Do kina (14.06.23)

srjeda, 14. junija 2023 spisane wot:

15.6. – 21.6.2023

Budyski filmowy ­palast:

The Flash: wšědnje 16:40 a 19:50 | pj, so, nj a wu 14:10 | pj a so 22:30 Die Rumba Therapie: srj 19:45 Empire of Light: pj 17:00 | pó 20:00 Sneak Preview: pó 20:00 Transformers: Aufstieg der Bestien: pj, so, nj a wu 14:00 Transformers: Aufstieg der Bestien w 3 D: wšědnje 17:10 a 20:00 | pj a so 22:40 Spider-Man: Across the Spider-Verse: wšědnje 17:00 a 20:00 | pj, so, nj a wu 14:00 | pj a so 22:20 The Boogeyman: wšědnje 19:30 (nimo srj) | pj a so 22:50 Arielle, die Meerjungfrau: wšědnje 17:10 | nj 12:20 | pj, so, nj a wu 14:20 | srj 16:30 Arielle, die Meer­jungfrau w 3 D: wšědnje 19:30 (nimo pó a srj) Asterix & Obelix im Reich der Mitte: nj 12:10 | pj, so, nj a wu 14:10 Fast & Furious 10: wšědnje 16:30 a 19:40 (nimo pó) | pj a so 22:20 Guardians of the Galaxy: Vol. 3: wšědnje 16:30 (nimo pj) | pj, so a nj 19:20 | pj a so 21:50 Book Club 2 – Ein neues Kapitel: pj, so a nj 14.10 Der Super Mario Bros. Film: nj 12:00 | so, nj a wu 14:30 | pj, so a nj 17:30 Überflieger 2: Das Geheimnis des großen Juwels: nj 12:00 Lucy ist jetzt Gangster: nj 12:00 Die Drei ??? – Erbe des Drachen: nj 12:00 Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer: nj 12:00 Evil Dead Rise: pj a so 22:50

Wojerowski CineMotion:

Pokiwy (09.06.23)

pjatk, 09. junija 2023 spisane wot:

Pisany program na hrodźe

Gólišyn. We wobłuku jutře tydźenja w Slopišćach wotewrjeneje wustajeńcy Aquamediale wuhotuje přehladku zarjadowace towarstwo samsneho mjena jutře, sobotu, druhi raz wobrubjace zarjadowanje pod hesłom „Són swjatojanskeje nocy“. Wot 14 hodź. wodźi Michael Bock zajimcow w krutym rytmusu po hrodźe Gólišyn (Golßen), před kotrymž prezentuja organizatorojo „pisany jewišćowy program pod hołym njebjom za kóždužkuli starobu“. Mjez druhim wustupitaj pianistaj Waning Hu a Dieter Gericke, wječor a w nocy postaraja so cyłkownje štyrjo DJjojo wo zynki do reje. Zastup je darmotny.

Zhromadnje spěwać a swjećić

Pančicy-Kukow. Skupina Přezpólni přeproša jutře, sobotu, na koncert a spěwny wječor do Pančic-Kukowa. Wot 19.30 hodź. zanjesu muzikanća na dworje Błažikec-Kaulfürstec statoka spěwy ze swojeho repertoira. Z „nadźijomnje čile wobdźělacym so publikumom“ změni so koncert „na zhromadny wječor spěwanja, zabawy a wjesela“. Zastup je darmotny.

Seriozny žurnalizm a wójna

Rozhłós (09.06.23)

pjatk, 09. junija 2023 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Live ze 77. serbskeho ewangelskeho cyrkwinskeho dnja w Slepom

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym  zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z rozprawu wo 77. serbskim ewangelskim cyrkwinskim dnju w Slepom

13:00 Tematiske wusyłanje: „40 lět Domizniski muzej Dešno“

13:40 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća

Do kina (07.06.23)

srjeda, 07. junija 2023 spisane wot:

8.6. – 14.6.2023

Budyski filmowy ­palast:

The Flash: srj 16:30 a 19:45 Transformers; Aufstieg der Bestien w 3 D: wšědnje 16:50 a 20:00 | pj a so 22:40 Transformers: Aufstieg der Bestien: pj, so, nj a wu 14:10 Roter Himmel: pj 17:00 | pó 20:00 Il Trovatore: wu 20:15 Spider Man: Across the Spider-Verse: wšědnje 17:00 a 19:30 | pj, so, nj a wu 14:10 | pj a so 22:20 The Boogeyman: wšědnje 20:00 | pj a so 22:40 Arielle, die Meerjungfrau w 3 D: wšědnje 19:30 (nimo wu a srj) Ariell, die Meer­jungfrau: wšědnje 17:10 | pj, so, nj a wu 14:20 | nj 12:10 Und dann kam Dad: pj, so, nj a wu 14:30 Asterix & Obelix im Reich der Mitte: nj 12:10 | pj, so, nj a wu 14:30 Fast & Furious 10: wšědnje 16:40 a 19:20 (nimo pó) | pj a so 22:20 Fast & Furious 10 w 3 D: wšědnje 19:50 (nimo pó) Guardians of the Galaxy: Vol 3: so a nj 16:20 | štw, pó, wu a srj 17:00 | pj, so a nj 19:40 | pj a so 22:20 Book Club 2 – Ein neues Kapitel: pj, so a nj 15:00 Der Super Mario Bros. Film: wšědnje 17:20 (nimo srj) | nj 12:20 | pj, so, nj a wu 14:20 Überflieger 2: Das Geheimnis des großen Juwels: nj 12:10 Lucy ist jetzt Gangster: nj 12:30 Die Drei ??? – Erber des Drachen: nj 12:00 Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer: nj 12:00 Manta Manta – Zwoter Teil: pj, so a nj 17:00 Evil Dead Rise: pj a so 22:40 John Wick: Kapitel 4: pj a so 22:10

Wojerowski CineMotion:

Pokiwy (02.06.23)

pjatk, 02. junija 2023 spisane wot:

Łužica po Wienskim kongresu

Běła Woda. „Wulkeho naprašowanja dla“ wospjetuje towarstwo Lusatia-Verband dźensa temowy wječor „Rozdrjena Hornja Łužica – dźělenje w lěće 1815 a sćěhi“. Stawiznar dr. Volker Dudeck chce z přednoškom „politiske konsekwency za region po Wienskim kongresu“ wobswětlić, a referat fararja Jörga Michela wěnuje so „wuwiću cyrkwinskich strukturow po dźělenju“. Z hosćom budu nimo toho dr. Hartmut Jensch, dr. Gabriele Lang a Torsten Pötzsch, měšćanosta Běłeje Wody, hdźež so zarjadowanje w měšćanskej knihowni wot 17.30 hodź. wotměje. Zastup je darmotny.

Metropoli: „Słowjanskej nocy“

Rozhłós (02.06.23)

pjatk, 02. junija 2023 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z festiwala KrachBrass

11:30 Wučerka Leńka Thomasowa a Serbska fachowa šula za socialnu pedagogiku

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym  zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim wo Němsko-serbsko-pólskim swjedźenju w Choćebuzu

13:00 Tematiske wusyłanje: „Ursula Zonkowa – stolětna z Barbuka“

13:40 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća

Što wo Serbach wědźa?

pjatk, 02. junija 2023 spisane wot:

Ćežišćo junijskeho wudaća telewizijneho magacina Wuhladko tworja serbsko-čěske poćahi a prašeni, kak znata mjeńšina w Němskej pola južnych susodow je a štó drje je najwjetši podpěraćel Serbow w čěskim knježerstwje. Nimo toho wěnuja so z přinoškom „Potajnstwo Manfredoweho jězora“ drje „dosć krótkemu, ale dotal nimale zabytemu kapitlej stawiznow wudobywanja brunicy w Hornjej Łužicy“ a portretuja młodu serbsku skótnu lěkarku Annamariju Zahonowu.

Telewizija MDR pokaza Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje póndźelu, 5. junija, w 6.40 hodź. Telewizija RBB wusyła magacin sobotu, 10. junija, w 13.35 hodź. W mediatece ARD je aktualne Wuhladko wot jutřišeho cyłe lěto kóždy čas přistupne.

Do kina (01.06.23)

štwórtk, 01. junija 2023 spisane wot:

1.6. – 7.6.2023

Budyski filmowy ­palast:

Transformers: Aufstieg der Bestien w 3 D: srj 20:15 The Boogeyman: wšědnje 17:10 a 19:45 | pj a so 23:00 Spider-Man: Across the Spider-Verse: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj), 17:00 a 20:00 | pj a so 22:00 Irgendwamm werden wir uns alles erzählen: pj 17:00 | pó 20:00 Im Rausch der Tiefe: wu 19:45 Paw Patrol: nj 15:00 Sneak Preview: pó 20:00 Arielle, die Meerjungfrau: wšědnje 16:40 | nj 12:00 | štw 13:30 | pj, so a wu 14:10 | nj 14:30 Arielle, die Meerjungfrau w 3 D: wšědnje 19:30 (nimo pó) | pj a so 22:20 Und dann kam Dad: pj, so a nj 17:10 Asterix & Obelix im Reich der Mitte: nj 12:30 | štw, pj, so a nj 14:00 | pó, wu a srj 16:50 Fast & Furious 10 w 3 D: wšědnje 20:00 (nimo srj) | štw, so, nj a wu 16:30 Fast & Furious 10: wšědnje 14:20 (nimo pó a srj) a 17:00 (nimo štw) | štw, so, nj a srj 19:30 | pj 19:40 | pj a so 22:20 Guardians of the Galaxy: Vol. 3: wšědnje 19:20 | so 14:30 | pj a so 22:20 Book Club 2 – Ein neues Kapitel: wšědnje 14:50 (nimo pó a srj) Der Super Mario Bros. Film: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) | nj 12:20 | štw, pó, wu a srj 17:10 | pj, so a nj 17:30 Überflieger 2: Das geheimnis des großen ­Juwels: nj 12:00 Lucy ist jetzt Gangster: nj 12:00 Die Drei ??? – Erbe des ­Drachen: nj 12:00 Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer: nj 12:00 ­Manta Manta – Zwoter Teil: pj, so a nj 19:20 Evil Dead Rise: pj a so 23:00 John Wick: Kapitel 4: pj a so 22:00

Wojerowski CineMotion:

Pokiwy (26.05.23)

pjatk, 26. meje 2023 spisane wot:

Na mejemjetanje do Hórkow

Hórki. Hórčanska młodźina a wjesne towarstwo „Při skale“ přeprošujetej jutře, sobotu, na mejemjetanje. W 16.30 hodź. běhaja młodźency wo wjeršk meje. Zdobom chce wjesna młodźina a dźěćina wokoło meje rejować. We 18 hodź slěduje program wjesnych dźěći. Wot 20 hodź. budźe spěwny wječor ze Cyžec bratromaj a přećelomaj.

W nocy do zwěrjenca

Wojerecy. Na nócne zarjadowanja móža sej zajimcy tutu njedźelu do Wojerowskeho zwěrjenca dojěć. Wot 22 hodź. wobswětluja tam fascinowacy swět nócnych mjetelow. K pomocy maja za to ultrawioletnu swěcu a běłu płachtu. Zajimcy njech tam hižo poł hodźiny do zahajenja zarjadowanja su. Zastup płaći tři eura. Dokelž maja so insekty z wosebitej swěcu wobswětlić, měli wopytowarjo sej před uv-swěcu škitace nawoči sobu přinjesć. Tajke pak móža sej tež za 15 eurow při zastupje do zwěrjenca wupožčić. Dale je derje, měć kapsnu lampa sobu.

Seniorojo škotuja

Rozhłós (26.05.23)

pjatk, 26. meje 2023 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Zańdźene rjemjesła – Skałarstwo w Serbach

12:00 Nabožne wusyłanje

(Gerat Wornar)

po tym  zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim wo kašubskich šulerjach w Delnjej Łužicy a wo błótosekj bajowej nocy w Bórkowach

13:00 K 130. posmjertnym narodninam Miny Witkojc

13:40 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

póndźelu hornjoserbsce

9:00 Putniske kemše z Róžanta

po tym Oratorij Podlěćo

11:00 Live z Pěskečanskeho wjesneho swjedźenja

11:45 Portret Jakuba Brankačka k 95. narodninam

12:00 Swjatkowne nowosće

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z dźěćacym postrowom, wo nalětnjej zahrodźe w Nowej Jsy a wo literarnym wubědźowanju župy Delnja Łužyca

13:00 Kćeńca

13:40 Hudźbne wusyłanje: spěwy za dźěći

nowostki LND