Pokiwy (08.07.22)

pjatk, 08. julija 2022 spisane wot:

Dźeń wotewrjenych duri

Njechorń. Župa „Jan Arnošt Smoler“ a Domowinska skupina Worcyn-Běła Hora-Njechorń-Droždźij přeprošatej jutře, sobotu, na Dźeń wotewrjenych duri do Domu Měrćina Nowaka-Njechorń­skeho. Wot 14 hodź. poskića „wodźenja po twarjenju, zabawu za dźěći kaž tež ­kofej a tykanc“. Kulturny ramik chcetej „Cyžec mandźelskej z pisanym programom“ wutworić. Zastup je darmotny.

Zahaja swjedźenski tydźeń

Poršicy. Składnostnje 800. róčnicy ­prěnjeho naspomnjenja wsy Poršicy a 130. narodnin tamnišeje dobrowólneje wohnjoweje wobory zahaja zajutřišim, 10. julija, swje­dźenski tydźeń. Mjez druhim wuhotuja njedźelu wot 17 hodź. „Reje do lěća“, póndźelu w 19.30 hodź. „Serbski hudźbny wječor“ a wutoru w 19.30 hodź. přednošk wo stawiznach Poršic z Janom Malinkom. Wšitke zarjadowanja – dospołny program podawaja pod – su darmotnje přistupne.

Šulerjo předstaja swoje teksty

Rozhłós (08.07.22)

pjatk, 08. julija 2022 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z aktualnymi powěsćemi a pokiwami

11:20 Tematiske wusyłanje: „Katolska cyrkej a pjenjezy“

12:00 Nabožne wusyłanje

(Beno Jakubaš)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo nowowutworjenym dźěłowym kole serbskich muzejow

13:00 Tematiske wusyłanje: Petra Tietzowa w hudźbnym portreće

13:40 Nabožne wusyłanje

(Bernd Pittkunings)

po tym zbožopřeća

Koparjo a koparka

pjatk, 08. julija 2022 spisane wot:

Julijske wudaće telewizijneho magacina Wuhladko wěnuje so jeničkej temje, kotruž njemało ludźi „najrjeńšu pódlansku wěc“ mjenuja, mjenujcy kopańcy. Přičina je za serbske mustwo „dotal najwuspěšniša europeada. Hišće ženje njeběchu Serbja při koparskich europskich mišterstwach narodnych mjeńšin połfinale docpěli. Njeporaženi zakónčichu předkoło a startowachu jako dobyćerjo skupiny do finalneho koła. Po dobyću štwórćfinala přećiwo Južnym Serbam z Chorwatskeje zdaše so wšitko móžne być. Tola hru přećiwo hosćićelam, Korutanskim Słowjencam, su přěhrali. Na kóncu docpěchu serbscy koparjo 3. městno. Z tym drje bě we Łužicy lědma štó ličił“, kaž MDR informuje. Filmowcy a reporterojo magacina su sportowcow na swojim puću do połfinala přewodźeli, za kulisy pokuknyli a euforiju w Korutanskej runje tak kaž we Łužicy zapopadnyli.

Do kina (06.07.22)

srjeda, 06. julija 2022 spisane wot:
7.7.–13.7.2022 Budyski filmowy ­palast: Thor: Love and Thunder w 3 D: wšědnje 14:30, 17:17 a 20:00 | pj a so 22:45 Thor: Love and Thunder: wšědnje 16:45 a 19:30 | pj a so 22:20 ­Liebesdings: wšědnje 14:40, 17:10 a 19:40 | pj a so 22:00 The Gray Man: srj 20:00 Alfons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt: wšědnje 14:40 a 17:00 (nimo pj) | pj 16:20 Karlchen – Das große Geburtstagsabenteuer: wšědnje 14:20 | nj 12:30 Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss w 3 D: wšědnje 15:00, 17:15 a 19:20 (nimo srj) | pj a so 21:45 Minions – Auf der Suche ­nach dem Mini-Boss: wšědnje 14:30 a 16:50 | nj 12:45 | pj 19:20 Licorice Pizza: pj 17:00 | pó 20:00 Sneak Preview: pó 20:00 Elvis: štw, so, pó a srj 19:20 Dog: pj, nj a wu 19:20 Jurassic World: Ein neues Zeitalter: wšědnje 14:00 a 17:00 | pj, so a pó 20:00 Jurassic World: Ein neues Zeitalter w 3 D: wšědnje 19:20 (nimo pó) Die Geschichte der Menschheit – leicht gekürzt: wšědnje 20:00 (nimo pó) | so, pó a srj 16:20 | pj a so 22:30 Top Gun Maverick: wšědnje 19:40 (nimo pó a srj) Lightyear: wšědnje 14:30 | nj 12:10 Immenhof – Das große Versprechen: nj 12:00 Biene Maja – Das ge­heime Königreich: nj 12:00 Mia and Me – Das geheimnis von Centopia: nj 12:30 Der kleine Nick auf Schatzsuche: nj 12:15 Der Wolf und der Löwe: nj 12:00 Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse: štw, nj a wu 16:20 The Black Phone: pj a so 22:30 Massive Talent: pj a so 22:20

Pokiwy (01.07.22)

pjatk, 01. julija 2022 spisane wot:

„Čěske nocy“ w Smochćicach

Smochćicy. Serbski ludowy ansambl wuhotuje dźensa, pjatk, a sobotu, 2. julija, zhromadnje z kubłanišćom swj. Bena Smochčanski hudźbny swjedźeń, lětsa pod hesłom „Čěske nocy“. Na dworje kubłanišća chcedźa solisća, chór a balet SLA kaž tež folklorna skupina Cimbálova muzika Jiřiho Janouška a wirtuozowka-huslerka Markéta Janoušková publikum z twórbami na přikład Bedřicha Smetany, Josefa Suka staršeho a Leoša Janáčeka zawjeselić. Kuchnja zarjadnišća poskići k tomu wot 18.30 hodź. čěske a serbske kulinariske speciality, předstajeni započnjetej so stajnje w 20.30 hodź. Zastup při wječornej kasy płaći 29 eurow resp. potuńšeny 19 eurow.

„Lyriske počasy“ w Brězku

„Što sej na swójbje wosebje wažu“ je prašenje, na kotrež wčera w Budyskim žónskim centrumje wotewrjena wustajeńca „Meine Familie(n)“ z dohromady 65 wobrazami a rysowankami wotmołwja. Přehladka twori zazběh rjadu zarjadowanjow a akcijow, kotrež maja „pokazać, kak rozdźělnje hodźi so hesło ‚swójba‘ rozumić“. Foto: Carmen Schumann

Protyka (01.07.22)

pjatk, 01. julija 2022 spisane wot:

Pjatk 1. a 2.7.   Open air „Vinea Mea“ w Smječkecach

Pjatk 1. do 3.7.   Swjedźenski kónc tydźenja składnostnje 800lětneho wobstaća Bukec

Pjatk 1.7. do 4.9.   Budyska bara Sundowner wšědnje wot 18 hodź. wotewrjena

Pjatk 1.7. 19:00 Koncert ke kóncej šulskeho lěta Budyskeje hudźbneje šule na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

  20:30 „Čěske nocy“ na hudźbnym swjedźenju w Smochčanskim kubłanišću swj. Bena

  14:00 Sportowy swjedźeń w Lichanju (Spreewiese)

Rozhłós (01.07.22)

pjatk, 01. julija 2022 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:10 Live z Bukec (1)

11:20 “Wulkotny tydźeń europeady“

11:45 Live z Bukec (2)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Krystof Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z „doškrabkami europeady“ a přinoškom wo wuwitanju w Lubinje

13:00 Tematiske wusyłanje: Serbske hudźbne tradicije

13:40 Nabožne wusyłanje

(Madlena Norbergowa)

po tym zbožopřeća

Do kina (29.06.22)

srjeda, 29. junija 2022 spisane wot:
30.6.–6.7.2022 Budyski filmowy ­palast: Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss w 3 D: wšědnje 15:00, 17:15 a 19:30 | pj a so 21:45 Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss: wšědnje 14:30 a 16:45 Thor: Love and Thunder: srj 14:45, 17:00, 17:30 a 20:00 Liebesdings: srj 19:45 Bis wir tot sind oder frei!: pj 17:00 | pó 20:00 Leon – der Profi: wu 19:45 Alfons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt: nj 14:30 Sneak Preview: pó 20:00 Paw Patrol – Rettung im Anflug: so a nj 14.10 a 15:30 Elvis: wšědnje 16:50 (nimo srj) a 19:30 Die Geschichte der Menschheit – leicht gekürzt: wšědnje 20:10 (nimo srj) | štw, so, pó a srj 16:20 | pj a so 22:30 The Black Phone: wšědnje 19:45 (nimo srj) | srj 19:40 | pj a so 22:45 Lightyear: wšědnje 14:30 (nimo so a nj) | so a nj 14:10 | nj 12:10 Lightyear w 3 D: wšědnje 17:20 (nimo wu) Jurassic World: Ein neues Zeitalter w 3 D: wšědnje 16:45 (nimo srj) a 19:45 (nimo srj) Jurassic World: Ein neues Zeitalter: wšědnje 14:15 (nimo nj a srj) a 16.30 | pj a so 22:00 Top Gun Maverick: wšědnje 17:00 (nimo pj) a 19:50 (nimo pó a wu) | pj a so 22:10 Mia and Me – Das geheimnis von Centopia: wšědnje 14:50 (nimo nj) | nj 15:00 Immenhof – Das große Versprechen: wšědnje 14:00 | nj 12:00 Der kleine Nick auf Schatzsuche: nj 11:50 | pj a wu 14.10 Biene Maja – Das geheime Königreich: wšědnje 15:00 Massive Talent: wšědnje 19:40 (nimo srj) | pj a so 22:40 Der Wolf und der Löwe: nj 12.00 | štw, pó a srj 14.

Wjele zboža dobyćerjam

póndźela, 27. junija 2022 spisane wot:
Budyšin (SN). Škotowe karty z wobrazami čłonow Serbskeho mustwa, kotrež su Serbske Nowiny minjeny štwórtk wulosowali, běchu jatra woblubowane. Mnozy su so wo nje prócowali a so na akciji SN wobdźělili, wutrobny dźak za to. Prěni třo dóstanu přichodne dny stajnje jedyn kartowy set připósłany, to su Andreja Wałdźina z Pěskec, Florian Matka z Chrósćic a Tadej Krječmar ze Serbskich Pazlic. Redakcija Serbskich Nowin přeje dobyćerjam wjele wjesela z kartami.

nawěšk

nowostki LND