W meji so wulět do Pückleroweho parka w Mužakowje wosebje wudani. Njemóžeš so tam jenož w zelenym po woběmaj pobrjohomaj Nysy rjenje wuchodźować, ale sej zdobom w Nowym hrodźe trajnu wustajeńcu wo wjerchu Pückleru-Mužakowskim wobhladać. W hrodowej wěži je přehladka wo městačku nad Nysu přistupna. Foto: Michael Helbig

Křižowka (12.05.23)

pjatk, 12. meje 2023 spisane wot:

Wodorunje: 3 pospyt, 5 nic tupa, 6 mustwo, 7 Kupfer zeserbšćene, 10 ličba, 13 swójbne mjeno Ćišinskeho, 14 jedna z nabožinow, 15 sudobjo

Padorunje: 1 přiwuzny, 2 zastaće, 3 horiny w Słowakskej/Pólskej, 4 snadź, 8 japanske město, 9 ně­hdy přistaw Roma, 11 nic horje, 12 memorandum skrótš.

Rozhłós (12.05.23)

pjatk, 12. meje 2023 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo premjerje knihi „Šijemy ze Štefi“

11:20 Dźeń maćerje – tři portrety serbskich žonow

12:00 Nabožne wusyłanje

(Pětr Mróz)

po tym  zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z portretom serbskeje maćerje

13:00 Hudźbne wusyłanje: Wěnc spěwow maćerjam

13:40 Nabožne wusyłanje

( Katharina Köhlerowa)

po tym zbožopřeća

Do kina (10.05.23)

srjeda, 10. meje 2023 spisane wot:

11.5. – 17.5.2023

Budyski filmowy ­palast:

Fast & Furious 10: srj 16:40, 19:45 a 22:00 Book Club 2 – Ein neues Kapitel: wšědnje 17:40 a 20:15 | pj, so, nj a wu 15:15 Guardians of the Galaxy: Vol. 3 w 3 D: wšědnje 16:30 a 20:00 | pj, so, nj a wu 14:30 | pj, so a srj 20:20 Guardians of the Galaxy: Vol. 3: wšědnje 17:00 (nimo pj) a 19:30 (nimo pó) Mavka – Hüterin des Waldes: pj, so, nj a wu 14:45 | nj 12:15 Seneca: pj 17:00 | pó 20:00 Sneak Preview: pó 20:00 Das reinste Vergnügen: štw, so, pó a wu 16:50 | pj, so a srj 22:40 Evil Dead Rise: wšědnje 20:15 pj, so a srj 23:00 Der Super Mario Bros. Film: wšědnje 17:10 | nj 12:45 | pj, so, nj a wu 15:00 Der Super Mario Bros. Film w 3 D: wšědnje 17:30 a 19:45 (nimo srj) | pj, so, nj a wu 14:15 Manta Manta – Zwoter Teil: wšědnje 19:20 (nimo pó) | pj, so a nj 16:40 | pj, so a srj 22:40 Olaf Jagger: pj a nj 16:50 John Wick: Kapitel 4: pj, so, nj a srj 19:20 | pj a so 22:00 Über­flieger 2: Das geheimnis des großen ­Juwels: nj 12:00 Lucy ist jetzt Gangster: nj 12:00 | so 14.15 Die Drei ??? – Erbe des Drachen: nj 12:15 | pj a so 14:30 Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch: pj a nj 14:15 Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer: nj 12:30 Die Schule der magischen Tiere 2: nj 13:00 Beautiful Disaster: nj a wu 14:30 Cocaine Bear: pj, so a srj 22:40 The Pope´s Exorcist: pj, so a srj 22:50

Wojerowski CineMotion:

Pokiwy (05.05.23)

pjatk, 05. meje 2023 spisane wot:

Křidoćišć, lyrika, hudźba a wjace

Budyšin. „Colored gigs“ rěka nowy, předewšěm na křidoćišć wusměrjeny format Budyskeho Kamjentneho domu, kotryž zwjazuje plakatowu wustajeńcu, dźěłarnički, čitanje, podijowe rozmołwy, performance a hudźbu. Hač do njedźele prezentuja so mjez druhim wuměłcy Phillip Janta, Lars P. Krause a Thomas Zettel; lyrikar Matthias Hufnagel kaž tež Drježdźanskej, surf a psychedelic pěstowacej skupinje Whowhooz a Umfyr. Wernisažu dźensa, pjatk, w 19 hodź. wobrubi DJ Dicktator. Zastup je cyły kónc tydźenja darmotny.

Jazz, soul, swing a pop

Smochćicy. We wobłuku rjadu „Smochčanske jewišćo“ zahudźi jutře, sobotu, jazzowe duwo Fokus w kubłanišću swj. Bena. Koncert ze spěwarku Aninu Batz, z pianistom Janom Brězanom a hóstnym gitaristom Phillipom Adamom wopřijima nimo swójskich titulow na mjezy jazza, popa, swinga a soula tež wobdźěłanja spěwow mjez druhim Beatlesow a Michaela Jacksona. Zarjadowanje započnje so w 19.30 hodź. zastup płaći 10 resp. potuńšeny 8 eurow.

Start sezony pod hołym njebjom

Stajnje prěni kónc tydźenja róžownika w Kukowje meju mjetaja, štož je zdobom wulki wjesny swjedźeń. Jón zahaja dźensa z dźěćacym kinom. Wječor přizamknjetej so natočenje piwa a diskoteka. Sobotu přeprošuja w 14.30 hodź. na kofej a tykanc, hodźinu pozdźišo budźe mejemjetanje dźěći a młodostnych. Mejski por zaćehnje w 20.30 hodź. do stana, hdźež budu mejske reje z kapału Logarhytmus. Njedźelu hraja Chróšćanscy muzikanća k rańšemu piwku a k wobjedu. Program wot 14.30 hodź. wuhotujetej wjesna pěstowarnja a rejwanska skupina Łužičanka. Minjene dny su młodostni swjedźenski stan přihotowali. Foto: Feliks Haza

Křižowka (05.05.23)

pjatk, 05. meje 2023 spisane wot:

Wodorunje: 3 interpunkciske znamjo, 5 nic křiwje, 6 krute připrajenje, 7 sakske město wikow, 10 Fallschirm serbsce, 13 nic wjele, 14 čorny ptak, 15 drobny pjenjez

Padorunje: 1 šachowa figura, 2 dźěl žitneho popa, 3 rozrězane drjewo, 4 nutřkowny organ ćěła, 8 nahladnosć, 9 ćěłozwučowanje, 11 městno w cyrkwi ke křćenju, 12 dźěćacy kanal telewizije

Rozhłós (05.05.23)

pjatk, 05. meje 2023 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:15 Kikanukl móže serbsce

11:20 Wo módrej barbje

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jadwiga Malinkowa)

po tym  zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo dźiwa­dłowej inscenaciji za dźěći ­„Narske bajki“

13:00 Tematiske wusyłanje: „75 lět Němsko-Serbske ludowe dźiwa­dło“

13:40 Nabožne wusyłanje

(Manfred Hermaš)

po tym zbožopřeća

Hłowne ćežišćo mejskeho wusyłanja telewizijneho magacina Wuhladko je wopyt potomnikow Serbow, kotřiž su do Awstralskeje wupućowali, we Łužicy. ­Dalša tema su mejske nałožki. Pčołar ­Hadam Bohuwěr Šěrach měješe tójšto talentow. Jemu je dalši wobłuk wusyłanja wěnowany. Duchowny, wučer a publicist, kiž je so tež ze stawiznami Serbow zaběrał, je před 250 lětami zemrěł. KIKANINCHEN rěči nětko serbsce. Woblubowana telewizijna figura je dalša tema serbskorěčneho magacina. Telewizija MDR wusyła Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź., wospjetowanje budźe 8. meje.

Do kina (04.05.23)

štwórtk, 04. meje 2023 spisane wot:

4.5. – 10.5.2023

Budyski filmowy ­palast:

Guardians of the Galaxy: Vol. 3 w 3 D: wšědnje 14:30, 16:45 a 20:00 | pj a so 22:00 Guardians of the Galaxy: Vol. 3: wšědnje 16:15 a 19:30 Die Biene Maja: nj 15:00 | štw 16:30 Book Club 2 – Ein neues Kapitel: srj 19:45 Der Vermessene Mensch: pj 17:00 | pó 20:00 Evil Dead Rise: wšědnje 17:00 (nimo štw) | štw, pó, wu a srj 19:15 | pj, so a nj 19:30 | pj a so 23:00 Mavka – Hüterin des Waldes: nj 12:00 | so 14:15 Der Super Mario Bros. Film w 3 D: wšědnje 14:30, 17:40 a 19:45 Der Super Mario Bros. Film: wšědnje 14:15 a 17:15 | nj 12:00 Sneak Preview: pó 20:00 Manta Manta – Zwoter Teil: wšědnje 16:30 (nimo pj a wu) a 19:50 (nimo pó a srj) | srj 19:20 Das Reinste Vergnügen: wšědnje 19:20 (nimo pó a srj) | pj a wu 16:30 | so a nj 17:00 | pj a so 22:30 Olaf Jagger: štw, so, pó a srj 14:45 Überflieger 2: Das geheimnis des großen Juwels: wšědnje 14:15 Lucy ist jetzt Gangster: wšědnje 14:15(nimo so a nj) | nj 12:20 Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch: pj, so a nj 14:40 John Wick: Kapitel 4: pj a so 19:15 a 21:45 | nj 19:15 Scream 6: pj a so 21:50 Die Drei ??? – Erbe des Drachen: nj 12:15 Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer: nj 12:10 Die Schule der magischen Tiere 2: nj 12:20 Beautiful Disaster: pj, nj a wu 14:45 Die Drei Musketiere – D´Artagnan: nj 12:00 Cocaine Bear: pj a so 22:40 The Pope´s Exorcist: pj a so 22:40

Wojerowski CineMotion:

nowostki LND