„Bjez wulkeho wušparanja a hektiki“ přewza rady organizatoriske ...

pjatk, 11. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Pěstować zhromadnosć je Alojsej Lanze z Konjec wutrobita naležnosć. Lětdźesatki hižo wšelake kulturne abo priwatne cyłki podpěruje.  Foto: Alfons Handrik Pěstować zhromadnosć je Alojsej Lanze z Konjec wutrobita naležnosć. Lětdźesatki hižo wšelake kulturne abo priwatne cyłki podpěruje. Foto: Alfons Handrik

Rentnar a što potom – wuměkarsku swobodu wužiwać abo wužadanje přiwzać (11)

Někotři njemóža so tohole časa dočakać, tamni zaso nochcedźa scyła na njón myslić – na zastup do renty. Kajke maja wuměnkarjo žiwjenje abo starosće, to ze seriju „Rentnar a što potom?“ bliže wobswětlamy.

Njedawno pobych w Běłym Chołmcu, zo bych so tam zaběrał ze šulskimi stawiznami wsy nad Małej Sprjewju. Rozmołwjejo so ze staršim Běłochołmčanom mi tón zahorjeny powědaše, zo bě před šěsć lětdźesatkami měł serbšćinu pola cyle młodeho wučerja, a to Alojsa Langi z Konjec. „Mjeztym wšak je wón dawno na wuměnku. Kak je nas ze zapalom wučił pola nas nimale zabytu rěč, mam hišće derje w pomjatku“, so wón dopominaše.

Mjeztym wšak je Alojs Langa wosomdźesaćiny překročił, tola swoju agilnosć a dźěło na dobro druhich je sej hač do dźensnišeho wobchował. Jako sobuiniciator 1971 załoženeho muskeho chóra Delany bě wot wšeho spočatka a po tym, zo bě so 1992 jako woblubowany wučer na wuměnk podał, dale hač do 2009 jeho předsyda. Jako čłon předsydstwa spěwneho cyłka pak so dale wo organizatoriske nadawki swěru stara.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND