„Zhromadnje město sam“ poručenje

srjeda, 13. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
We wobłuku akciskeho tydźenja „Zhromadnje město sam“ na Budyskich Žitnych wikach je industrijny designer Alexander Wiefel z Drježdźan wčera pomjeńšene twórby „Crossover“ (małe foto) w Korzymju bydlaceho wuměłca Sandra Porcuwa z granulata wotpadkowych plastikowych sudobjow lał.  Foto: SN/Maćij Bulank We wobłuku akciskeho tydźenja „Zhromadnje město sam“ na Budyskich Žitnych wikach je industrijny designer Alexander Wiefel z Drježdźan wčera pomjeńšene twórby „Crossover“ (małe foto) w Korzymju bydlaceho wuměłca Sandra Porcuwa z granulata wotpadkowych plastikowych sudobjow lał. Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (SN/at). Akciski tydźeń přećiwo zabyću „Zhromadnje město sam“ na Budyskich Žitnych wikach dopomina na wukročenja loni w septembrje mjez młodymi požadarjemi azyla a tudyšimi prawicarjemi. Lěwicarska młodźina je hromadźe z Jusosami, Budyskim muzejom a zwjazkarstwom Budyšin wostanje pisany rjad zarjadowanjow přihotowała, kotryž zahaji so zawčerawšim na „plaće“ z rozmołwu mjez tudyšimi młodostnymi, kak woni wo Europje mysla.

„Tež po jednym lěće njeje zadźerženje jednotliwych policistow w konteksće rasistiskich wuprajenjow zabyte, kotrež dyrbjachu młodźi požadarjo azyla poćerpjeć“, rjekny Annalena Schmidt ze zwjazkarstwa wčera na kromje mjezykulturneho bifeja. Tam dachu sej ludźo na přikład syriske plincy zesłodźeć. Korzymske towarstwo TanzArt pokaza wurězki ze swojeje indiskeje rejwanskeje přehladki.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND