Přeprošujana słowjansku nóc

štwórtk, 21. julija 2022 spisane wot:
Lipsk. Hudźbu a kulturu z wuchodneje Europy dožiwić móža zajimcy na lětnim swjedźenju słowjanskeje nocy, kotryž wotměje so jutře, pjatk, wot 20 hodź. w Lipšćanskej Moritzbasteiji na Naměsće Kurta Masura. Słowjansku nóc zahaji bandura-kwartet „Lvivjanki“ z Lviva. Na to zanjese chór „Slavia“ kozakske spěwy a ukrainske ludowe pěsnje. Rejwanska skupina „Impuls“ předstaji reje z wuchodneje Europy a tež „Kapela Polska“ přeprošuje wšitkich hosći k zhromadnemu spěwanju tradicionalnych pólskich pěsnjow. Jako wjeršk wotwjedu hudźbnicy kapały „Trio z Ukrainy“ z Waršawy a Kijewa wopytowarjow na hudźbne pućowanje po Pólskej a Ukrainje z folkloru, swójskimi kompozicijemi a słowjanskej diskoteku. Wšitcy zajimcy su tuž jutře w znatej Moritzbasteiji witani.

Wot swěčkow so wobkuzłać dać

srjeda, 20. julija 2022 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Štóž chce rjany lětni wječor při swěčkach, hudźbje a z kuli­nariskimi wosebitosćemi dožiwić, njech njeskomdźi sobotu, 23. julija, wot 19 hodź. zahrodowu nóc w zahrodźe klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje. Nimo zahajenja sezony, klóšterskeho swjedźenja a zeloweje njedźele je to jedyn z wjerškow w běhu lěta, kotrež tam organizuja. Prjedy hač do wšelakich wobrazow zestajene wjacore tysac swěčkow zaswěća, poskića na jewišću atraktiwny program ze šlagrom, jazzom, akrobatiku, reju a wohnjowej show. Wjeselić smědźa so wopytowarjo mjez druhim na spěwarku Lenu-Loreen Kürschner, kotraž je jako ­JeLa S w telewizijnym wu­syłanju sćelaka RTL „Deutsch­land sucht den Superstar“ nazhonjenja zběrała. Dale skutkuja sobu Drježdźanski jazzowy ­duwo Fokus, rejwanske studio TANZ3 ­a Drježdźanska ­artistka Heidi Witopil.

Do kina (20.07.22)

srjeda, 20. julija 2022 spisane wot:
21.7.–27.7.

Protyka (15.07.22)

pjatk, 15. julija 2022 spisane wot:

Pjatk 15. do 17.7.   Załoženje młodźinskeje wohnjoweje wobory w Radworju

   Wjesny swjedźeń w delnich Sulšecach

   Mjezynarodny spěwny a rejwanski swjedźeń Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor na Hórčanskim Smolic statoku

Sobotu 16. a 17.7.   Gig-festiwal w Róžeńće

   Wuměłstwowe a rjemjeslniske wiki w Njeswačidle

Sobotu 16.7.   Swójbny swjedźeń w Poršicach

  15:00 Hry a zabawa za dźěći w Budyskej barje Sundowner

  19:30 Spěwne trio Trojozynk předstaja so w Budyskej barje Sundowner

Póndźelu 18.7. 17:30 Satkula-beachtura w Kulowje

Wutoru 19.7. 18:00 Impulsny přednošk Alexandera Nucka „Corporate Influencer“ w Budyskej barje Sundowner

Pokiwy (15.07.22)

pjatk, 15. julija 2022 spisane wot:

„Wobkuzłace hłosy“

Budyšin. Bara Sundowner pod Röhrscheidtowej baštu w Budyšinje je z hosćićelom koncerta skupiny Trojozynk. „Drje najbóle wobkuzłace hłosy sprjewineho města“, kaž na internetnej stronje zarjadowarja rěka, chcedźa jutře, sobotu, publikumej serbske a mjezynarodne spěwy mjez soulom a popom a capella prezentować. Baru wotewru we 18 hodź., koncert započnje so w 19.30 hodź. Zastup je darmotny.

Zahaja „lětnje hódančko“

Kamjenc. Muzej zapadneje Łužicy w Kamjencu poskići wot soboty, 16. julija, do kónca awgusta wšědnje w regularnych wotewrjenskich časach „Mirakulum w muzeju“. Dźěći wot sydom lět a swójby móža sej wustajenišćo na zabawne wašnje wotkryć, wuhódawši lětuše „lětnje hódančko“ kołowokoło „muzejoweho kocora“ Eddyja. Najlěpšim młodym wobdźělnikam kiwaja myta. Přidatny popłatk nimo zastupa sej nježadaja.

Wuměłstwowe rjemjeslnistwo

Rozhłós (15.07.22)

pjatk, 15. julija 2022 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z aktualnymi powěsćemi a pokiwami

11:20 Wusyłnje live ze swjedźenja SFAW w Hórklach

12:00 Nabožne wusyłanje

(fararka Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo 20. narodninach WITAJ-pěstowarnje „Villa Kunterbunt“

13:00 Tematiske wusyłanje: Ducy po Jakubowym puću

13:40 Nabožne wusyłanje

(Christina Kliemowa)

po tym zbožopřeća

Do kina (13.07.22)

srjeda, 13. julija 2022 spisane wot:
14.7.–20.7.2022 Budyski filmowy ­palast: Thor: Love and Thunder w 3 D: wšědnje 17:15 a 20:00 | pj a so 22:45 Thor: Love and Thunder: wšědnje 14.
4. lětnik Budyskeje serbskeje zakładneje šule je jedna z dobyćerskich rjadownjow wubědźowanja dźěćaceho časopisa Płomjo. Wčera pobychu woni z redaktorom Płomjenja Pětrom Šołtu na wjedźenju po Njepilic statoku a podachu so po tym na Reinertec ranch k wobjedu a na zabawu. Šulerki a šulerjo běchu ze swojim filmom k 70. narodninam serbskeho dźěćaceho časopisa cyło­dnjowski wulět dobyli. Dalša dobyćerska rjadownja poda so w septembru do srjedźneje Łužicy. Foto: Płomjo/Pětr Šołta

Protyka (08.07.22)

pjatk, 08. julija 2022 spisane wot:

Pjatk 8. do 10.7.   Wjesny swjedźeń w Koćinje

Pjatk 8.7. 20:00 Koncert dujerskeje kapały Horjany pod hołym njebjom při Hórčanskim hribje na tamnišim sportnišću

Sobotu 9.7. 9:00 Dźeń serbskeje rěče za serbsce wuknjacych dorosćenych Wojerowskeje župy na Horach we Wojerowskim Domowinskim domje

  10:00 Powołanske wiki pod hołym njebjom na Kamjenskim lětanišću

  13:30 Dźeń wotewrjenych duri w domje Měrćina Nowaka w Njechornju

Njedźelu 10.7. 10:00 14. serbski ewangelski domizniski dźeń Wojerowskeho regiona w Ćisku

  14:00 Běh wo Němske dumperowe mišterstwa w Baćonju

  14:00 Swójbna njedźela w Smochčanskim kubłanišću swj. Bena

Pokiwy (08.07.22)

pjatk, 08. julija 2022 spisane wot:

Dźeń wotewrjenych duri

Njechorń. Župa „Jan Arnošt Smoler“ a Domowinska skupina Worcyn-Běła Hora-Njechorń-Droždźij přeprošatej jutře, sobotu, na Dźeń wotewrjenych duri do Domu Měrćina Nowaka-Njechorń­skeho. Wot 14 hodź. poskića „wodźenja po twarjenju, zabawu za dźěći kaž tež ­kofej a tykanc“. Kulturny ramik chcetej „Cyžec mandźelskej z pisanym programom“ wutworić. Zastup je darmotny.

Zahaja swjedźenski tydźeń

Poršicy. Składnostnje 800. róčnicy ­prěnjeho naspomnjenja wsy Poršicy a 130. narodnin tamnišeje dobrowólneje wohnjoweje wobory zahaja zajutřišim, 10. julija, swje­dźenski tydźeń. Mjez druhim wuhotuja njedźelu wot 17 hodź. „Reje do lěća“, póndźelu w 19.30 hodź. „Serbski hudźbny wječor“ a wutoru w 19.30 hodź. přednošk wo stawiznach Poršic z Janom Malinkom. Wšitke zarjadowanja – dospołny program podawaja pod – su darmotnje přistupne.

Šulerjo předstaja swoje teksty

nowostki LND