Do kina (11.10.18)

štwórtk, 11. oktobera 2018 spisane wot:

11.10.–17.10.2018 Budyski filmowy palast: Luis und die Aliens: wu a srj 10:00 Smallfoot w 3 D: wšědnje 15:00 Smallfoot: wšědnje 17:00 (nimo nj) | wu a srj 10:15 | nj, wu a srj 12.15 | nj 17:15 Der Vorname: nj 17:00 Ballon: wšědnje 14:30 a 19:30 (nimo pó) Pettersson und Findus: wšědnje 15:00 Die Unglaublichen 2 w 3 D: wšědnje 14:30, 17:15 a 19:45 | wu a srj 10:15 | pj a so 22:30 Gundermann: pj a so 22:30 Klassentreffen 1.0: wšědnje 17:00 (nimo nj a pó) a 19:45 (nimo pó) | pó 19:30 The Nun: pj a so 22:15 Hotel Transsilvanien: nj 12:30 | wu a srj 10:15 a 12:30 Venom w 3 D: wšědnje 15:15 (nimo nj) a 20:00 | pj a so 22:30 Das Haus der geheimnisvollen Uhren: nj, wu a srj 12:45 Das schönste Mädchen der Welt: nj, wu a srj 12:30

Kino-ekstra: Zuhause ist es am schönsten: nj 17:15 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Smallfoot w 3 D: wšědnje 18:15 Smallfoot: wšědnje 12:05, 14:10 a 16:15 Flashdance: srj 20:10 Grüner wird’s nicht: srj 18:00 Venom w 3 D: wšědnje 20:25 | pj a so 22:45 Venom: wšědnje 18:00 (nimo srj) | srj 15:45 A Star is Born: wšědnje 17:10 a 19:55 | pj a so 22:40 Die Unglaublichen 2: wšědnje 12.15, 15:00, 17:35 a 20:20 | pj a so 22:55 Klassentreffen 1.0: wšědnje 20:15 Das Haus der geheimnisvollen Uhren: wšědnje 15:45 (nimo srj) Das schönste Mädchen der Welt: wšědnje 12:10 Pettersson und Findus: wšědnje 14:00 The Nun: pj a so 22:50 Gundermann: wšědnje 14:25 Hotel Transsilvanien: wšědnje 12:00

Pokiwy (09.10.18)

wutora, 09. oktobera 2018 spisane wot:

Wo wuwiću při jězoru

Budyšin. Nowosće wo wuwiću Budyskeho spjateho jězora budu tema přichodneho stajneho blida Budyskeje skupiny CDU jutře, srjedu, w 19 hodź. w piwarni na Mannowej. Přemysłownicy a towarstwa rozprawjeja wo lětušej sezonje, předstaja swoje klětuše plany a po­rěča wo tym, kak měło z jich wida při jězoru dale hić. Zarjadowanje je zjawne, wšitcy su wutrobnje přeprošeni.

Porěči wo zelenym pasmje

Stróža. „Wot smjertneho pasma k žiwjenskej žiłce“ rěka přednošk Lorenza Richtera jutře, srjedu, w 19 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. Ranger w biosferowym rezerwaće porěči wo swojim pućowanju podłu bywšeje nutřkoněmskeje hranicy. Tam móžachu so w běhu lět žadne zwěrjata a rostliny wuwić. Dźensa je to najwjetši biotopowy zwjazk Němskeje. Zastup za přednošk płaći dwaj euraj.

Wopytaja hród a muzej

Pokiwy (05.10.18)

pjatk, 05. oktobera 2018 spisane wot:

Swjeća domchowanku w młynje

Čorny Chołmc. Z wikami zahaja jutře, 6. oktobra, w 11 hodź. w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje lětušu dom­chowanku. Po koncerće dujerskeje kapały z Hornjeho kraja předstaji nałožkowa skupina Krabat w 15 hodź. nowu inscenaciju. Njedźelu w 9 hodź. započnu z kemšemi w Čornochołmčanskej cyrkwi. W 11 hodź. zahudźa w młynje muzikanća ze Zeleneho Gozda (Grünewald). Wjeselić móža so hosćo w 14 hodź. na program Zahrodnikec holcow z Ćiska.

Ptački a kóčki wobdźiwać

Njedźichow. Čłonojo Njedźichowskeho (Bernsdorf) zjednoćenstwa plahowarjow pjerizny a eksotow wjesela so jutře a njedźelu wot 10 do 17 hodź. na wjele hosći. W towarstwowym domje „Zeleny lěs“ wustajeja w 40 woljerach a klětkach něhdźe 40 družin ptačkow z cyłeho swěta. Nimo toho budu w domje tež rasowe kóčki družiny maine coon widźeć.

Rybarskej swjedźenjej dožiwić

Rady załožeja ludźo do bary „Caracas“ na Budyskej Hrodowej. Mějićel lokala André Herold swjećeše tam wutoru z hosćimi jeje 20lětne wobstaće. Poboku a dobra pomoc je gastronomej sobu­dźěłaćerka Angélique Gorwetzki. Kaž na korčmarskim swje­dźe­nju nalěto so Budyscy hosćencarjo tež přeco 2. oktobra měšćanam a dalšim za swěru dźa­kuja. Foto: SN/Maćij Bulank

Křižowka (05.10.18)

pjatk, 05. oktobera 2018 spisane wot:

Wodorunje: 3 nic hłódny, 5 wudmo: hłupy ..., 6 jězor blisko Zubornički, 7 słódki napoj, 10 nic nutřka, 13 drobny pjenjez, 14 sylny wichor, 15 znaty wuměłc

Padorunje: 1 ton, 2 domjace skoćo, 3 dźěl sady, 4 nikotin wopřijaca rostlina, 8 čušlak, 9 spisar, 11 bohowka dobyća, 12 prawobydlerjo Japanskeje

Protyka (05.10.18)

pjatk, 05. oktobera 2018 spisane wot:

Pjatk 5. do 7.10.   Twarske wiki w Lubijskim zarjadowanskim parku

Pjatk 5.10. 19:00 Swjedźeń k dźesaćlětnemu wobstaću Budyskeho tachantskeho wobchoda

Sobotu 6. a 7.10.   Domchowanka w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Sobotu 6.10. 6:00 Safari po biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty – zetkanje w Stróžanskim Domje tysac­ hatow

  10:00 Swjedźeń wułójenja rybow na Radworskej kupje

  10:30 Přednošk a ekskursija „Na slědach wjelka“ na Rěči­čanskim Erlichtec dworje

  14:00 Akciski dźeń „jabłuko“ w Stróžanskim Domje tysac­ hatow

  14:00 Zelowe wodźenje po Miłočanskej skale

  18:00 Nóc kreatiwnych hłójčkow w Choćebuzu

  19:30 Předstajenje inscenacije NSLDź „Sergej“ w Ra­dwor­­skim hosćencu „Meja“

Njedźelu 7.10.   Budestečanska kermuša

  13:00 Nazymski swjedźeń na Budyskim Hłownym torho­šću a na Bohatej hasy

  14:30 Nazymski swjedźeń Domowiny z koncertom we Wo­jerowskim wobydlerskim centrumje

  15:00 Rozmołwa z Iris Brankačkowej w Muzeju Budyšin

  15:30 Nazymski koncert Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny a folklorneje skupiny Sprjewjan we Wojerowskim wobydlerskim centrumje Piwarska 1 (do toho kofej)

Rozhłós (05.10.18)

pjatk, 05. oktobera 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźe­nja

11:20 Wjacore powołanja w žiwjenju

11:45 Recensija „Hura, prózdniny“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Clemens Hrjehor)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo spožčenju Myta Domowiny a rozmołwa z dr. Hartmutom Leipnerom

13:00 Portret delnjoserbskeho basnika Mjertyna Gryza

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Manfred Hermaš)

750 lět Wojerecy

pjatk, 05. oktobera 2018 spisane wot:

Budyšin (SN). Z měšćanskim swjedźenjom su Wojerecy 9. septembra jako wjeršk zarjadowanjow w běhu lěta na 750. róčnicu swojeho prěnjeho naspomnjenja spominali. W programje pak bě jich poměrnje mało serbskich poskitkow. Naje­bać to su w měsće serbske nałožki, tradicije a rěč hač do dźensnišeho žiwe. Tutej naležnosći wěnuje so mjez druhim Wuhladko, kotrež jutře, 6. oktobra, 11.45 hodź. telewizijny sćelak MDR wu­syła.­

Dalše temy Wuhladka su daloko znaty park błudźenkow we Wochozach, nowy serbski farar dr. Robert Malink w Ra­­ke­cach a klětuše wólby. Hnydom trójce su Serbja klětu namołwjeni wolić hić.

Do kina (04.10.18)

štwórtk, 04. oktobera 2018 spisane wot:

4.10.–10.10.2018 Budyski filmowy palast: Smallfoot: nj 14:30 Hotel Transsilvanien: wu a srj 10:00 Ballon: wšědnje 14:30 (nimo nj a pó) a 19:45 | nj 12:00 Die Unglaublichen 2 w 3 D: wšědnje 14:30, 17:15 a 20:15 | wu a srj 9:45 | pj a so 22:45 Predator: pj 22:30 Gundermann: wšědnje 17:00 (nimo nj a pó) Klassentreffen 1.0: wšědnje 17:00 a 19:45 (nimo pó) Pettersson und Findus: wšědnje 14:00 | wu a srj 10:15 | nj, wu a srj 12:15 Venom w 3 D: wšědnje 15:45, 18:00 a 20:00 | pj a so 22:30 Das Haus der geheimnisvollen Uhren: wšědnje 14:45 | wu a srju 10:15 Das schönste Mädchen der Welt: wu a srj 12:15 The Nun: pj a so 22:30 The Equalizer 2: so 22:30 Christopher Robin: nj, wu a srj 12:15

Kino-ekstra: Delfine: pó 14:30, 17:15 a 20:15 | nj 17:15

Wojerowski CineMotion:

A Star is Born: wšědnje 14:25, 17:10 a 19:45 | pj a so 22:10 Venom w 3 D: wšědnje 19:50 | pj a so 22:30 Venom: wšědnje 18:00 Ein Dorf zieht blank: srj 17:15 Die Unglaublichen 2: wšědnje 14:45 (nimo so), 17:25 (nimo so) a 20:20 (nimo so) | nj, pó, wu a srj 12:15 | so 11:25, 13:55 a 16:25 | pj a so 22:55 Klassentreffen 1.0: wšědnje 17:15 (nimo srj) a 20:00 | srj 14:30 Das Haus der gehemnisvollen Uhren: wšědnje 15:45 Pettersson und Findus: wšědnje 14:00 Das schönste Mädchen der Welt: wšědnje 12:20 (nimo štw a pj) The Nun: pj 22:35 Gundermann: wšědnje 14:30 (nimo srj) Gans im Glück: wšědnje 12:10 (nimo štw a pj) Hotel Transsilvanien: wšědnje 12:20 (nimo štw a pj)

Pokiwy (28.09.18)

pjatk, 28. septembera 2018 spisane wot:

W piwarni zaso swjeća

Kulow. 27. raz změni so Kulowska piwarnja wot dźensnišeho hač do njedźele na swjedźenišćo. Po dźensnišich rejach z kapału Božemje Cryers přizamknje so jutře popołdnju wulki piwarski wjacebój towarstwow. K wječornym rejam zahudźi kapała nAund. Njedźelu přeproša na rańše piwko z dujerskej kapału, popołdnju na kofej a tykanc.

Premjera noweho programa

Budyšin. Z prěnjej premjeru w nowej hrajnej dobje Serbski ludowy ansambl swój publikum jutře, sobotu, we 18 hodź. na žurlu SLA přeproša, štyri wšelake kwasy­ zeznać. W jewišćowym programje Naša Hanka w wěncu steji – Kwasne parlički, pod hudźbnym nawodom Judith Kubicec kwasuja rejwarjo, spěwarjo a hudźbnicy ansambla ze spěšnymi rejemi a jimacymi zynkami. Nimo Blunjowskeho, Slepjanskeho a Delnjoserbskeho kwasa pokaza ansambl tohorunja katolski kwas. W programje přinjesu wuměłcy twórby znatych serbskich komponistow kaž Detlefa Kobjele, Korle Awgusta Kocora a Jana Pawoła Nagela na jewišćo.

Ryby na kupje

nawěšk

nowostki LND