Pokiwy (18.10.19)

pjatk, 18. oktobera 2019 spisane wot:

Čitanje a nowa CD

Worklecy. Swój nowy, hakle njedawno wušły, zynkonošak „Poezija lubosće“ předstaji duwo Mlokawka sobotu, 19. oktobra, we Worklecach. Zhromadnje z či­tanjom serbskeje spisowaćelki a poetki Róže Domašcyneje předstajitaj z Worklec pochadźaca spěwarka Walburga Wał­dźic a gitarist Max Löb swoje nowe twór­by a to we wosebitym ambienće. Duwo Mlokawka koncertuje mjenujcy w čerwjenym salonje Worklečanskeho hrodu. Štóž nochcył to zapasć, njech je najpo­z­dźišo w 19 hodź. we Worklečanskim hrodź­e.

Na Krabatowy wudwor

Wulke Ždźary. Na prěni nazymski kon­cert­ w nowšim času přeprošuja sobotu, 19. oktobra, Krabatowy wjesny klub a Domizniske towarstwo Wulke Ždźary kaž tež Załožba za serbski lud na Wulko­ždźarowski Krabatowy wudwor. Hižo w 15 hodź. poskićeja kofej a tykanc. Koncert, kotryž wuhotuje spěwna skupina Wólbernosće, započnje so w 16 hodź.

Falkenberg w sprjewinym měsće

Z 12. nakupowanskej nocu „W kuzłapołnym swětle“ su minjeny pjatk w Kulowje kermušny kónc tydźenja zahajili. Na wječornym spektaklu z jewišćom na torhošću postarachu so mjez druhim čłonojo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny wo serbske programowe dypki. Tón kónc tydźenja swjeća kermušu mjez druhim we Wotrowje, Pančicach-Kukowje, Šěrachowje (Schirgis­walde), Wjelećinje (Wilthen), Sprjejcach (Spreewitz), Njeswačidle, Nowym Měsće a Lubušu. Foto: Gernot Menzel

Křižowka (18.10.19)

pjatk, 18. oktobera 2019 spisane wot:

Wodorunje: 3 nócny ptak, 5 rostlina łuki­, 6 z rušćiny: wólnočasna zahroda, 7 jědźernja studentow, 10 hara wo ničo, 13 hrajna klasa, 14 bur, 15 dźěl narodneje drasty

Padorunje: 1 wysoka rostlina, 2 něhdyši koparski wrotar Němskeje, 3 plahowar sadu, 4 pedagoga, 8 wodźaca skupina, 9 spočatk wubědźowanja, 11 přećiwo, 12 něhdy­ša wustajeńca w Markkleebergu

Protyka (18.10.19)

pjatk, 18. oktobera 2019 spisane wot:

Pjatk 18. do 20.10.   Oktoberski swjedźeń w Rachlowje

Pjatk 18.10. 19:00 9. filmowy festiwal amaterow „7 mjeńšinow“ we Wo­jerowskej Kulturnej fabrice

Sobotu 19.10. 9:30 Wulke pokazkowe wudźenje při Wulkim Ballackec haće mjez Złyčinom (Litschen) a Šćeńcu (Steinitz)

  10:00 Jabłukowy swjedźeń w a wokoło Skanečanskeje (Cannewitz) jabłukoweje bróžnje

  16:00 Oktoberski swjedźeń w Nowosličanskej Dinerec kulturnej bróžni

  18:30 Wulki hrodowy bal z wustupom Serbskeho ludowe­ho ansambla na Mortkowskej Jakubec twjerdźiznje

Njedźelu 20.10. 11:00 Swójbny akciski dźeń „A žrawc ma zuby“ w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  11:00 Nazymski swjedźeń ze swinjorězanjom, zmije­pušćenjom a kinom w Čornochołmčanskim Kraba­towym młynjeo

  16:00 Nazymske baje ze wšeho swěta we Wojerowskim hrodźe

Póndźelu 21. do 25.10.   Šulerska medijowa akademija w Budyšinje

  9:30 Předstajenje klankodźiwadła „Kolebawki“ w Chróšćanskej pěstowarni „Chróšćan kołć“

  10:00 Předstajenje programa Serbskeho ludoweho ansam­bla „Maks a Moric“ w Budyskim SLA

Rozhłós (18.10.19)

pjatk, 18. oktobera 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow

11:20 Cyły tydźeń w holi – zjimanje tydźenskeje serije

11:45 Spožčenje Myta Ćišinskeho

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Gerat Wornar)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo spožčenju Myta Ćišinskeho

13:00 Z hudźbu w rozmołwje: Marja Elikowska-Winklerowa

13:40 Nabožne wusyłanje

 (farar Cyril Pjech)

po tym gratulacije

Pokiw (17.10.19)

štwórtk, 17. oktobera 2019 spisane wot:

Na tradicionalne wułójenje

Złyčin. Hižo rano wot 9 hodź. su wšitcy lubowarjo rybow a rybarstwa sobotu, 19. oktobra, do Złyčina přeprošeni. Tam zahaja sobudźěłaćerjo Ring­pfeilec hatarstwa wułójenje wulkeho Ballackec hata. Nimo tójšto kulinariskich rybjacych chłóšćenkow tam tež ryby předawaja. Za dźěći je tójšto zaběry, mjez druhim paslenje a skakanski hród, spřihotowane.

Do kina (17.10.19)

štwórtk, 17. oktobera 2019 spisane wot:

17.10. – 23.10.2019 Budyski filmowy palast:

Maleficent w 3D: wšědnje 14:45, 17:15 a 19:45 | pj a so 22:30 Paw Patrol: nj 14:00 a 15:30 Gemini Man w 3 D: wšědnje 17:15 (nimo pó) Gemini Man wšědnje 19:30 (nimo pó) | pj a so 22:15 Der König der Löwen: wšědnje 14:30 (nimo nje a pó) | nj, wu a srj 12:30 Shaun das Schaf: wšědnje 15:00 a 17:15 | nj 12:00 | wu a srj 10:30 a 12:30 A Toy Story: wu a srj 10:00 | nj, wu a srj 12:30 Angry Birds 2: wšědnje 14:45 | wu a srj 10:15 Joker: wšědnje 17:00 a 19:45 | pj a so 22:30 Gut gegen Nordwind: pj, so, wu a srj 19:30 Pets 2: wu a srj 10:30 Playmobil: nj, wu a srj 12:15 ES: Kapitel 2: štw, nj a pó 19:30 | pj a so 22:00

Kino-ekstra: Fishermans Friend: pó 14:30, 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Maleficent w 3D: wšědnje 14:45, 17:15 a 19:45 | pj a so 22:40 Gemini Man: wšědnje 20:20 | pj a so 22:45 A Toy Story: wšědnje 13:45 (nimo nj) | nj 12:30 Angry Birds 2: wšědnje 12:40 Der König der Löwen: štw, so, nj a srj 13:15 Dora und die goldene Stadt: wšědnje 15:40 Die Addams Family nj 15:00 Everest – Ein Yeti will hoch hinaus: wšědnje 12:45 Fritzi – Eine Wendewundergeschichte: pj, pó a wu 13:30 Downton Abbey: wšědnje 17:50 (nimo srj) Ich war noch niemals in New York: wšědnje 14:50, 17:30 a 20:05 | pj a so 22:45 Joker: wšědnje 17:45 a 20:15 | pj a so 22:15 Late Night: srj 17:50 Shaun das Schaf: wšědnje 15:50 (nimo nj)

Pokiwy (16.10.19)

srjeda, 16. oktobera 2019 spisane wot:

Předstaja dwurěčnu čitanku

Rakecy. Na premjeru z wudawaćelom Markom Grojlichom a jeho nowej dwurěčnej čitanku „A srjedźa Kaponica – Mittendrin der Hahneberg“ přeprošuja Ludowe nakładnistwo Domowina, Rakečanska bjesada a Domowinska skupina Komorow/Trupin/Rakecy wšitkich zajimcow pjatk, 18. oktobra, do Rakečanskeje farskeje bróžnje. Wot 15.30 hodź. poskićeja tam kofej a tykanc, w 16 hodź. nowu publikaciju předstaja. Po čitanju móža sej hosćo knihu na městnje kupić a sej ju wot wudawaćela signować dać.

Předpředań zahajena

Malešecy. Župa „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin a Załožba za serbski lud přeprošatej zhromadnje 2. nowembra na nazymski koncert do Malešanskeho hosćenca „Wódny muž“. Program wuhotuja Serbski folklorny ansambl Wudwor kaž tež skupinje Přezpólni a Brankatschki. Zastupne lisćiki předawaja wot wčerawšeho w předpředani za wosom eurow w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji, pola Hendrichec w Barće kaž tež w kupnicy Bärbel’s Einkaufseck w Malešecach.

Na wulki bal

Pokiwy (11.10.19)

pjatk, 11. oktobera 2019 spisane wot:

Sejmarjo so zetkaja

Drježdźany. Přichodne wuradźowanje Serbskeho sejma wotměje so jutře, sobotu, w Drježdźanach. Prěni raz zetkaja so sejmarjo zwonka Łužicy. Posedźenje zahaji so w 13 hodź. w Ewangelskej wysokej šuli (stwa 3-317B) na Dürerowej 25. Posedźenje je zjawne. Wšitcy zajimcy su tuž wutrobnje witani

Znowa „šefa łapaja“

Budyšin/Chrósćicy. Dwójce předstaji Němsko-Serbske ludowe dźiwadło kónc tydźenja komediju Thomasa Steinki „Łapa­nje šefa“. Zajimcy dožiwja ju jutře, sobotu, w 19.30 hodź. w Budyskim Dźiwadle na hrodźe a njedźelu w 17 hodź. na Chróšćanskej Krawčikec žurli. Zeserbšćiła je hru Lubina Hajduk-Veljkovićo­wa. Hraja Anna-Maria Brankačkec, István Kobjela, Jan Mikan a Měrko Brankačk.

Paslić, wobkedźbować a wjace

Protyka (11.10.19)

pjatk, 11. oktobera 2019 spisane wot:

Pjatk 11.10. 19:00 12. Kulowska nakupowanska nóc

Sobotu 12.10. 9:30 Rybarski swjedźeń při Wysočanskim (Weißig) Starym­ haće pola Wóslinka

  10:00 Kermušne wiki w Koćinskim Krabatowym mloko­wym swěće

  13:00 Posedźenje Serbskeho sejma w Ewangelskej wysokej šuli (stwa 3-317B) na Dürerowej dróze 25 w Drježdźanach

  19:30 Předstajenje hornjoserbskeje inscenacije „Łapanje­ šefa“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Njedźelu 13.10.   Kermuša w Kulowje, Hbjelsku (Gebelzig) a Hornim­ Wujězdźe (Uhyst am Taucher)

  10:00 Nazymske wiki z přehladku družin jabłukow w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  10:00 Tradicionalny nazymski swjedźeń z kirbsowym wubědźowanjom na rybarskim dworje w Małym Holešowje

  14:00 Hudźbny nyšpor TCM k spominanju na 225. po­smjertniny Michała Wałdy w Baćońskej cyrkwi

  17:00 Předstajenje hornjoserbskeje inscenacije „Łapanje šefa“ na Chróšćanskej Krawčikec žurli

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND