Protyka (18.09.20)

pjatk, 18. septembera 2020 spisane wot:

Pjatk 18. do 20.9.   Molerska dźěłarnička Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu z Maju Nagelowej w Hórnikečanskej Energijowej fabrice

Pjatk 18.9. 19:00 Komorny koncert we wobłuku komornohudźbneho swjedźenja Hornja Łužica na Hrodźišćanskim (Gröditz) hrodźe

  19:00 Literarno-hudźbny wječor z Konstanzu Niemz na Wojerowskim „Starym pósće“

  19:30 Młode dźiwadło Heidelberg předstaji „Schau.Platz.Angst“ we wobłuku dźiwadłoweho festiwala „Witajće druhdźe“ w Budyskim NSLDź

Sobotu 19. a 20.9.   Antikske čaporowe wiki w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Sobotu 19.9. 8:00 Wosebity dožiwjenski projekt „Jónu hladar zwěrjatow być“ we Wojerowskim zwěrjencu

  10:00 Idejowa dźěłarnička „#Misija 2038“ we Wojerowskej Kulturnej fabrice

  11:00 Komorne jewišćo Mnichow předstaji „#t TEMPEST“ we wobłuku dźiwadłoweho festiwala „Witajće dru­hdźe“ na arealu Budyskeje mnišeje ruiny

  13:00 Comicowa dźěłarnička za šulerjow 3. do 5. lětnika w domje Jurja Brězana w Hornim Hajnku

  14:00 Sewjeroirski Dylan Quinn Dance předstaji „Fulcrum“ we wobłuku dźiwadłoweho festiwala „Witajće druhdźe“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Pokiwy (18.09.20)

pjatk, 18. septembera 2020 spisane wot:

Warja jědźe z cyłeho swěta

Budyšin. Na Budyskim Třělnišću wotměwa so hač do njedźele, wšědnje wot 11 hodź. streetfoodfestiwal. Kucharjo přihotuja eksotiske jědźe z cyłeho swěta. Mnohostronskosć a wuběr wšelakich chłóšćenkow stej jónkrótnej. Wšako na městnje z čerstwymi přidawkami warja. Dźěći móža so na słódny lód a na kuzłarja wjeselić. Přeprosyli su zarjadowarjo tež hercow z Irskeje.

Ekumeniske putnikowanje

Biskopicy. Ekumeniski kruh Biskopicy přeproša staršich a młódšich křesćanow kaž tež njewěriwych na třeće ekumeniske putnikowanje, a to jutře, 19. septembra. Zetkanje je we 8.15 hodź. při Biskopičanskim busowym dwórnišću. Tónkróć putnikuja z Hodźija do Budyšina. Něhdźe dwanaće kilometrow dołha čara wjedźe po překrasnej krajinje. Cil je Budyska tachantska cyrkej, hdźež planuja małe wodźenje. ­Po nyšporje móže kóždy sam abo w skupince po měsće dundać abo so na hinaše wašnje zabawjeć. Wšako jězdźa nawječor ćahi prawidłownje z Budyšina do Biskopic.

Na dźeń hudźbneje šule

Płastowka (18.09.20)

pjatk, 18. septembera 2020 spisane wot:

1 hrib, 2 dalši hrib

3 počas, 4 druhe syno

5 dźěl cirkusa

6 kraj centralneje Ameriki

7 nic w nocy

8 kruty kow

9 wučinjene hesło

Rozhłós (18.09.20)

pjatk, 18. septembera 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi tydźenja a aktualnymi podaw­kami kónc tydźenja

11:20 Nowa CD ze serbskimi ludowymi pěsnjemi „Hory módre“

11:45 Wustajeńca „Barby daliny“ w Budyskim Serbskim muzeju

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce 

12:30 Aktualny magacin z postrowom za dźěći

13:00 Nowa CD skupiny Kula Bula

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Kula Bula we Łužycy

pjatk, 18. septembera 2020 spisane wot:
Choćebuz (SN). Kaž kóždu třeću sobotu měsaca wusyłaja jutře, 19. septembra, w 13.25 hodź. w telewiziji RBB delnjoserbski magacin Łužyca. Tónkróć wita moderator wusyłanja Christian Matthée přihladowarjow z Janšojskeho Serbsko-němskeho domizniskeho muzeja. Wšako wěnuja so w přinošku k lětušim muzejowym nocam Łužiskeho muzejoweho kraja. Nimo Choćebuskeho Serbskeho domu předstaja w magacinje kapału ­Kula Bula. Hudźbnicy wokoło spěwarja ­Geralda Schöna zamóža připosłucharjow přeco zaso zahorjeć a k sobuplacanju ­pohnuwać.

Do kina (17.09.20)

štwórtk, 17. septembera 2020 spisane wot:

17.09. – 23.09.2020

Budyski filmowy palast:

Ooops! 2 – Land in Sicht: nj 14:30 Jonas Kaufmann: Mein Wien: nj 17:00 Die Rückkehr der Wölfe: so 15:00 | pj a wu 17:30 Love Sarah – Liebe ist ­die wichtigste Zutat: wšědnje 17:30 a 20:00 (nimo pj a pó) 972 Breakdowns – Auf dem Landweg nach New York: pj, nj a srj 19:45 Faking Bullshit: wšědnje 17:30 (nimo pj, nj a wu) a 19:45 After Truth: wšědnje 17:15 a 19:45 (nimo pj, nj a srj) | so a nj 14:30 | pj, nj a srj 20:00 Tenet: wšědnje 16:30, 19:00 a 19:30 | so a nj 14:30 Follow Me: pj a pó 20:00 Die Boonies – Eine bärenstarke Zeitreise: wšědnje 16:45 | so a nj 14:15 Max und die Wilde 7: so a nj 15:00 I Still Believe: štw, so, pó a srj 17:00 | štw, so, pó a wu 20:00 New Mutants: wšědnje 17:30 a 19:45 The Climb: pj, nj a wu 17:00 Onward: Keine halben Sachen: so 14:30 Lassie – Eine abenteuerliche ­Reise: nj 14:30 ­Takeover – Voll Vertauscht: so 14.30 BTS: Break the ­Silence – The Movie: nj 14:30 Hello Again – Ein Tag für immer: wšědnje 17:00 a 19:30 | so a nj 14:45

Wojerowski CineMotion:

After Truth: wšědnje 16:50 a 20:00 Die Boonies – Eine bärenstarke Zeitreise: pj, so a nj 15:30 Hello Again – Ein Tag für immer: wšědnje 17:15 a 19:45 | pj, so a nj 15:00 Max und die Wilde 7: pj a so 14:30 Meine Freundin Conni – Geheimnis um Kater Mau: pj, so a nj 14:45 Ooops! 2 – Land in Sicht: nj 15:00 Scooby! Voll verwedelt: wšědnje 17:45 ­Tenet: wšědnje 16:40 (nimo nj) a 19:15 | nj 17:00 The New Mutants: wšědnje 20:15

Pokiwy (11.09.20)

pjatk, 11. septembera 2020 spisane wot:

Diakonska swjećizna

Kulow. Zhorjelski biskop Wolfgang Ipolt wudźěli jutře na Božej mši w Kulowje Markusej Winzerej z tamnišeje wosady diakonsku swjećiznu. Kulowski farar dr. Wolfgang Křesák přeproša wšitkich, Božu mšu, kotraž započnje so w 9.30 hodź., sćěhować. Hladajo na předpisy korony dla pokazaja kemše jako widejo tež w swjedźenskim stanje.

Z połnej paru swjećić

Mužakow. Wot dźensnišeho do njedźele wotměwa so w Mužakowje swjedźeń składnostnje 125. wobstaća tamnišeje lěsneje železnicy. Kóždu hodźinu pojědu parne lokomotiwy z Kromolanskeho parka do Mužakowa. Wobhladanja­- hódna je jubilejna wustajeńca w muzeju lěsneje železnicy.

Traktory sej wobhladać

Brězowka. Jutře budźe w Brězowce (Halbendorf) zetkanje traktorow. Wot 10 hodź. wustaja na swjedźenišću při sportnišću wlečaki, ratarsku techniku, wohnjowoborne jězdźidła a motory. W 11 hodź. sej wustajerjo ze swojimi mašinami do blišeje wokoliny wuleća. Wot 13 hodź. so traktorisća potom wubědźuja.

Klankodźiwadłowy swjedźeń

Na dnju wotewrjeneho pomnika móža sej zajimcy zajutřišim twarnišćo Rogeńskeho parka na kromje Choćebuza wobhladać. Wědomostna wolontarka Olga Volova-Höwler a referent za hladanje pomnikow Christoph Haase, informujetaj wopytowarjow wo stawje přetwara a wo planowanych dźěłach. Darmotnej wodźeni stej w 9.30 a 10.30 hodź. Foto: Michael Helbig

Rěbl (11.09.20)

pjatk, 11. septembera 2020 spisane wot:

Jeli pytane słowa wodorunje prawje zapisaće a padorunje pod 1 a 2 dalše pismiki přidaće, wučitaće wosobje kwasa.

1 substantiw

3 nic mało

4 wulce

wučeny

5 francoske

město

6 spěw

w operje

Protyka (11.09.20)

pjatk, 11. septembera 2020 spisane wot:

Pjatk 11. do 13.9.   Kónc tydźenja za singlow pod hesłom „połnje do čorneho“ w Smochčanskim kubłanišću swj. Bena

  19:00 Koncert pod hesłom „Serenada w zelenym“ w Stróžanskim Domje tysac hatow

Sobotu 12.9. 18:30 Sakske krajne jewišća předstaja musical „Drei Hasel­nüsse für Aschenbrödel“ na Mortkowskej Jakubec twjerdźiznje

  19:30 Zjawny kinowy wječor w Radworskim młodźinskim klubje

Njedźelu 13.9.   Dźeń wotewrjeneho pomnika, mjez druhim w Budyskim Serbskim muzeju pod hesłom: „Sólnica­ – Sudnistwo – Serbski muzej“

   Dźeń wotewrjeneho pomnika, mjez druhim we Wul­kodubrawskim muzeju Margarećineje hěty

  10:00 Předstajenje projektoweho stawa Sprjewineho mosta na dworje Budyskeho hrodu z wodźenjemi po historiskich twarjenjach

  10:00 Rjemjeslniske wiki w rozwalinje Budyskeje mniše­je cyrkwje

  14:00 Nakupowanska njedźela z nazymskim swjedźenjom w Kamjenskim nutřkownym měsće

  15:00 Poswjećenje skulptury „Nawrót do Koslowa“ na Kos­lowskej nawsy

  16:00 Knižna premjera w LND wušłeje chroniki „Worklecy něhdy a dźensa“ we Worklečanskej sportowni

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND