postajenju diktatury zadźěwać. „Kóžda diktatura kónči so w teroru“, publicist w swojej narěči warnowaše. Tež konserwatiwne a opoziciske strony so na demonstracijach Komiteja k zachowanju demokratije (KOD) wobdźělichu.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND