Protyka (09.11.18)

pjatk, 09. nowembera 2018 spisane wot:

Pjatk 9.11. 18:00 Wopominanska straža při kopolaku Pawliny Krawcoweje we wobłuku 28. Choćebuskeho filmo­weho festiwala na Žandowskej hasy w Choćebu­zu

  18:00 Wotewrjenje fotoweje wustajeńcy Jana Zawadzkeho w Budyskim Kamjentnym domje

  18:00 Wotewrjenje wustajeńcy pawkow Wolfganga Kotise­ka w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje (SKC)

  21:00 Ü30-party z kapału Jolly Jumper w Chróšćanskim Hórnikowym domje

Sobotu 10.11. 6:00 Safari po biosferowym rezerwaće Hornjołužiske hola a haty; zetkanje w Stróžanskim Domje tysac hatow

  9:00 Wodźenje po recyglingowej připrawje w Drobach

  14:00 Hornčerska dźěłarnička na Rěčičanskim Erlichtec dworje

  14:00 Přednošk prof. dr. Könitza (Uniwersita Lipsk) w Hodźijskim towarstwowym domje wo wuznamje městnych mjenow

  14:00 Poswjećenje wopomnjenskeho kamjenja při pom­niku swjateju Cyrila a Metoda k wopominanju na židowske wopory smjertneho pochoda ze Słoneje Boršće do Miłkec

  14:30 Serbske wosadne popołdnjo w Bukecach

  15:00 Přaza na Rownjanskim Njepilic statoku

  17:00 Nazymski koncert z chórom 1. serbskeje kulturneje brigady w Slepjanskim SKC

Rozhłós (09.11.18)

pjatk, 09. nowembera 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim­ wo mjezynarodnym rańšim piwku w Kulowje

11:20 Wšědne njewšědnosće

11:45 Mjezynarodne rańše piwko w Kulowje

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Daniel Dzikiewicz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Choćebuskim filmowym festiwalu

13:00 Hudźba a humor k 11.11.

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Till Wojtow)

po tym zbožopřeća

Do kina (08.11.18)

štwórtk, 08. nowembera 2018 spisane wot:

8.11.–14.11.2018 Budyski filmowy palast:­ Phantastische Tierwesen 2: srj 14:30 Phantastische Tierwesen 2 w 3 D: srj 16:30 a 19:30 Coldplay: srj 20:00 25 km/h: wšědnje 17:15 (nimo nj a pó) a 20:00 (nimo pó a srj) Der Vorname: wšědnje 14.15 (nimo so a pó) a 19:00 Der Nussknacker: wšědnje 13:45 (nimo pó) Der Nussknacker w 3 D: wšědnje 15:45 (nimo srj) a 20:00 (nimo srj) | srj 16:30 | pj a so 23.15 Halloween: wšě­dnje 21:00 | pj a so 22:30 Johnny English­: wšědnje 18:00 (nimo srj) Die Unglaublichen 2: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) Pettersson und Findus: so 14:15 Klassentreffen 1.0: štw, pj, nj a wu 16:30 Ballon: so a pó 16:30 Smallfoot: nj 12:00 Hotel Transsilvanien: nj 11:45 Das schönste Mädchen der Welt: nj 12:15 The Nun: so 22:30 Venom: pj 22:30

Kino-ekstra: Don’t worry, Weglaufen geht nicht: nj 17:15 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Pokiwy (02.11.18)

pjatk, 02. nowembera 2018 spisane wot:

Na swójbne popołdnjo

Stróža. Župa „Jan Arnošt Smoler“ organizuje jutře, 3. nowembra, wot 14 do 17 hodź. nazymske swójbne zarjadowanje w Stróžanskim Domje tysac hatow. Přeprošene su swójby na dwurěčne čitanje, paslenje a interaktiwnu zabawu za dźěći. Wažnej stej při tym kontakt k staršim a wuměna wo dwurěčnym kubłanju dźě­ći. Towarstwo Radiška, Budyska župa a přirodoškitna stacija Wuchodna Hornja Łužica jako zarjadowarjo wjesela so na zajimawe popołdnjo.

Před domjacym publikumom

Budyšin. W rjedźe lětušich nazymskich koncertow wotměje so dalši jutře, sobotu, w 16.30 hodź. na žurli Budyskeho Serbskeho domu. Program wuhotuje chór Budyšin, kiž takrjec před domjacym publikumom koncertuje. Wšitcy lubowarjo serbskeje chóroweje hudźby su na pisany koncert přeprošeni.

Wustajeja znamki a kołki

Křižowka (02.11.18)

pjatk, 02. nowembera 2018 spisane wot:

Wodorunje: 1 brazilske wulkoměsto (skrót­š.), 3 domjace zwěrjo, 5 telewizijny system, 7 nic młodosć, 10 rozbucha­dło, 14 chorwatska kupa, 15 swjedźenska baseń, 16 awto jendźelsce

Padorunje: 1 Słowjan, 2 dźěd němsce, 3 palestinska organiza­cija, 4 Serbski kulturny archiw skrótš., 6 wubědźowanišćo, 8 rěka w Španiskej, 9 elektroniska jed­notka, 10 geografija, 11 družina papagajow, 12 abejcej, 13 powětr jendźelsce

Protyka (02.11.18)

pjatk, 02. nowembera 2018 spisane wot:

Pjatk 2. do 4.11.   Wuměłstwowe a rjemjeslniske wiki w Połčničanskej wuchodosakskej wuměłstwowej hali

   16. poprjancowe wiki w Połčnicy

Pjatk 2.11. 10:00 Předstajenje inscenacije NSLDź „Sergej“ na wulkej žurli Budyskeho Dźiwadła na hrodźe

  20:00 Knižna prezentacija „Gundermann“ z hudźbnym přewodom we Wojerowskim wobydlerskim centru­mje na Piwarskej hasy 1

Sobotu 3. a 4.11.   Dźeń wotewrjenych duri Barchmannec hornčernje w Bóšicach

   14. Wojerowske wuměłstwowe wiki we Wojerowskej Łužiskej hali

Sobotu 3.11.   6. němsko-pólski Běh bjez hranicow w Gubinje

  10:00 Tradicionalna Hubertusowa hońtwa Kulowskeho jěchanskeho towarstwa w Koćinje

  13:30 Swjatočne wotkryće pomnika Kita Šwjele  při ambu­latoriju w Skjarbošću (Schorbus)

  14:00 Nazymske swójbne popołdnjo župy „Jan Arnošt Smoler“ w Stróžanskim Domje tysac hatow

  16:00 Romantica w Budyšinje

  16:30 Nazymski koncert z chórom Budyšin na žurli Budy­skeho Serbskeho domu

  18:00 Pisany program ze serbskim podźělom na Měrowym swjedźenju we Wostrowcu (Ostritz)

  19:30 Koncert z duwom Amadeus Guitar na žurli Budyske­ho Serbskeho muzeja

Rozhłós (02.11.18)

pjatk, 02. nowembera 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo serbskich poskitkach na Romantice

11:20 Klasiska francoska hudźba

11:45 Wuslědki wólbow Serbskeho sejma

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wobydlerskim dialogu w Miłorazu a wo wuslědkach wólbow Serbskeho sejma

13:00 Pućowanje po domiznje

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

200. Wuhladko

pjatk, 02. nowembera 2018 spisane wot:
Budyšin. Spočatk septembra 2001 bě w telewiziji MDR prěni króć Wuhladko widźeć. Jutře, sobotu, w 11.45 hodź. wusyłaja 200. hornjoserbski telewizijny magacin. K jubilejej zhladuja na wjerški a kuriozity a pokazaja, što je so w běhu časa wšo změniło. Dale předstaja cho­reografa Juraja Kubánku k jeho 90. na­rod­ninam a rozprawjeja wo medijowej akademiji Serbskeho rozhłosa a SAEK. Wuhladko wospjetuje MDR póndźelu, 5. nowembra, w 6.10 hodź.

Do kina (01.11.18)

štwórtk, 01. nowembera 2018 spisane wot:

1.11.–7.11.2018 Budyski filmowy palast:­ 25 km/h: wšědnje 18:00 a 20:30 | pj 23:00 Der Vorname: wšědnje 16:00 a 20:00 | pj a so 22:30 Der Nussknacker: wšědnje 13:45 (nimo srj) Der Nusskna­cker w 3 D: wšědnje 15:45 (nimo srj) a 20:30 | srj 17:00 | pj a so 22:45 Halloween: wšědnje 16:15 a 21:00 (nimo pó a srj) | pj a so 23:15 Johnny English: wšědnje 14:00 (nimo srj) a 19:00 (nimo pó a srj) | pó a srj 18:30 Nur ein kleiner Gefallen: srj 19:45 Die Unglaublichen 2: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) Pettersson und Findus: nj 12:15 | so a wu 14:00 Klassentreffen 1.0: wšědnje 18:00 (nimo srj) Ballon: štw, so a srj 17:15 Smallfoot w 3 D: nj 11:45 Smallfoot: štw, pj, nj a pó 14:00 Hotel Transsilvanien: nj 12:00 Das schönste Mädchen der Welt: nj 12:15 The Nun: so 23:00 Venom: pj a wu 17:15

Kino-ekstra: Sauerkrautkoma: nj 17:00 | pó 14:30, 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

25 km/h: wšědnje 17:45 a 20:10 | pj a so 22:40 Der Nussknacker w 3 D: wšědnje 19:45 Der Nussknacker: wšědnje 15:00 a 17:15 | pj a so 22:35 Kindeswohl: srj 17:30 Halloween: wšědnje 18:05 a 20:20 | pj a so 22:00 Gänsehaut 2: wšědnje 15:30 Wuff – folge dem Hund: pj a so 22:05 Johnny English: wšědnje 16:10 a 20:00 Ballon: so a nj 13:00 Smallfoot: wšědnje 14:10 | so a nj 12:45 Die Unglaublichen 2: wšědnje 15:10 | so a nj 12:30 Klassentreffen 1.0: wšědnje 17:30 (nimo srj) Hotel Transsilvanien: so a nj 12:05

Pokiwy (26.10.18)

pjatk, 26. oktobera 2018 spisane wot:

Wólbernosće w Pawołskej šuli

Rakecy. Jutře, 27. oktobra, chce so skupi­­­na Wólbernosće na swójbnym po­poł­dnju Budyskeje župy w Rakečanskej Pawołskej šuli wo dobru naladu starać. W programje wustupi tohorunja rejwanska skupina Łu­ži­čanka. Šulerjo 6. lětnika kubłanišća při­ho­tuja kofej a tykanc za swa­činu. Wobdźělenje na zarjadowanju wot 15 hodź. je darmotne. Za kofej a tykanc pak zbě­raja mały popłatk.

Porěči k reformaciji

Budyšin. Hornjołužiski zwjazk Carity přeprošuje na přednošk kapłana dr. Jensa Buliša jutře, sobotu, w 10.30 hodź. w internaće šulskeho centruma Carity w Budyšinje. Dr. Buliš předstaji histo­riske wosebitosće w Hornjej Łužicy, wosebje hladajo na reformaciju.

Serbski kwas w młynje

nawěšk

nowostki LND