Protyka (03.07.20)

pjatk, 03. julija 2020 spisane wot:

Pjatk 3.7. 21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym­ młynje za swójby: „Fantastiske pućo­wanje dr. Dolittlea“

Sobotu 4. a 5.7.   Antikske a čaporowe wiki na Mortkowskej Jakubec­ twjerdźiznje (stajnje 8 do 18 hodź.)

   Prěni kreatiwny hermank w Jiłočanskej (Eulowitz­) „Herbskej grychće“

Sobotu 4.7. 21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym­ młynje: „Perfektne potajnostwo“

Njedźelu 5.7. 11:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Lětni són“ w Zarěčanskej­ Konsumowej galeriji

  14:00 Dźiwadło en miniature na Wojerowskej Piwarskej­ hasy

  16:00 Koncert Serbskeho ludoweho ansambla „Kóž­dom lu­dej swoje dudy“ z dudakom Handrijom Henčlom w Budyskim Serbskim muzeju

  19:30 Předstajenje „Greta“ činohrajneho studija Budyske­ho Němsko-Serbskeho ludoweho ­dźiwadła na dźi­wadłowej zahrodźe NSLDź

  21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym­ młynje: „Knives Out – mordarstwo je swójbna­ wěc“

Póndźelu 6.7. 19:00 Wirtuelna poradźowanska hodźina Budyskeje hudźbneje šule

Wutoru 7.7. 19:00 Serbske stajne blido w Drježdźanskej korčmje „The Red Rooster“ na Rähnitzowej

Pokiwy (03.07.20)

pjatk, 03. julija 2020 spisane wot:

Čaporowe wiki na twjerdźiznje

Mortkow. Jutře a njedźelu wot 8 do 18 hodź. wotměja so na Mortkowskej Ja­bubec twjerdźiznje antikne a čaporowe wiki. Jónu wob lěto móža wopytowarjo woblubowaneje twjerdźizny tajke zarjadowanje dožiwić. Wšako je cyłk zběrarjow a měnjerjow čapora wulki, a nimo toho wabi mnohich wosebita srjedźo­wěkowa atmosfera.

Prěni kreatiwny hermank

Jiłocy. Wustajerjo ze Sakskeje, Braniborskeje, Durinskeje, Pólskeje a Čěskeje prezentuja jutře a njedźelu, 4. a 5. praž­nika, w Jiłočanskej (Eulowitz) „Herbskej grychće“ na prěnim kreatiwnym her­man­ku swoje ručne rjemjesło a dekora­cije. Trendy za lěćo móža sej zajimcy prěni­ dźeń wot 8 do 17 a zajutřišim wot 8 do 17 hodź. wobhladać. Paralelnje k tomu budu wšelake akcije za dźěći. Korony dla pak maja wopytowarjo wěstotne postajenja dodźeržeć.

Openairkino w młynje

Kaž Klarissa Kaiser (na foće) su mnozy pućowacy přeco zaso zahorjeni, hdyž sej hoberski dub při Cyhelowym haće pola Delnjeje Hórki wobhladuja. Před poł lětom pak je 37lětny skućićel něhdźe 800 lět stary štom zapalił. Nadźijomnje so wosebje škitany­ dub zaso zhraba. Wšako wón mnohim, tež turistam, w pomjatku wostanje. Foto: Steffen Unger

Křižowka (03.07.20)

pjatk, 03. julija 2020 spisane wot:

Wodorunje: 3 europske horiny, 5 sportowc, 6 zapal, 7 italske město, 10 serbski spisowaćel (Anton), 13 dopis, 14 muske předmjeno (Strittmater), 15 přitok rěki Mosel

Padorunje: 1 kartyplacanje, 2 nócny wotpočink, 3 wubědźowanišćo, 4 dźeń tydźenja, 8 zwjazk, 9 koparski klub w Mailandźe, 11 družina žita, 12 łaćonsce: w lěće

Rozhłós (03.07.20)

pjatk, 03. julija 2020 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Wukubłanje w času korony zakónčić

11:45 Serbski muzej w času korony

12:00 Nabožne wusyłanje

(superintendent Jan Malink)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z powěsćemi a rozprawu wo situaciji na polach wokoło Hochozy

13:00 Tematiske wusyłanje „Lětnja hudźba“

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym Zbožopřeća

Do kina (02.07.20)

štwórtk, 02. julija 2020 spisane wot:

2.7.–8.7.2020

Budyski filmowy palast:

Meine Freundin Conni – Geheimnis um Kater Mau: so a nj 14:45 | wšědnje 17:00 Ip Man 4: The Finale: štw 20:00 Takeover – Voll Vertauscht: so a nj 15:00 | wšědnje 17:15 a 19:45 Suici­de Tourist – Es gibt kein Entkommen: wšědnje 19:45 Anime Movie Nr. 6: Detektiv Conan 23: Die Faust des blauen Saphirs: nj 14:30 Inception: nj 17:00 Narziss und Goldmund: štw, so a wu 17:15 Der Fall Richard Jewell: wšědnje 19:30 (nimo štw) Mina & die Traumzauberer: so 15:00 Lassie – Eine abenteuerliche Reise: so a nj 14:45 | štw, so, pó a srj 17:00 Die Känguru-Chroniken: nj 17:15 | wšědnje 17:30 (nimo nj) a 20:00 Onward: Keine halben Sachen: so a nj 14:45 | štw, so, pó a srj 17:15 Nightlife: štw, so, pó a srj 19:30 Bad Boys for Life: štw, so, pó a srj 19:30 Als Hitler das rosa Kaninchen stahl: pj, pó a srj 17:15 Enkel für Anfänger: pj, nj a wu 19:30 Bloodshot: pj, nj a wu 19:30 Knives Out – Mord ist Familiensache: pj, nj a wu 17:00 Russland von oben: pj, nj, a wu 17:15 Sonic the Hedgehog: so a nj 15:00

Cyłkownje 24 městnow za płuwace domčki planuja w Klětnjanskim přistawje při Bjerwałdskim jězorje. Nižozemska specialna firma je prěnju 90 metrow dołhu šćežku dotwariła. Tuž móžachu tele dny prěnje štyri płuwace domčki – kóždy je 15 tonow ćežki­ – na pontony stajić, do wody pušćić a kruće při šćežce přiwjazać. Foto: Joachim Rjela

Křižowka (26.06.20)

pjatk, 26. junija 2020 spisane wot:

Wodorunje: 3 dźěl trawnika, 5 spisar, 6 přećiwo, 7 wołanje k hotowosći, 10 nutřkowny organ ćěła, 13 sicilski wulkan, 14 tuchwilu, 15 sudobjo

Padorunje: 1 njeměr, 2 dźěl by­dlenja, 3 dźiwadłowa hra, 4 dźěl helikoptera, 8 Flugblatt serbsce, 9 so lubjaca, 11 ju dóstanje šulski nowačk, 12 postrow namór­nikow a tež Čechow

Protyka (26.06.20)

pjatk, 26. junija 2020 spisane wot:

Pjatk 26. do 28.6.   49. jěchanski a skakanski turněr w Kulowje (koronakrizy dla dyrbja jón bjez publikuma přewjesć)

Pjatk 26.6. 21:00 Lětni filmowy wječor Zjednoćenych Kulowskich klubow na dworje Jakubec wustawa

Sobotu 27.6. 9:00 Kurs wo prawym klepanju kosy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  20:00 Lětni filmowy wječor Zjednoćenych Kulowskich klubow na dworje Jakubec wustawa

Njedźelu 28.6. 10:00 Wodźene kolesowanje Wojerowskeho měšćanskeho muzeja k sakskim industrijnym kulturnišćam (přizjewić so je trjeba!)

  20:00 Lětni filmowy wječor Zjednoćenych Kulowskich klubow na dworje Jakubec wustawa

Póndźelu 29.6.   Swjedźeń swj. Pětra a Pawoła

Srjedu 1.7. 19:00 Přednošk k stawiznam wsow Dołha Boršć, Dołha Boršć-wuchod a Lipinki w Stróžanskim Domje tysac­ hatow

Štwórtk 2.7. 21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Bohemian Rhapsody“ (přistup na areal wot 19:30 hodź.)

Pjatk 3.7. 21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje za swójby: „Fantastiske pućowanje dr. Dolittlea“ (přistup na areal wot 19:30 hodź.)

Sobotu 4.7. 21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Perfektna potajnosć“ (přistup na areal wot 19:30 hodź.)

Pokiwy (26.06.20)

pjatk, 26. junija 2020 spisane wot:

Kak prawje kosu klepać?

Čorny Chołmc. W Čornochołmčanskim Krabatowym młynje móža zajimcy jutře, 27. junija, wot 9 hodź. přihladować, kak so prawje kosa klepa. Při tym móže kóždy tute rjemjesło nawuknyć. Tež dźěći wot dźesać lět su rady witane. Wobdźělenje płaći 15 eurow. Byrnjež datum přizjewjenja wotběžał, móža so zajimcy pod telefonowym čisłom (03 57 22) 95 11 33 informować, hač su hišće městna.

Wosebite wiki w parku

Großharthau. Wot dźensnišeho do nje­dźele wotměja w hrodowym parku w Großharthauwje 13. wiki LebensArt. Pod wotstawkowymi a hygieniskimi regulemi korony dla móža sej wopytowarjo wobhladać, što wšo k žiwjenskemu wašnju w domjacnosći a zahrodźe kaž tež při wólnočasnej zaběrje k tomu słuša. Pjatk a sobotu je areal wot 9 do 19 hodź. a njedźelu wot 9 do 18 hodź. přistupny.

Dźiwadło na zahrodźe

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND