Do kina (21.02.24)

srjeda, 21. februara 2024 spisane wot:

22.2. – 28.2.2024

Budyski filmowy ­palast:

Bob Marley: One Love: wšědnje 17:20 a 20:30 (nimo pó a srj) | pó a srj 19:45 | pj a so 22:50 Madame Web: wšědnje 17:10 a 20:00 (nimo wu a srj) | srj 19:45 pj a so wšědnje 22:40 Dune: Part Two: srj 19:30 Demon Slayer: srj 19:30 Night Swim: wšědnje 19:45 (nimo wu a srj) | pj a so 22:00 Eine Million Minuten: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj), 17:20 (nimo wu) a 19:30 (nimo wu a srj) | wu 17:00 | wu a srj 20:00 | pj a so 22:10 Wo die Lüge hinfällt: wšědnje 18:15 (nimo pó a srj) a 20:30 (nimo pó a srj) | wu 18:15 a 20:30 Ella und der schwarze Jaguar: wšědnje 16:00 (nimo pó a srj) a 17:00 (nimo so a nj) | štw, pj a wu 17:00 | štw 9:30 | štw a nj 11:45 | so a nj 14:00 | štw, pj a wu 14:30 | so a nj 17:10 Disney Channel Mitmachkino: nj 12:30 | so a nj 14:00 Argylle: wšědnje 19:45 (nimo pó a srj) Sneak ­Preview: pó 20:00 Feuerwehrmann Sam – Tierische Helden: štw a nj 13:00 | so a nj 15:40 Peppa’s Kino-Party: štw 10:30 a 12.30 Home Sweet Home – Wo das Böse wohnt: pj a so 22:40 Die Chaosschwestern und Pinguin Paul: štw 10:30 | štw a nj 12:45 | štw, pj, so a nj 15:00 The Beekeeper: pj a so 20:00 a 22:50 Girl You Know It´s True: štw, pj, so a nj 20:00 Raus aus dem Teich: wšědnje 18:15 (nimo pó a srj) | štw 10:30 | štw, pj, a wu 14:00 | so a nj 15:15 Wonka: štw a nj 12:15 | štw, pj, so a nj 17:30 Wish: štw 10:45 | štw a nj 13:00 | štw a pj 15:15 Maria Montessori: srj 19:45 a 20:00 Spuk unterm Riesenrad: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) a 16:10 (nimo pó a srj) | štw 9.30 | štw a nj 11:45 | pó a srj 17:10 Thabo – Das Nashorn-Abenteuer: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) | štw 10:00

Pokiwy (16.02.24)

pjatk, 16. februara 2024 spisane wot:

Bridge Markland w Kamjencu

Kamjenc. Měšćanske dźiwadło Kamjenc je jutře, sobotu, z hosćićelom programa „Bridge Markland – Nathan in the box“. Na wopytowarjow čaka po swójskim podaću „wirtuozna klankodźiwadłowa performance Berlinskeje wuměłče Bridge Markland z klasiskim tekstom Gottholda Ephraima Lessinga a citatami z popoweje hudźby, sahace wot Johna Lennona přez Barbaru Streisand hač k Pet Shop Boys“. Zarjadowanje we wobłuku lětušich „Lessingowych akcentow“ započnje so w 19 hodź., zastup płaći 10 resp. potuńšeny 5 eurow.

Pjerjodrěće w Rownom

Hudźbne widejo „To njejo kóńc“ na spěw Uty Šwedźic a Normena Goltza je we wjacorych kategorijach z kandidatom wubědźowanja „Laut Musikvideos gucken“. Za telewizijny magacin Łužyca we wobłuku rjadu „Nowa serbska muzika“ produkowany pask Erika a Clemensa Šyški hodźi so w mediatece sćelaka wobhladać (wjace wo tym w přichodnym wudaću SN). Foto: Till Börner

Křižowka (16.02.24)

pjatk, 16. februara 2024 spisane wot:

Wodorunje: 3 prěni direktor SLA, 6 swětnišćo, 7 komponist operetow, 8 Bettler serbsce, 11 klima, 14 Bewegung serbsce, 15 forma wegetacijde we włóžnych kónčinach, 16 aziski kraj

Padorunje: 1 Hammel serbsce, 2 norwegska stolica, 3 woblu­bowana sportowa družina w Serbach, 4 francoska rěka, 5 hwězda we wobrazu worjoła, 9 francoska rěka, 10 kopica, 12 hudźbny instrument, 13 město w Algeriskej

Rozhłós (16.02.24)

pjatk, 16. februara 2024 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Tematiske wusyłanje: „Serbsce rěčeć w serbskich institucijach“

12:00 nabožne wusyłanje

(Gerat Wornar)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z komentarom nastupajo debatu wo serbskim sydlenskim rumje

13:00 Tematiske wusyłanje: „40 lět pó wótbagrowanju Tšawnice – Waldi Lobert“

13:40  Nabožne wusyłanje

(Christiana Piniekowa)

po tym zbožopřeća

Serbski sydlenski rum?

pjatk, 16. februara 2024 spisane wot:

Februarske wusyłanje telewizijneho magacina Łužyca wěnuje so z filmom „Źo lažy domownja Serbow? Zwada wó sedleński rum w Bramborskej“ nadal palacej temje a prašenju, kotre kónčiny a gmejny w Braniborskej přisłušeja serbskemu sydlenskemu rumej. Pask Britty Wulf a Rajnera J. Nagela wobswětluje „zasakły konflikt, kotryž Delnju Łužicu hižo wjele lět poćežuje a so tuchwilu tež sudnisce wuwojuje“. Nimo toho „pyta film za serbskimi korjenjemi Braniborskeje, při čimž so wukopa, zo je słowjanske herbstwo žiwiše, hač to (móžne) juristiske wusudy wotbłyšćuja“.

Telewizija RBB wusyła magacin jutře, sobotu, w 13.35 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje srjedu rano w 5.10 hodź. Telewizija MDR pokaza Łužycu sobotu, 24. februara, tónraz hižo w w 11.45 hodź. W mediatece ARD je magacin wot jutřišeho cyłe lěto kóždy čas přistupny.

Do kina (15.02.24)

štwórtk, 15. februara 2024 spisane wot:

15.2. – 21.2.2024

Budyski filmowy ­palast:

Night Swim: wšědnje 20:15 | pj a so 22:30 Peppa´s Kino-Party: štw, nj, wu a srj 12:30 Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen: štw 10:00 Eine Million Minuten: wšědnje 15:00, 17:20 a 19:30 | pj a so 22:10 Home Sweet Home – Wo das Böse wohnt: pj a so 22:40 Girl You Now It´s True: štw, pj, so a nj 19:45 Madame Web: wšědnje 14:45, 17:10 a 20:30 | pj a so 22:30 Ella und der schwarze Jaguar: wšědnje 14:30 (nimo nj a srj) a 17:00 | štw, wu a srj 10:30 | štw, nj, wu a srj 12:45 | nj 14:00 | srj 15:00 Raus aus dem Teich: wšědnje 15:00 (nimo srj) a 18:15 (nimo srj) | štw, nj, wu a srj 12:30 Argylle: wšědnje 19:45 Bob Marley: One Love: wšědnje 14:45, 17:10 a 20:30 | pj a so 22:50 Wonka: wšědnje 17:40 | štw 9:45 | štw, nj, wu a srj 12:15 Wo die Lüge hinfällt: wšědnje 18:15 | pó 19:45 | pj, so, wu a srj 20:30 Die Chaosschwestern un Pinguin Paul: wšědnje 14:00 (nimo srj) | nj a srj 11:45 Wish: štw, wu a srj 10:30 a 12:45 | nj 12:45 Sneak Preview: pó 20:00 The Beekeeper: pj, so, wu a srj 19:45 | pj a so 22:50 Ein Ganzes Leben: štw a nj 20:00 | srj 14:30 a 14:45 Feuerwehrmann Sam – Tierische Helden: štw, wu a srj 10:30 Spuk unterm Riesenrad: wšědnje 14:00 (nimo nj) a 16:10 (nimo srj) | srj 9:30 a 17:40 | štw, nj, wu a srj 11:45 Thabo – Das Nashorn-Abenteuer: wšědnje 16:10

Wojerowski CineMotion:

Aktualna studija

srjeda, 14. februara 2024 spisane wot:

Nedlands (dpa/SN). Awstralski team slědźerjow je wotkrył, zo su dźěći, kotrež wotrostuja z psom, ćělnje aktiwniše porno druhim. Dźěći, kotrež so prawidłownje hibaja, su mentalnje a ćělnje strowše. Wosebje mjez holcami zwěsćichu wědomostnicy: Přez hrajkanje abo wuchodźowanje z psom na čerstwym powětře maja wone wob tydźeń wosom ćělnych aktiwitow­ wjace hač holcy bjez psa. Wuslědki­ w skupinje hólcow běchu po­dobne. Hólcy z psom maja tydźensce přerěznje sydom ćělnych aktiwitow wjace hač ći bjez psa.

Swětowa organizacija za strowotu (WHO) doporuča, zo su dźěći w starobje jedyn do štyri lět wšědnje tři hodźiny ćělnje aktiwni. Dźěći a młodostni wot pjeć do sydomnaće lět měli so wšědnje znajmjeńša jednu hodźinu intensiwnje pohibować. Wuchodźowanje a hrajkanje z psom je cyle w zmysle tuteju doporučenjow.

Mjez dźěćimi, kotrež běchu psa zhubili, zwěsćichu wědomostnicy woteběracu motiwaciju so pohibować. To móhło po jich měnjenju mjez druhim na sylnym žarowanju zaležeć. Wuchodźowanje z psom wjetšina tutych dźěći hižo z druhej ćělnej zaběru njenaruna.

Křižowka (09.02.24)

pjatk, 09. februara 2024 spisane wot:
Wodorunje: 3 dźěl mjezwoča, 5 hudźbna twórba, 6 zhromadnje z někim, 7 dźěl ruki, 10 kniha muslimow, 13 nic wjele, 14 pomocnik při wuwalenjach a pod., 15 wudobywarnja wuhla Padorunje: 1 Schwan serbsce, 2 legendarny jendźelski kral, 3 husto, 4 horni dźěl twarjenja, 8 japanske město, 9 škitny dźěl štoma, 11 nic křiwy, 12 wjes pola Wojerec

Pokiwy (09.02.24)

pjatk, 09. februara 2024 spisane wot:

Wupad „wuchodneho wjerška“

Wojerecy. „Krótkodobneho schorjenja dla“ wupadnje dźensa, pjatk, w 20. hodź. planowany zazběh noweho dialogoweho rjadu „Grit mit ...“ we Wojerowskej kulturnej fabrice. Hdy „wuchodoněmske wjerškowe zetkanje“, na kotrymž awtorka a režiserka Grit Lemke a spisowaćel Dirk Oschmann wo aktualnym zhladowanju na „nowe zwjazkowe kraje“ debatujetaj, nachwataja, hišće jasne njeje. Zajimcy njech informuja so pod www.kufa-hoyerswerda.de.

14. Budyska bursa symjenjow

Budyšin. Mjeztym je z tradiciju, zo wotměje so stajnje 2. njedźelu w februaru měnjenska bursa za symjenja w Budyšinje. Po „zahajacym přednošku móža zajimcy samoćehnjene symjenja zeleniny, zelow a kwětkow wuměnić. Družiny su ‚krute‘, štož rěka, zo hodźa so z nich zaso symjenja dobywać. Z tym móže so kóžda zahroda abo balkon z družinami wobohaćić, kotrež hewak na předań njejsu.“ Zarjadowanje w ewangelskej wosadnicy w Budyskej Strowotnej studni je zdarma přistupne a započnje so w 13 hodź.

„Wjesoły spěwny wječor“

Serbska debata

nowostki LND