Pokiwy (23.11.17)

štwórtk, 23. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Z pokazku narodneje drasty

Rakecy. Składnosć, sej Rakečansku ewangelsku srjedźnu šulu raz zbliska wobhladać a so wo dźěle na kubłanišću wobhonić, maja zajimcy jutře, 24. nowembra. Wot 16 hodź. přewjedu tam dźeń wote­wrjenych duri. Nimo projektow informuja šulerki a šulerjo kaž tež wučerjo Pawołskeje šule zdobom wo tym, što je we wučbje wšitko nastało. Šulska dźiwadłowa skupina poskići zwučowanje, nimo toho pokazaja serbsku narodnu drastu. Wobhladać móža sej zajimcy tež rjadowniske rumnosće a kabinety. We 18 hodź. předstaji 5. lětnik prěni króć musical „Zachäus“.­

Hač do nocy nakupować

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND