Wšitke „Lubiny“ do Pólskeje poručenje

wutora, 14. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Z „Lubinu“ wuznamjenjenaj buštaj na 27. Choćebuskim filmowym festiwalu mjez druhim Mirosław Haniszewski jako najwustojniši hrajer a režiserka Anna Jadowska. Pólscy filmowcy wudobychu sej sydom z dohromady pjatnaće mytow a běchu tak nanajwuspěšniši wuměłcy festiwala, kotryž so sobotu z wopytowarskim rekordom skónči.  Foto: Michael Helbig Z „Lubinu“ wuznamjenjenaj buštaj na 27. Choćebuskim filmowym festiwalu mjez druhim Mirosław Haniszewski jako najwustojniši hrajer a režiserka Anna Jadowska. Pólscy filmowcy wudobychu sej sydom z dohromady pjatnaće mytow a běchu tak nanajwuspěšniši wuměłcy festiwala, kotryž so sobotu z wopytowarskim rekordom skónči. Foto: Michael Helbig

Serbski přinošk na Choćebuskim filmowym festiwalu premjeru měł

Choćebuz (HA/SN). Najwuspěšniša ze wšěch 42 krajow, kotrež běchu na 27. festiwalu wuchodoeuropskeho filma wot 7. do 12. nowembra w Choćebuzu zastupjene, je tónraz Pólska była. Z dohromady 24 filmami wobdźěli so wona na festiwalu, a z nimi dobychu pólscy filmowcy a wuměłcy sydom z dohromady pjatnaće mytow, spožčenych we wšelakorych kategorijach.

We hłownym wubědźowanju z dwanaće přinoškami wuznamjenichu pólski „Wilde Rosen“ režiserki Anny Jadowskeje jako najlěpši a runje tak jeho hłownu hrajerku Martu Nieradkiewicz jako najwustojnišu. Specialne myto za najlěpšu režiju dósta „I’m a killer“ Macieja Pieprzycy, a hłowny akter w tejle produkciji Mirosław Haniszewski bu wuznamjenjeny jako najwustojniši hrajer. Tak su wšitke štyri serbske figuriny z mjenom „Lubina“ tónraz do Pólskeje šli.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND