Migraciska tema rozsudna

wutora, 14. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (dpa/SN). Při sonděrowanskich rozmołwach za jamaisku koaliciju je z wida FDP wotwidźomne, zo přihłosuja připućowanju kwalifikowanych dźěłowych mocow. „Dyrbimy po wšěm swěće wo najlěpše talenty wabić a je po dypkowym systemje ... na naše dźěłowe wiki přeprosyć“, rjekny za FDP na jednanjach wobdźěleny integraciski minister Sewjerorynsko-Westfalskeje Joachim Stamp.

Wo dwělomnej temje chcedźa nawodźa delegacijow CDU, CSU, FDP a Zelenych ze swojimi fachowymi rozprawjerjemi dźensa wječor znowa jednać. Konflikty su předewšěm mjez pozicijemi unije a Zelenych. Hinak hač při druhich temach, kotrež chcychu w běhu dnja rozjimać,­ njeje časowy wobłuk za migracisku temu wobmjezowany.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND