Čitajće w nowym rozhledźe (25.10.19)

pjatk, 25. oktobera 2019 spisane wot:

Dźens za tydźeń wuńdźe nowemberske wudaće našeho kulturneho časopisa. Praske nalěćo, pčołarstwo, pomniki a serbske prědarki su jenož někotre z jeho temow.

W zašłych měsacach čitachmy hdys a hdys wo wójnskich pomnikach, kotrež běchu we Łužicy zdźěla tež serbsce abo dwurěčnje popisane. Zwjetša dźěše wo wopomnišća, nastate po Prěnjej swětowej wójnje. Zo běchu scyła prěnje ryzy serbske wopomnišćo za padnjenych wojakow hi­žo­ 50 lět zašo poswjećili, a to w ewangelskim Njeswačidle, je nětko Trudla Ma­linkowa wuslědźiła a wo tym rozprawja. Kedźbyhódne je, zo njebě Serb za wuhotowanje wopomnjenskeje tafle zamołwity.

W našim stawiznopisnym serialu roz­jimuje sobudźěłaćer Serbskeho kulturneho archiwa Měrćin Brycka wuskutki Pra­skeho nalěća 1968 na dźěławosć Instituta za serbski ludospyt. Mjez druhim bu wědomostna konferenca wotprajena, a hižo ćišćany přinošk wo nowšich serbskich stawiznach dyrbjachu cofnyć a zničić.

Protyka (25.10.19)

pjatk, 25. oktobera 2019 spisane wot:

Pjatk 25.10. 19:00 Wječor pod hesłom „Wotkrywamy sej nazymske hwězdy na njebju“ w Budyskej hwězdarni

  19:00 Wosadne kermušne reje w Chrósćicach

Sobotu 26.10. 8:00 Dźeń pječenja ke kermuši na Rownjanskim Njepilic statoku

  14:00 Nazymski swójbny dźeń w Stróžanskim (Wartha) Domje tysac hatow

  20:00 Delnjoserbski popowy koncert „SerbPop“ w Choćebuskim Gladhousu

Njedźelu 27.10. 11:00 Łužiske literarne dopołdnjo k 80ćinam Michała Lorenca w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  15:00 16. kermuša na Rownjanskim Njepilic statoku

  15:00 Kofejpiće a nazymski koncert z Ćišćanskej rejwanskej skupinu w Radworskim hosćencu „Meja“

  17:00 Předstajenje hornjoserbskeje inscenacije „Łapanje šefa“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Póndźelu 28.10. 19:00 Rozpominanski wječor z filmom w Budyskim ekumeniskim tachantskim wobchodźe

Wutoru 29.10. 10:00 Předstajenje hornjoserbskeje inscenacije „Łapanje­ šefa“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  19:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Narod a mjeńšiny w Euro­pje w 19. a 20. lětstotku“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Rozhłós (25.10.19)

pjatk, 25. oktobera 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim­ wo serbskim wječoru w Choćebuskim Gladhousu

11:20 Portret Marcel Brauman

11:45 Do hribow chodźić!

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo koncerće „SerbPop“

13:00 Akcija „Jo!Za Tebje“ – zetkanje serbskich institucijow

13:10 Portret Manfred Hermaš

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Adelheid Dawmowa)

po tym gratulacije

Do kina (24.10.19)

štwórtk, 24. oktobera 2019 spisane wot:

24.10. – 30.10.2019 Budyski filmowy palast:

Maleficent wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) | pj, so a srj 22:30 Maleficent w 3D: wšědnje 17:15 a 19:45 Gemini Man wšědnje 19:30 (nimo pó) | pj , so a srj 22:00 Gemini Man w 3D: wšědnje 17:15 (nimo pó) Der König der Löwen: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) | nj 12:30 Shaun das Schaf: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) a 17:15 | nj 12:30 A Toy Story: nj 12:30 Angry Birds 2: wšědnje 14:45 (nimon pó a srj) Joker: wšědnje 17:00 a 19:45 (nimo srj) | srj 19:30 | pj, so a srj 22:30 Gut gegen Nordwind: pj, so a pó 19:30 Playmobil: nj 12:15 ES: Kapitel 2: štw, nj a wu 19:30 |pj, so a srj 22:00 Das perfekte Geheimnis: srj 19:45

Kino-ekstra: Yoda – Die Kraft des Lebens: pó 17:15 a 20:15

Pokiwy (22.10.19)

wutora, 22. oktobera 2019 spisane wot:

Kreatiwnej dnjej

Chrósćicy. Jutře, 23. oktobra, a zaju­třišim, 24. oktobra, wot 9 hodź. su zajimcy na kreatiwnej dnjej na Chróšćanski gmejnski zarjad přeprošeni. Jutře pasla tam pod nawodom floristki Diany Mejnoweje nazymsku pychu. Štwórtk zaběraja so tam z paslenjom filigranych nawušnicow z parličkow, pjelsće, zbytkow płatu a fimo-hliny.

Zběraja hodowne pakćiki

Smjerdźaca. Towarstwo swj. Filomeny chce lětsa znowa dźěći a swójby w maćerno-dźěćacym domje w čěskim Dolnim Podluží a w bołharskim Razgradźe k hodam zawjeselić. Za to zběraja znowa hodowne pakćiki. Jich wobsah zamoł­wići njepředpisuja, proša pak wo to, pakćik ze zdźělenku woznamjenić, hač je za swój­bu, holcu abo hólca a tohorunja, w kotrej starobje. Pakćiki, poćehnjenja a dalše hygieniske twory přijimuja čłonojo towarstwa swj. Filomeny wokoło Smjerdźečana Gerata Róbla wot pón­dźele, 25. nowembra, hač do štwórtka, 28. nowembra, stajnje wot 17 do 18 hodź. w Smjerdźečanskim kulturnym domje.

Na dźěłarničku do muzeja

Pokiwy (18.10.19)

pjatk, 18. oktobera 2019 spisane wot:

Čitanje a nowa CD

Worklecy. Swój nowy, hakle njedawno wušły, zynkonošak „Poezija lubosće“ předstaji duwo Mlokawka sobotu, 19. oktobra, we Worklecach. Zhromadnje z či­tanjom serbskeje spisowaćelki a poetki Róže Domašcyneje předstajitaj z Worklec pochadźaca spěwarka Walburga Wał­dźic a gitarist Max Löb swoje nowe twór­by a to we wosebitym ambienće. Duwo Mlokawka koncertuje mjenujcy w čerwjenym salonje Worklečanskeho hrodu. Štóž nochcył to zapasć, njech je najpo­z­dźišo w 19 hodź. we Worklečanskim hrodź­e.

Na Krabatowy wudwor

Wulke Ždźary. Na prěni nazymski kon­cert­ w nowšim času přeprošuja sobotu, 19. oktobra, Krabatowy wjesny klub a Domizniske towarstwo Wulke Ždźary kaž tež Załožba za serbski lud na Wulko­ždźarowski Krabatowy wudwor. Hižo w 15 hodź. poskićeja kofej a tykanc. Koncert, kotryž wuhotuje spěwna skupina Wólbernosće, započnje so w 16 hodź.

Falkenberg w sprjewinym měsće

Z 12. nakupowanskej nocu „W kuzłapołnym swětle“ su minjeny pjatk w Kulowje kermušny kónc tydźenja zahajili. Na wječornym spektaklu z jewišćom na torhošću postarachu so mjez druhim čłonojo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny wo serbske programowe dypki. Tón kónc tydźenja swjeća kermušu mjez druhim we Wotrowje, Pančicach-Kukowje, Šěrachowje (Schirgis­walde), Wjelećinje (Wilthen), Sprjejcach (Spreewitz), Njeswačidle, Nowym Měsće a Lubušu. Foto: Gernot Menzel

Křižowka (18.10.19)

pjatk, 18. oktobera 2019 spisane wot:

Wodorunje: 3 nócny ptak, 5 rostlina łuki­, 6 z rušćiny: wólnočasna zahroda, 7 jědźernja studentow, 10 hara wo ničo, 13 hrajna klasa, 14 bur, 15 dźěl narodneje drasty

Padorunje: 1 wysoka rostlina, 2 něhdyši koparski wrotar Němskeje, 3 plahowar sadu, 4 pedagoga, 8 wodźaca skupina, 9 spočatk wubědźowanja, 11 přećiwo, 12 něhdy­ša wustajeńca w Markkleebergu

Protyka (18.10.19)

pjatk, 18. oktobera 2019 spisane wot:

Pjatk 18. do 20.10.   Oktoberski swjedźeń w Rachlowje

Pjatk 18.10. 19:00 9. filmowy festiwal amaterow „7 mjeńšinow“ we Wo­jerowskej Kulturnej fabrice

Sobotu 19.10. 9:30 Wulke pokazkowe wudźenje při Wulkim Ballackec haće mjez Złyčinom (Litschen) a Šćeńcu (Steinitz)

  10:00 Jabłukowy swjedźeń w a wokoło Skanečanskeje (Cannewitz) jabłukoweje bróžnje

  16:00 Oktoberski swjedźeń w Nowosličanskej Dinerec kulturnej bróžni

  18:30 Wulki hrodowy bal z wustupom Serbskeho ludowe­ho ansambla na Mortkowskej Jakubec twjerdźiznje

Njedźelu 20.10. 11:00 Swójbny akciski dźeń „A žrawc ma zuby“ w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  11:00 Nazymski swjedźeń ze swinjorězanjom, zmije­pušćenjom a kinom w Čornochołmčanskim Kraba­towym młynjeo

  16:00 Nazymske baje ze wšeho swěta we Wojerowskim hrodźe

Póndźelu 21. do 25.10.   Šulerska medijowa akademija w Budyšinje

  9:30 Předstajenje klankodźiwadła „Kolebawki“ w Chróšćanskej pěstowarni „Chróšćan kołć“

  10:00 Předstajenje programa Serbskeho ludoweho ansam­bla „Maks a Moric“ w Budyskim SLA

Rozhłós (18.10.19)

pjatk, 18. oktobera 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow

11:20 Cyły tydźeń w holi – zjimanje tydźenskeje serije

11:45 Spožčenje Myta Ćišinskeho

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Gerat Wornar)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo spožčenju Myta Ćišinskeho

13:00 Z hudźbu w rozmołwje: Marja Elikowska-Winklerowa

13:40 Nabožne wusyłanje

 (farar Cyril Pjech)

po tym gratulacije

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND