Protyka (07.12.18)

pjatk, 07. decembera 2018 spisane wot:

Pjatk 7. a 8.12.   Adwentne wiki w klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje (12 do 18 hodź.)

Pjatk 7. do 23.12.   Adwentne wiki tysac hwězdow w Choćebuzu (stajnje 11 do 19 hodź.)

Pjatk 7.12. 19:00 Adwentne spěwanje z chórom Židźino w Narćanskim gmejnskim domje

  19:30 Humorno-hudźbny program z dźiwadźelnikom Michaelom Trischanom „Bórze wšak su zaso jutry“ w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  19:30 Sceniski adwentny koncert Serbskeho ludoweho ansambla „Zymski čas“ na žurli Budyskeho SLA

Sobotu 8. a 9.12.   Adwentne wiki w Lěšćanskej (Hornow) konfizeriji Felicitas (wot 10 hodź.)

Sobotu 8.12. 9:00 Młodźinska dźěłarnička „Naš klub – kak smy orga­nizowani?“ serbskeho młodźinskeho dźěła Rěčneho centruma WITAJ w Njebjelčanskim młodźin­skim klubje

  9:30 Mikławšowy turněr wo pokal Budyskeho krajneho rady w Radworskej „Slaviji“

  11:00 Adwentne wiki w Kulowje

  14:00 Adwentne wiki w Rakecach

  14:00 Historiske adwentne wiki při rozwalinje bywšeho klóštra w Budyšinje (hač do 22 hodź.)

Rozhłós (07.12.18)

pjatk, 07. decembera 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:10 Pawoł Šołta z Wotrowa w Sibirskej tradał

11:20 Pomocny projekt w čěskim Dolnim Podluží

11:45 Adwentne woknješko

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskim studenće w Jendźelskej

13:00 W Pratyji 2019 čitane

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Madlena Norbergowa)

po tym zbožopřeća

Pokiwy (06.12.18)

štwórtk, 06. decembera 2018 spisane wot:

Młodostnaj sobu zapřijataj

Budyšin. Scenisko-koncertantny adwentny program „Zymski čas – Hody pola nas“ předstaji Serbski ludowy ansambl jutře, pjatk, w 19.30 hodź. na žurli SLA. W prěnim dźělu zaklinča mjezynarodne a serbske adwentne pěsnje. W druhim dźělu wěnuje so program SLA zymskim nałožkam Serbow. Hromadźe z hudźbnikami SLA předstajitaj so mytowanaj lětušeho wubědźowanja młodych hudźbnych talentow Adrian Simon z Wotrowa za klawěrom a Elisabeth Wirthec, kotraž hraje na huslach kruch „Serbska reja“ Bjarnata Krawca.

Na wiki do klóštra

Pančicy-Kukow. Klóšter Marijina hwězda a dźěłarnja za zbrašenych swjateho Michała přeprošatej jutře a sobotu do klóštra na adwentne wiki, kotrež wot­měja so wobaj dnjej wot 12 do 18 hodź. W klóšterskim wobchodźe změja horce wino, likery, Ochranowske hwězdy a wjele idejow za dariki w poskitku. Dźěłarnja za zbrašenych poskići pječwo z klóšterskeje pjekarnje, keramiske wudźěłki, hodownu dekoraciju, swěčki a wjele dalšeho. Tež swój božodźěsćowy štom móžeće sej jutře abo sobotu hižo kupić.

Hody mjezynarodnje

Do kina (06.12.18)

štwórtk, 06. decembera 2018 spisane wot:

6.12.–12.12.2018 Budyski filmowy palast:­ Geister der Weihnacht: nj 10:00 a 11:30 Tabaluga: wšědnje 14:00 a 16:00 (nimo pj a wu) | so a nj 12:30 Tabaluga w 3 D: pj a wu 16:00 Der Grinch: wšědnje 14:45 a 20:15 (nimo nj a wu) | so a nj 12:45 Der Grinch w 3 D: wšědnje 16:45 100 Dinge: wšědnje 14:45, 18:00 a 20:45 | pj a so 23:00 Phantastische Tierwesen 2: wšědnje 17:00 (nimo pó) a 19:45 Phantastische Tierwesen 2 w 3 D: pj a so 22.15 Der Nussknacker: wšědnje 14:45 Der Nussknacker w 3 D: nj 10:00 Bohemian Rhapsody: wšědnje 19:45 (nimo pó) Die Unglaublichen 2: so a nj 12:00 Pettersson und Findus: nj 10:30 Der Vorname: wšědnje 18:45 25 km/h: wšědnje 17:15 (nimo nj) | nj a wu 20:15 | pj a so 22:30 Johnny English: nj 10:00 Ballon: pj 22:30 Halloween: so 22:30

Kino-ekstra: Girl: nj 17:15 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Tabaluga: wšědnje 15:15 a 17:20 | nj 11:15 | so a nj 13:00 100 Dinge: wšědnje 15:10, 17:30 a 19:45 | pj a so 22:35 Der Vorname: srj 17:15 Der Grinch w 3 D: so a nj 13:15 Der Grinch: wšědnje 15:00 a 17:00 | nj 11:00 Elliot, das kleine Rentier: nj 11:00 | so a nj 13:00 Verschwörung: pj a so 22:25 Phantastische Tierwesen 2 w 3 D: wšědnje 19:30 | pj a so 22.15 Phantastische Tierwesen 2: wšědnje 17.15 (nimo srj) Bohemian Rhapsody: wšědnje 19:55 Der Nuss­knacker: wšědnje 15:05 (nimo štw) Smallfoot: nj 11:10 | so a nj 13:10 Klassentreffen 1.0: pj a so 22.10 25 km/h: wšědnje 20:00

Radźićeljo so zetkaja

srjeda, 05. decembera 2018 spisane wot:

Nowoslicy. Přichodne posedźenje gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant wotměje so jutře, štwórtk, we 18 hodź. w Nowosličanskim kulturnym domje. Na dnjowym porjedźe steja mjez druhim wustawki za Łazkowski puć w Ralbicach. Nimo toho chcedźa lěto 2018 wuhódnoćić.

Pančicy-Kukow. Samsny dźeń w 19 hodź. započnje so posedźenje gmejnskeje rady Pančicy-Kukow. Mjez druhim zaběraja so radźićeljo z nadawkami za ponowjenje postawy swj. Bosćana w Swinjarni a z namjetom za regulowane wjelče pasmo.

Pokiwy (04.12.18)

wutora, 04. decembera 2018 spisane wot:

Kedźbu, skupinarjo!

Pančicy-Kukow. Čłonojo Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow njech njezabudu na swoju adwentničku jutře, srjedu, we 18 hodź. w Pančičanskej Starej hospodźe. Dokelž budu tam knihi Ludoweho nakładnistwa Domowina na předań, budźe to dobra składnosć, sej tón abo tamny hodowny darik wobstarać.

Porěčitaj wo hupaku

Stróža. Cyle w znamjenju hupaka (Wiedehopf) steji přednošk jutře w 19 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. Marko Zieschewski z Njeswačanskeje ptakoškitneje stacije a ranger w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty Herbert Schnabel porěčitaj wo tym, kak je so zajimawy ptačk dźakowano mnohim přirodoškitarjam w biosferowym rezerwaće zaso rozmnožił. Zdobom póńdźe wo prašenja, kotre žiwjenske wuměnjenja hupak trjeba, kotre srědki su ludźo za jeho rozmnoženje zasadźili a što je za přichod planowane. Zastup płaći dwaj euraj, potuńšene euro.

Ćišinu w sebi spóznać

Pokiwaj (03.12.18)

póndźela, 03. decembera 2018 spisane wot:

Dohodowny kabaret

Budyšin. Hdyž hody „njejapcy“ před durjemi steja, mnozy z tym wobchadźeć njemóža. Pod hesłom „Hodowna bowla“ poda dźiwadźelnik a kabaretist Alexander G. Schäfer jutře, wutoru, w 19 hodź. w Budyskej měšćanskej bibliotece pokiwy, kak napjaty čas najlěpje zmištruješ. Syn z časa NDR woblubowaneho dźiwadźelnika Gerda E. Schäfera bě wjele lět čłon Berlinskeho kabareta „Die Stachelschweine“. Zastup płaći z wupokazom za biblioteku štyri eura, hewak sydom.

Nócne njebjo raz hinaše

Budyšin. W filmje „Sternenjäger“, kotryž pokazaja srjedu we 18 hodź. w Budyskim Dźiwadle na hrodźe, budu widźeć spektakularne wobrazy renoměrowanych astrofotografow. Zapopadnyć je móžachu, dokelž po­dachu so za to do najwotležanišich kućikow zemje, hdźež kumštna swěca z nadróžneho wobswětlenja a wysokodomow wid k njebju njezamuća. Wuslědk su wobrazy krasnych krajinow z wulkotnym widom k njebju. K tomu rěči dźiwadźelnik Rufus Beck. Zastup­ płaći šěsć eurow.

Křižowka (30.11.18)

pjatk, 30. nowembera 2018 spisane wot:

Wodorunje: 3 serbski awtor přitomnosće, 5 nic mały, 6 to je zakazane, 7 rostlina z nikotinom, 10 Verbot serbsce, 13 stolica Azerbajdźana, 14 wudźěłk z mloka, 15 hnojiwo

Padorunje: 1 wosoba kwasa, 2 cyłk ze samsnymi zajimami, 3 nic wulka kić, 4 zelenina, 8 japanske město, 9 němska skrótšenka za wukubłanca, 11 muske mjeno, 12 tak a ...

Adwentne wiki tu a tam

pjatk, 30. nowembera 2018 spisane wot:

Dypkownje k 1. adwentnej zahaja na mnohich městnach rjad lětušich adwentnych wikow. Mjeztym zo traja Budyske Wjacławske wiki hač do 23. decembra, wotměja so mjeńše na wsach zwjetša jenož jedyn dźeń.

Njeswačidło. 28. raz přeprošeja jutře, sobotu, w Njeswačidle na adwentne wiki. W Mildnerec pjekarni móža dźěći wot 10 do 12 hodź. pod dohladom pjekarja po­prjančki pjec. Wot 11 hodź. je w domizniskim muzeju nowa wosebita wustajeńca „Pyramidy něhdy a dźensa“ wotewrjena. Na žurli hosćenca poskića šulerjo zakładneje šule w 14 hodź. hodowny program. Na wikach samych wobdźěla so wosebje towarstwa wsy a někotři rjemjeslnicy. Mjez druhim předawa sportowe towarstwo zastupne lisćiki za šlagrowu nóc 2019 za potuńšenu płaćiznu.

Brětnja/Michałki. Brětnjanska rejwanska a drastowa skupina organizuje jutře, sobotu, wot 14 hodź. adwentne wiki před Brětnjanskim wobydlerskim domom. Tam njezměja jeno stejnišća z horcym winom a kołbaskami, ale wočakuja tež Wojerowske dźěćatko.

Protyka (30.11.18)

pjatk, 30. nowembera 2018 spisane wot:

Pjatk 30.11. do 2.12.   Swójbny kónc tydźenja kubłanskeho srjedźišća LIPA w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Pjatk 30.11. do 23.12.   635. Budyske Wjacławske wiki

Pjatk 30.11. 19:15 Serbski filmowy wječor w Radworskim „Słodeńku“

Sobotu 1. a 2.12.   Adwentne hornčerske wiki w Hózkowskim starym­ młynje (wot 14 do 20 hodź.)

   Adwentne wiki we Wósporku (wot 15 hodź.)

Sobotu 1.12. 10:00 Dohodowne paslenje w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  10:00 Adwentne wiki w Njeswačidle

  11:00 Poswjećenje swj. křiža w Praze

  11:00 „Cyle małe adwentne wiki na dworje“ Brětnjanskeje dworoweje kofejownje

  14:00 Adwentne wiki w Brětni/Michałkach

  14:00 Adwentne wiki na Ćišćanskim statoku

  15:00 12. swjedźeń swěcow w Małym Wjelkowje

  17:00 Adwentne wiki w Malešecach

  17:00 Zhromadne zahajenje adwenta na Chróšćanskej nawsy ze zaswěćenjom adwentneje pychi a z dujer­skej hudźbu

  19:30 Komorny koncert „Agua e vinho – Słowjanske duwo“­ w Budyskej Röhrscheidtowej bašće SLA

Njedźelu 2.12. 9:30 Dwurěčne kemše z wužohnowanjom Slepjanskeho dźěćetka w Slepom

  14:00 Adwentne wiki w Njebjelčicach

  14:00 Adwentne wiki w Čornym Chołmcu

  14:30 Wotewrjenje hodowneje wustajeńcy we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND