Online a live po wopomnišću

pjatk, 12. měrca 2021 spisane wot:
Prěnje digitalne live-wodźenje po wopomnišću Budyšin bě po informacijach zarjadowarja wuspěch. Zamołwići planuja tuž dalše tajke wodźenja. Njedźelu 14., 21. a 28 měrca, su zajimcy, kotřiž chcedźa so z wopomnišćom zeznajomić, přeprošeni so na tajkim online-wodźenju wobdźělić. Započatk je stajnje w 16 hodź., a zarjadowanje traje 45 mjeńšin. Referentaj rozkładujetaj mjez druhim stawizny jastwa, jeho jatych a sobudźěłaćerjow. Nimo toho wotmołwjataj wonaj na prašenja wobdźělnikow. ­Na wodźenju so přizjewić njeje trjeba, jenički klik na www.youtu.be/0M4qjdfifwg za wobdźělenje dosaha. Foto: Wopomnišćo Budyšin/Silke Klewin

Křižowka (12.03.21)

pjatk, 12. měrca 2021 spisane wot:

Wodorunje: 3 mjeno měsaca, 5 wudmo: hłupy ..., 6 drohotny kamjeń, 7 lud, 10 suchen serbsce, 13 rěka w Sewjernej Americe, 14 korčma, rumnosć, 15 němske žónske předmjeno

Padorunje: 1 wisa na cyrkwinej wěži, 2 rěka přez Mnichow, 3 nic stary, 4 so lubjaca, 8 grjekska stolica, 9 pólske město nad Wódru, 11 rytmus při reji, 12 młode howjado

Protyka (12.03.21)

pjatk, 12. měrca 2021 spisane wot:

Pjatk 12. a 13.3.   Debjenje jutrownych jejkow w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje (stajnje 13 do 17 hodź.)

Pjatk 12.3. 17:30 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny online a w Bu­dyšinje

  19:00 Swójbne kino na stronje schadźowanka.de z filmom „Syn Winnetouwa“

Sobotu 13.3. 11:00 Wuradźowanje Serbskeho sejma

  17:00 Serbske swójbne popołdnjo na stronje schadźowanka.de pod hesłom „Warimy z Rafaelu“

Njedźelu 14.3. 14:00 Online-zarjadowanje Wojerowskeho Konrada Zuso­weho kompjuteroweho muzeja „M. J. Wićaz 100 – anekdoty & wobrazy k stoćinam wuchodoněmskeho pioněra kompjuterow“

Póndźelu 15.3. 15:00 Wusyłanje w rozhłosu MDR 1 Radijo Sakska k wopo­minanju serbskeho IT-pioněra Mikławša Jo­achima Wićaza składnostnje jeho 100. po­smjertnych narodnin

Srjedu 17.3. 15:00 Předsydstwo župy Budyšin

Sobotu 20.3.   Swójbne klankodźiwadło na stronje www.schadźowanka.de

Štwórtk 25.3. 10:00 Přednoškaj prof. dr. Nicole Dołowy- Rybińskeje a Sary Mičkec na mjezynarodnej online-konferency wo mjeńšinowych rěčach w Bilbao

Rozhłós (12.03.21)

pjatk, 12. měrca 2021 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Mikławš Joachim Wićaz – serbski IT-pioněr

11:45 Rebecca Bejmic na Kubje

12:00 Nabožne wusyłanje

(Florian Mróz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim „Dawid Statnik 10 lět předsyda Domowiny“ a „Herpes-wirus wohroža konje“

13:00 Poslednja serbska dźěłarnja dudow – herbstwo Korle Tilicha

13:40 Nabožne wusyłanje

(Katharina Köhlerowa)

po tym zbožopřeća

Dźeń a bóle bližace so nalěćo wuchodźowarjow do přirody wabi – wot přichodneho tydźenja samo zaso bjez wobmjezowanja na 15kilometrowski radius. A byrnjež hród w Stołpinje runja tamnym muzejam dale zawrjeny wostał, skići wón zhromadnje ­ze siluetu srjedźowěkowskeho městačka tež zdaloka impozantny, wulětahódny napohlad. Foto: Steffen Unger

Płastowka (05.03.21)

pjatk, 05. měrca 2021 spisane wot:
1 kćějata rostlina, 2 nic chora, 3 dźeń tydźenja, 4 kraj Sewjerneje Ameriki, 5 afriska pusćina, 6 dźěl New Yorka, 7 wójnski grat, 8 bohowka rańšich zerjow, 9 optiski aparat

Protyka (05.03.21)

pjatk, 05. měrca 2021 spisane wot:

Sobotu 6.3. 14:30 Wirtuelne serbske swójbne popołdnjo z wóskowanjom jejkow na stronje schadźowanka.de

Njedźelu 7.3. 8:30 Kemše w livestreamje z Kulowa

  9:00 Kemše w livestreamje z Chrósćic

Póndźelu 8.3. 19:30 Wirtuelny ekumeniski póstny seminar Smochčanskeho kubłanišća swj. Bena na temu „Swoboda­ a zamołwitosć křesćanskeho čłowjeka – Kak móžemy zhromadnje žiwi być?“ z abatisu klóštra Marijineje hwězdy Gabrielu Hesseo

Srjedu 10.3. 17:00 Přirada za serbske naležnosće města Budyšina

  18:30 Gmejnska rada Radwor

  19:00 Filmowy a diskusijny wječor w Budyskim Serbskim muzeju – so korony dla njewotměje!!!

Pjatk 12. a 13.3.   Debjenje jutrownych jejkow w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje (stajnje 13 do 17 hodź.)

Pokiw (05.03.21)

pjatk, 05. měrca 2021 spisane wot:

Nowe hudźbne wideja

Budyšin/Berlin. Poskitk serbskich hudźbnych widejow dale rozrostuje. Tele dny spřistupništej na Youtube-kanalu „Serbska hudźba“ skupina Astronawt nowostku „Impresije“ – ryzy instrumentalny to přinošk (režija: Philipp Herfort) – a kapała Brankatschki spěw „My dźemy dźensa“, inscenowany wot Ezekiela Mishki a Mateja Dźisławka.

Na samsnej platformje wozjewi njedawno Berlinske duwo Hara Crash widejo k dub-štučce „Bali“, kotruž fanojo hižo z tačele „Halfway reveries“ znaja. Clip staj hudźbnikaj z kamerownikom Clemensom Jurkom pod režiju Roberta Ecksteina zwoprawdźiłoj. Najjednorišo jón zajimcy nańdu, zapodadźa-li mjeno duwa do wotpowědneho pytanskeho pola.

Rozhłós (05.03.21)

pjatk, 05. měrca 2021 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:15 Přinoški a hudźba k Mjezynarodnemu dnjej žony

12:00  Nabožne wusyłanje

(Krystof Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin z powěsćemi a přinoškomaj „Što skići Pratyja 2022“ a „Nowa šula wokrjesa Sprjewja-Nysa bjez serbskeje wučby?“

13:00 Tematiske wusyłanje: Portret serbskeje žónskeje

13:40 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća

Jutry, póstnicy, pismo

pjatk, 05. měrca 2021 spisane wot:
Telewizijny magacin Wuhladko zaběra so jutře, 6. měrca w 11.45 hodź. mjez druhim z prašenjom, kak móhli serbske jutry lětsa wupadać, po tym zo křižerjo loni prěni raz docyła jěchać njemóžachu. Dalše ćežišća budu reformowe plany ewangelskeje cyrkwje nastupajo změny struktury w hornjoserbskich wosadach, jubilej Budyskeho klankodźiwadła a „rekordna girlanda“, kotruž su Kulowscy karnewalisća składnostnje póstnic zhotowili. Nimo toho wěnuja wuwiwarjej serbskeho braille-pisma portret. Telewizija MDR wospjetuje wusyłanje pón­dźelu, 3. měrca, w 6.45 hodź., sćelak RBB 13. měrca w 13.40 hodź.

nawěšk

nowostki LND