Křižowka (04.11.22)

pjatk, 04. nowembera 2022 spisane wot:

Wodorunje: 1 awtowa značka Kamjenca, 3 ćěłozwučowanje, 7 wjesne powołanje, 8 ličba 2 hinak pisana, 9 „aktualna kamera“ skrótš., 10 nic nutř, 11 štož je zakazane, 12 hudźbna twórba, 14 nic wón, 15 kazachski jězor, 17 kontinent

Padorunje: 1 knježićelka, 2 wolijowa rostlina, 3 afriska pusćina, 4 skrótšenka za reklamu, 5 brazilske město skrótš., 6 muske předmjeno, 10 dźeń tydźenja, 11 muski hłós, 13 italska rěka, 15 žónski hłós, 16 kaž čo. 7 wodorunje

Na 51. sezonu norow

pjatk, 04. nowembera 2022 spisane wot:
Serbske Pazlicy. 11.11., dypkownje w 11.11 hodź., hdyž norojo w Njebjelčanskej gmejnje ceptar přewozmu, wotewrja Serbskopazličanske karnewalowe towarstwo swoju 51. sezonu. 12. nazymnika budu wólby noweho princa, na kotrež princowski por Marcel II. a Christina II. ze „Zubneje skały“ a karnewalowe towarstwo w 19.30 hodź. do Njebjelčanskeje Bjesady přeproša. Zastupne lisćiki dó­stanjeće pola Hübenthalec w Serbskich Pazlicach (03578/ 30 35 05) wšědnje wot 17 hodź. Zbytne lisćiki su při wječornej kasy na předań.

Pokiwy (04.11.22)

pjatk, 04. nowembera 2022 spisane wot:

Přehladka Helle Stoletzki

Choćebuz. Wuměłstwowa hala Łužica w Choćebuzu stanje so z hosćićelom wosebiteje wustajeńcy „MĚKI_soft“. Hella Stoletzki pokaza portrety młodych Serbowkow a Serbow kaž tež mólby, wotbłyšćowace „wuskutki pandemije na poměr bliskosće a distancy“. Wernisaža budźe jutře, sobotu, we 18 hodź.

Kuratoriske wodźenje

Budyšin. Serbski muzej w Budyšinje wuhotuje zajutřišim, njedźelu, wodźeni po wosebitej wustajeńcy „Wšitko je krajina“. Christina Boguszowa rozłoži zajimcam w 15 hodź. němsce a w 16 hodź. serbsce wustajane twórby Jana Buka. Wutoru, 15. nowembra, slěduje dalše wodźenje jako zazběh prezentacije knihi „Twórby Jana Buka na a w twarjenjach“.

Němska před sto lětami

Rozhłós (04.11.22)

pjatk, 04. nowembera 2022 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přinoškom z premjery lajskeho dźiwadła Konjecy-Šunow

11:20 Naša energija (2): Rozmołwa z dr. Tomašom Wornarjom

12:00 Nabožne wusyłanje

(Krystof Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z wuhladom na Choćebuski filmowy festiwal

13:00 Tematiske wusyłanje: Barby w serbskich spěwach

13:40 Nabožne wusyłanje

(Katharina Köhlerowa)

po tym zbožopřeća

Musical, wjelki a wideja

pjatk, 04. nowembera 2022 spisane wot:

Ćežišćo nowemberskeho telewizijneho magacina Wuhladko je prapremjera spěwohry „Z Tobu – Bohu swjećene lěto“. Dalšej přinoškaj wěnujetej so bioloze ­Pawołej Lipičej, kiž we Łužicy wjelki wuslědźi, a serbskim skupinam, kaž na přikład Holaski a Nowa Doba, a jich hudźbnym widejam.

Telewizija MDR wusyła Wuhladko sobotu, 5. nowembra, w 11.45 hodź. Wo­spjetowanje w samsnym sćelaku slěduje póndźelu, 7. nowembra, w 6.40 hodź. ­Telewizija RBB pokaza magacin sobotu, 12. nowembra, w 13.30 hodź. W media­tece MDR je wusyłanje wot jutřišeho cyłe lěto kóždy čas přistupne.

Do kina (03.11.22)

štwórtk, 03. nowembera 2022 spisane wot:

3.11. – 9.11.2022 Budyski filmowy ­palast:

Sobudźěłaćer Wojerowskeje Kulturneje fabriki Toni Züchner přihotuje tuchwilu přichodne „Dźěćace čaporowe wiki“, kotrež chcedźa njedźelu, 6. nowembra, w foyeru wobydlerskeho centruma města wotměć, nawjazujo na podobne zarjadowanja něhdy we Łužiskej hali. Hišće hač do wutory, 1. nowembra, móža so zajimowani předawarjo pola njeho přizjewić. Foto: Silke Richter

Dźěl kultury (28.10.22)

pjatk, 28. oktobera 2022 spisane wot:

Jeli sće pytane słowa 1–11 prawje zapisali, wučitaće we wuzběhnjenymaj rjadomaj kulturny wuraz.

1 dźěl mjezwoča

2 swójbny

3 grjekski pismik

4 něhdyši stat

5 wjes z pomnikom

Zejlerja

6 biologija

7 psyk

8 jadro, bytostne

9 prašacy

pronomen

10 jedyn jendźelsce

11 běži do Dunaja

Pokiwy (28.10.22)

pjatk, 28. oktobera 2022 spisane wot:

Předstaji knihu wo pomnikach

Łaz. Trudla Malinkowa prezentuje dźensa, pjatk, we 18 hodź. we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja swoju lětsa w Ludowym nakładnistwje Domowina wušłu knihu „Sorbische Denkmale“. Awtorka rozłoži stawizny pomnikow a předstaji počesćene wosobiny resp. historiske podawki. Zastup płaći tři eura.

Hač wójnu woprawdźe witaja?

Zły Komorow. Załožba Rosy Luxemburg (RLS) přeproša srjedu, 2. nowembra, na přednošk něhdyšeje nawodnicy wukrajneho běrowa RLS w Moskwje Kerstin Kaiser. Tema su wójna w Ukrainje, situacija znutřka Ruskeje kaž tež nastajenje „Rusow“ k prašenju, hač „tule wójnu woprawdźe witaja“. Zarjadowanje w Złokomorowskej Serbskej cyrkwi započnje so we 18.30 hodź., zastup je darmotny.

Wo prawach mjeńšin

Stróža. Serbski institut a LND wuhotujetej srjedu, 2. nowembra, prezentaciju knihi SI „Mjeńšina – móc – přiroda. Jednanja w dobje narodneho stata“. Wudawaćelce Jana Piňosová a Susanne Hozyna wěnujetej so z publikaciju mjez druhim prawam awtochtonych mjeńšin nastupajo samozarjadnistwo. Čitanje započnje so w 19 hodź. a je zdarma přistupne.

Rozhłós (28.10.22)

pjatk, 28. oktobera 2022 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Serbske magiske ličby

11:45 Spěwny swjedźeń k lětu Kocora a Zejlerja 2022

12:00 Nabožne wusyłanje (Pětr Mróz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin

13:00 Hudźba w rozmołwje: Sabina Siegowa

13:40 Nabožne wusyłanje

(Manfred Hermaš)

po tym zbožopřeća

póndźelu hornjoserbsce

11:00 Aktualki a nowosće dnja

11:20 Rozmołwa wo nowej knize „Přetož sym Inuk“

11:45 Digitalna ofensiwa Serbskeho rozhłosa 2022

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jadwiga Malinkowa)

delnjoserbsce

12:30 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

13:00 Woprašowanje k reformaciskemu dnjej

13:40 Wo nastaću nabožinow: reformacija

nawěšk

nowostki LND