Pokiwy (17.06.22)

pjatk, 17. junija 2022 spisane wot:

Zhromadnje 1 500 lět

Klukš/Minakał. Ewangelskej wosadźe Klukš a Minakał zahajitej jutře, sobotu, swjedźenski tydźeń składnostnje 800. resp. 700. róčnicy załoženja wsow, a to w 14 hodź. z dźěćacym musicalom w Minakałskej cyrkwi. Hač do 26. junija wotměje so tójšto rozdźělnych, darmotnje přistupnych zarjadowanjow. Mjez druhim koncertuja jazzowa band AmBoss, Budyski dujerski kruh a ansambl Sing­Phonique z Drježdźan. Štwórtk, 23. ju­nija, přednošuje w 19 hodź. dr. Lubina Malinkowa wo „Minakale jako duchowny centrum“ zažneho 19. lětstotka, tohorunja w Minakałskej cyrkwi.

Mjezynarodny hudźbny swjatk

Dźiwadłowa bróžeń w Nowych Jěžercach (Neugersdorf) prezentuje we wobłuku swojeho tradicionalneho junijskeho winoweho swjedźenja lětsa koncertaj pod hesłom „Romantiske gitarowe zynki a wubrane, ekskwizitne francoske kapki“, a to 24. a 25. junija. Wirtuoza David Sick (naprawo) interpretuje swójske kaž tež cuze kompozicije. Foto: Susanne Wieltsch

Křižowka (17.06.22)

pjatk, 17. junija 2022 spisane wot:

Wodorunje: 3 přepodaća k hodam, 5 přichodny dźeń, 6 narody, 7 nic zyma, 10 muske předmjeno, 13 dźěl ćěła, 14 dźělčk wody, 15 typ sowjetskich awtow

Padorunje: 1 ličba, 2 zastaće, 3 farar w Ralbicach, 4 lědma, w snadnej ličbje, 8 něhdy přistaw Roma, 9 městno k sedźenju, 11 nic wótry, 12 přitok Dunaja

Protyka (17.06.22)

pjatk, 17. junija 2022 spisane wot:

Pjatk 17. do 19.6.   Swjedźenski kónc tydźenja składnostnje 750lětneho wobstaća Slepoho

   9. mjezynarodny festiwal dudakow w Slepom

   Molerska dźěłarnička „Zynk a barba“ z wuměłču Maju Nagelowej w a we wokolinje Slepoho

Pjatk 17.6. 19:30 Kulturna zahroda SLA: Ukrainski wječor na Budyskej wobydlerskej zahrodźe

Sobotu 18.6. 9:00 Dźeń wotewrjenych duri na studijnej akademiji w Budyšinje

  19:30 Kulturna zahroda SLA: 1. serbski spoken word-ewent Serbskeho ludoweho ansambla a Ludoweho nakładnistwa Domowiny „Lit a pop“

Njedźelu 19.6. 9:30 Swjedźenske kemše na Mjezynarodnym dudakowym festiwalu w Slepom

  10:30 Klóšterski a swójbny swjedźeń wokrjesa Budyšina w Pančičansko-Kukowskim klóštrje Marijina hwězda

  11:00 Wulki swjedźenski ćah z mnohimi serbskimi wobrazami k 750lětnemu wobstaću Slepoho

  15:00 Janske jěchanje w Kózłem (Casel)

Wutoru 21.6.   Fête de la Musique w Budyšinje a we Wojerecacho

Srjedu 22.6. 15:00 Kofej w třoch w Budyskim Serbskim muzeju: Jurij Łušćanski přednošuje wo molerju Jurju Hajnje

  19:30 Kulturna zahroda SLA: Paul Geigerzähler koncertuje

Štwórtk 23. do 26.6.   Swjedźeń składnostnje 250lětneho wobstaća wosady we Wotrowje

Rozhłós (17.06.22)

pjatk, 17. junija 2022 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi a pokiwami

11:20 Live-wusyłanje ze Slepoho składnostnje 750. róčnicy załoženja wsy kaž tež 9. mjezynarodneho festiwala dudakow

12:00 Nabožne wusyłanje

(Gabriš Nawka)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Live-wusyłanje ze Slepoho składnostnje 750. róčnicy załoženja wsy kaž tež 9. mjezynarodneho festiwala dudakow

13:40 Nabožne wusyłanje

(Till Wojto)

po tym zbožopřeća

Jězba k mjeńšinam

pjatk, 17. junija 2022 spisane wot:

Junijske wudaće telewizijneho magacina Łužyca wotbłyšćuje prěnju etapu ak­tualneje jězby moderatora Christiana Mathéeja po Němskej k tu připóznatym narodnym mjeńšinam. W schleswigsko-holsteinskej stolicy Kielu bydli tuchwilnu něhdźe 6 000 přisłušnikow Sintow a Romow. Mjez druhim je Mathée předsydu krajneho zwjazka ludoweje skupiny Mattäusa Weißa wopytał a so z nim wo „na přesćěhanje, wuzamkowanje a potłóčowanje bohatych“, mjeztym wjace hač 600 lět trajacych stawiznach, ale tež wo wjelorakej kulturje Sintow a Romow rozmołwjał.

Nimo toho portretuja wosebity, na „specielnu kulturu a potrjeby“ mjeńšiny wusměrjeny bydlenski projekt „Maro Temm“ w Kielu, hdźež je so moderator mjez druhim mjez młodostnymi wo kubłanskich šansach a wosobinskich anticyganistiskich nazhonjenjach wobhonił. Hudźbny přinošk skupiny Django Forever, kotraž swoje spěwy pod hesłom „gipsy music“ zjima, magacin skulojća.

Do kina (15.06.22)

srjeda, 15. junija 2022 spisane wot:
16.6.–22.6.

Pokiwy (13.06.22)

póndźela, 13. junija 2022 spisane wot:

Triatlon we Łazu

Do startowych lisćinow 34. triatlonoweho wubědźowanja KnappenMan, kotrež kónc awgusta w a při Třižonjanskim jězorje we Łazu přewjedu, je so dotal nimale 300 triatletkow a triatletow zapisało. Plan wšitkich wubědźowanjow we Łazu:

27.08. KnappenMan XXL

27.08. KnappenMan XL

28.08. KnappenMan M

28.08. KnappenMan S-sprint

28.08. KnappenMužik XS šulerjo C

28.08. KnappenMužik XS šulerjo B

28.08. KnappenMužik XS šulerjo A

28.08. KnappenMan za kóždeho

Protyka (10.06.22)

pjatk, 10. junija 2022 spisane wot:

Pjatk 10. do 12.6.   Skakanski a jěchanski turněr w Holešowskej Dubrawce

Pjatk 10.6. 19:30 Kulturna zahroda SLA: „Moja archa Horni Hajnk 2. dźěl“ na Budyskej wobydlerskej zahrodźe

Sobotu 11. a 12.6.   Skakske mišterstwa w jězdźenju ze zapřahom Paničičansko-Kukowskeho jěchanskeho towarstwa w Hórkach

   76. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Bukecach

   Wjesny swjedźeń w Koćinje

Sobotu 11.6. 8:00 Slaviamarš z Hórkow do Radworja 50 km přez serbske wsy; po tym swjedźeń

  19:30 Kulturna zahroda SLA: „Syman Hejduška so předstaja“ na Budyskej wobydlerskej zahrodźe

  14:30 Předstajenje oratorija „Podlěćo“ w Bukecach

Njedźelu 12.6. 15:30 Dźěćace dźiwadło „Čmjeła Hana chce do dowola lećeć“ w Drježdźanskim gmejnskim centrumje swj. Antoniusa

  17:00 Prezentacija noweje němskeje knihi „Im Fokus: Korla Awgust Kocor (1822-1904)“ w Budyskim Serbskim muzeju

Póndźelu 13.6. 18:00 Poswjećenje Nukničanskeje kapałki

  18:00 Gmejnska rada Hamor

  19:30 Smochčanski forum pod hesłom „Rědko je cyrkej telko kreje widźało“ w Smochčanskim kubłanišću swj. Bena

Wutoru 14.6. 10:00 Šulerski koncert SLA „Bubon Berta“ w Oberlichtenauwje

  13:00 Srjedźnostawski dźeń BVMW na Butrowej horje w Biskopicach

„Na zabytych slědach“ rěka nowa wustajeńca, kotruž su wutoru w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji wotewrěli. Widźeć su wuslědki lońšeje dźěłarnički pod nawodom Maje Nageloweje, kotruž bě Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu w 30. lěće swojeho wobstaća w Delnim Wujězdźe organizował. Lea Suchec ze Sulšec słužeše wobdźělnikam, mjez kotrymiž běše tež Marko Bruk (naprawo), jako model w katolskej drasće. Přehladka w SKI je hač do srjedź awgusta přistupna. Foto: SN/Božena Šimanec

nowostki LND