Pokiwaj (10.01.19)

štwórtk, 10. januara 2019 spisane wot:

Čita wo kriminalnym padźe

Chrósćicy. Proces mordarstwa dla je w lěće 2000 Hornju Łužicu zaběrał. Lěta po tym, zo bě so Sonnhild I. z Jonsdorfa w Žitawskich horinach bjeze slěda zhubiła, so pad znowa před sudnistwo dósta. Jeje mandźelskeho wobwinowachu, zo bě ju morił. Dlěje hač sydom měsacow sedźeše wón w přepytowanskej jatbje. Ćěło žony pak njenamakachu. Na kóncu muža wuwinowachu. Christian Schultze je insider – prawiznik, kiž so z padom zaběraše a zdobom susod potrjecheneje swójby. Wón so stawiznje pozdźišo jako swobodny spisowaćel znowa wěnowaše. Schultze čita ze swojeje lěta 2013 wušłeje knihi „Weißer Stein – Ein Oberlausitzer Mordprozess ohne Leiche“ hižo jutře, 11. januara, w 19.45 hodź. w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Nazajtra, sobotu, w 16 hodź. su dźěći přeprošene, hdyž rěka „Ćeta Monika bajku baje“.

Do horta pohladnyć

Do kina (10.01.19)

štwórtk, 10. januara 2019 spisane wot:

10.1.–16.1.2019 Budyski filmowy palast:­

Feuerwehrmann Sam: so 14:00 | nj 12:00, 14:00 a 15:45 Immenhof: nj 14:30 Bumblebee: wšědnje 20:15 (nimo pó) Der Junge muss an die frische Luft: wšědnje 15:45, 18:00 a 20:15 Der kleine Drache Kokosnuss: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) Aquaman w 3 D: wšědnje 19:45 | pj a so 22:45 Mary Poppins’ Rück­keher: wšědnje 17:00 | štw, pj, so a wu 14:45 Der Grinch: wšědnje 16:00 (nimo nj a pó) | nj 17:15 Tabaluga: nj 12:15 | štw, pj a wu 14:00 Spider Man: nj 11:30 100 Dinge: wšědnje 18:00 (nimo nj a pó) Phantastische Tierwesen 2: pj a so 22:30 Mortal Engines: pj a so 22:45

Kino-ekstra: Abgeschnitten: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Immenhof: nj 14:15 Robin Hood: wšědnje 17:50 a 20:15 | pj a so 22:40 Kalte Füße: wšědnje 14:15 (nimo so a nj), 16:15 (nimo so a nj) a 20:35 (nimo so) | so 14:35, 16:40 a 20:55 | nj 16:30 a 18:30 Aquaman w 3 D: wšědnje 19:30 Aquaman: wšědnje 16:30 | pj a so 22:20 Feuerwehrmann Sam: so a nj 14:30 Der kleine Drache Kokosnuss: wšědnje 14:10 (nimo so) | so 12:50 a 14:45 | nj 12:20 Der Junge muss an die frische Luft: wšědnje 16:00 (nimo so), 18:10 (nimo so) a 20:20 (nimo so) | so 16:35 a 19:00 Juliet, Naked: srj 18:15 Mary Poppins’ Rückkehr: wšědnje 15:10 Bumblebee: pj 22:35 | so 12:45 a 23:15 | nj 12:45 Tabaluga: so 12:40 | nj 12.15 100 Dinge: štw, pj, pó a wu 18:15 Der Grinch: wšědnje 14:30 (nimo so a nj) | so a nj 12:30 Phantastische Tierwelten: pj 22:30 | so 22:55

Pokiw (09.01.19)

srjeda, 09. januara 2019 spisane wot:

Do wysokeje šule pohladnyć

Rózbork. Na wysokošulski informaciski dźeń přeproša Wysoka šula sakskeje policije Rózbork jutře, štwórtk. Wot 10 do 15 hodź. móža so zajimcy po kubłanbišću rozhladować. Nimo informacijow wo konkretnym wotběhu studija poskića tam dohlad do najwšelakorišich rumnosćow kaž tež do studentskeho žiwjenja. Wobhladać móža sej wopytowarjo mjez druhim čitansku žurlu, kriminalnotechniski kabinet, biblioteku, sportowu fitnesowu rumnosć a nic naposledk studentske by­dlenja.

Protyka (04.01.19)

pjatk, 04. januara 2019 spisane wot:

Pjatk 4.1. 17:00 Blidotenisowy wječor za dźěći a dorosćenych (wot 19 hodź.) na žurli Konječanskeho towarstwoweho domu „Delany“

  19:00 Koncert z dujerskej skupinu Meridian-Brass w Slepjanskej cyrkwi

Sobotu 5.1. 9:00 Hwězdni spěwarjo ducy po Smječkecach a Łusču

  9:30 Hwězdni spěwarjo ducy po Hórkach, Jaseńcy a Zejicach

  10:00 Zymski Kulowski cup w tamnišej wjacezaměrowej hali

  11:45 Wuhladko w telewiziji MDR

  15:30 20. halowy koparski turněr wo pokal TCM w Chróšćanskej „Jednoće“

  19:30 Wulka operetna gala na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

  19:45 Předstajenje a čitanje z noweje knihi „Sej statok stajili“ wot a z Křesćanom Krawcom w Chróšćanskej putniskej hospodźe

  20:00 Koncert z jazzowym trubkarjom Maikom Krahlom w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 6.1. 10:00 Zetkanje traktorow na Horje

  10:00 Hwězdni spěwarjo ducy po Chrósćicach, Nuknicy, Prawoćicach a Kopšinje

  10:00 Dwurěčne kemše z fararku Katharinu Köhlerowej a chórom Łužyca w Žylowje

  13:00 Early blackbird – Nowolětne płuwanje w Hózku

  14:00 Hudźbny nyšpor z muskim chórom Delany w Ralbičanskej cyrkwi

  14:00 Hodowny koncert Chróšćanskeho cyrkwinskeho chóra w tamnišim Božim domje

Pokiwy (04.01.19)

pjatk, 04. januara 2019 spisane wot:

Krawc čita w hospodźe

Chrósćicy. Po hodownych swjatych dnjach su zajimcy jutře w 19.45 hodź. na dalše zarjadowanje w Chróšćanskej putniskej hospodźe Moniki Gerdesoweje přeprošeni. Spisowaćel Křesćan Krawc čita­ tam ze swojeje noweje knihi „Sej statok stajili“.

Koncert z Maikom Krahlom

Budyšin. W lěće 1991 w Budyšinje rodźeneho jazzoweho trubkarja Maika Krahla móža zajimcy ze skupinu Maik Krahl Quartett jutře, 5. januara, w 20 hodź. w Budyskim Kamjentnym domje dožiwić. Zastup je wot 19 hodź. Krahl pre­zentuje najlěpšich němskich jazzowych trompetarjow swojeje generacije.

Cyrkwinski chór koncertuje

Chrósćicy. Tradicionalny hodowny koncert Chróšćanskeho cyrkwinskeho chóra je njedźelu, 6. januara, w 14 hodź. w tamnišej farskej cyrkwi. Nimo skerje znatych hodownych spěwow zaklinča někotre klasiske překwapjenki. Koncert, na kotrymž tež instrumentalisća a młode talenty sobu skutkuja, nawjeduje Michał­ Cyž.

Delenjo spěwaja

W Choćebuskim Braniborskim muzeju za moderne wuměłstwo, w dźělu Dieseloweje milinarnje, prezentuja hač do zajutřišeho, 6. januara, wulki wuběr fotografijow Helfrieda Straußa wo křižerskich procesionach kónc 80tych lět. Finisaža je w 15 hodź. Mjez druhim je fotograf tež Kulowskich (hlej foto) a Ralbičanskich křižerjow přewodźał. Foto: Helfried Strauß

Płastowka (04.01.19)

pjatk, 04. januara 2019 spisane wot:

Spočatk pytanych słowow

je wupokazany.

1 zakład, 2 domjace skoćo,

3 zběhadło, 4 dwojota,

5 minjene lěto, 6 łaćonsce: w lěće,

7 jendźelski titul, 8 hrajna klasa,

9 grjekski pismik = lěwy rjad: ratar

Rozhłós (04.01.19)

pjatk, 04. januara 2019 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Nowinki ze starownjow

11:45 Na wopyće pola spisowaćelki Angele Stachoweje

12:00 Nabožne wusyłanje

(Christoph Rummel)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo 200. posmjertninach fararja Jana Bjedricha Fryca

13:00 Zhladowanje na lěto 2018

(prěni dźěl)

13:30 Nabožne wusyłanje

(Bernd Pittkunings)

po tym Zbožopřeća

Plany do noweho lěta

pjatk, 04. januara 2019 spisane wot:
Budyšin (SN). Tuchwilu móža wopytowarjo w Budyskim Serbskim muzeju tójšto wo žiwjenju łužiskich Słowjanow w srjedźowěku wuknyć. Za lěto 2019 su sej muzejownicy zaso tři wosebite wustajeńcy předewzali. Što chcedźa klětu pokazać, wo tym zhonja přihladowarjo w januarskim Wuhladku w rozmołwje z direktorku Christinu Boguszowej. Prěni serbski měsačny magacin lěta 2019 wusyłaja jutře, 5. januara, w 11.45 hodź. w telewiziji MDR. Dalša tema wusyłanja je rozmołwa z dr. Stephanom Bulankom wo nowym ultrazwukowym systemje. Fuziska technologija je jedna z najmłódšich inowa­cijow na polu medicinskeje diagnostiki. Wosebje při přepytowanju tumorow woznamjenja to wulki postup.

Protyka (28.12.18)

pjatk, 28. decembera 2018 spisane wot:

Pjatk 28.12. 18:00 „Zymske njebjo nad Budyšinom“ w Budyskej hwězdarni

Sobotu 29.12. 15:00 Hodownička Serbskich skawtow ze spěwnym wječorkom we Worklečanskim Don Boskowym domje

  17:00 Hodowny koncert chóra Meje ze slědowacej zabawu z překwapjenku w Radworskej „Meji“

Njedźelu 30.12. 17:00 Hodowny koncert chóra Lipa w Róžeńčanskej putniskej cyrkwi

  17:00 Kónclětny koncert Serbskeho ludoweho ansambla na žurli Budyskeho SLA

Póndźelu 31.12. 9:30 52. Budyski silwesterski běh na Młynkec łuce

  13:00 40. Oberlichtenauski silwesterski běh

  15:30 Silwesterski koncert Serbskeho ludoweho ansambla na žurli Budyskeho SLA

  17:00 Silwesterski koncert we Wojerowskej Łužiskej hali

  19:00 Kónclětny pišćelowy koncert w Budyskej Michałskej cyrkwi

  19:00 Silwesterski hudźbny nyšpor z meditacijemi ke kóncej lěta w Baćońskej cyrkwi

  19:30 Silwesterski koncert Serbskeho ludoweho ansambla na žurli Budyskeho SLA

  21:00 Pišćelowy koncert na proze lěta w Kamjenskej hłownej cyrkwi swj. Marje

  22:00 Silwesterski program NSLDź w Budyskim Dźiwa­dle na hrodźe

Štwórtk 3.1. 19:30 3. filharmoniski koncert – nowolětny koncert – Noweje Łužiskeje filharmonije na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND