Do kina (05.12.19)

štwórtk, 05. decembera 2019 spisane wot:

5.–11.12.2019 Budyski filmowy palast:

Die Eiskönigin 2 w 3D: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj), 17:15 a 20:00 | pj a so tež 22:45 | nj tež 9:45 a 12:00 Die Eiskönigin 2: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) a 17:30 (nimo srj) | so tež 14:30 | nj tež 10:00, 12:30 a 14:30 | srj 17:00 Last Christmas: wšědnje 17:30 a 20:15 Das perfekte Geheimnis: wšědnje 17:15 (nimo pó) a 20:00 (nimo srj) | štw , pj a srj tež 14:45 | pj a so tež 22:30 | srj tež 19:45 Der König der Löwen: pj, so a nj 14:45 Joker: wšědnje 19:45 (nimo pó a srj) | pj a so tež 22:45 Shaun das Schaf – Der Film: UFO-Alarm: nj 10:15 a 12:15 Maleficent – Mächte der Finsternis: nj 9:45 a 12:15 Systemsprenger: štw a wu 14:45 | pj a so 22:30 Jumanji: The Next Level w 3D: srj 20:00

Kino-ekstra: Nurejew – The White Crow: pó 17:15 a 20:15

Pokiwy (29.11.19)

pjatk, 29. nowembera 2019 spisane wot:

Wšudźe serbšćinu wuknyć?

Budyšin. Serbske powěsće z whats­app pósłać – z porjadnymi serbskimi pismi­kami. Po wšěm swěće serbšćinu wuknyć móc? Móžnosćow je nadosć, wužadanjow pak tež. Ale hdźe stejimy jako Serbja w swěće spěšneho techniskeho postupa? A kak móžemy njedostatki přewinyć? Z tymi prašenjemi zaběraja so jutře wot 10 hodź. w Budyskim hotelu Residence na „konferency wo digitalnej strategiji“.

Smjerdźečenjo swjeća jubilej

Chrósćicy. Składnostnje 55lětneho jubi­leja Serbskeje rejwanskeje skupiny Smjerdźaca su lubowarjo serbskich ludowych a dalšich rejow kaž tež hudźbneho přewoda folklorneje skupiny Sprjewjan jutře, sobotu, w 19.30 hodź. do Chróšćanskeje „Jednoty“ na jubilejne zarjadowanje přeprošeni. Zastup při wječornej kasy płaći 15 eurow.

Róža Domašcyna čita

Njedźelu drje je hakle 1. adwent, Marian Bulank, Jörg Jansing, Andreas Pabst, Kornel Kolembus, (prědku wotlěwa), Ignac Wjesela­, Helena Bětnarjec, Anna-Maria Bretschneiderec, Alena Farkašowa a Wito Bejmak (zady wotlěwa) pak mysla hižo na ptači kwas. Tón tydźeń su w Mješicach sceniski wotběh klětušeho ptačokwasneho programa Serbskeho ludoweho ansambla skonkretizo­wali. Foto: SN/Maćij Bulank

Čitajće w nowym rozhledźe (29.11.19)

pjatk, 29. nowembera 2019 spisane wot:

Přichodny tydźeń wuńdźe decemberske wu­daće Rozhlada. Jenny Hagemannowa, absolwentka Delnjoserbskeho gymnazija Choćebuz, zaběra so w swojim nastawku ze serbstwom jako kulturnym herbstwom a jeho rólu w sebjezrozumjenju Łužicy. W tym zwisku čitaće tež jeje rozmyslo­wanja wo róli wědomostnicy při slědźenju w do­miznje.

Politolog Jakub Sokół je sej protokole pólskeho Sejma dokładnje wobhladał a wědźeć chcył, hdy a na kotre wašnje su serbske prašenje w parlamenće susodneho kraja wobjednawali. Tak chcychu někotři zapósłancy samo docpěć, zo pólski stat Serbow kaž swójsku mjeńšinu we wukraju wobhladuje a wotpowědnje podpěruje.

Mjenje abo bóle připadnje je Měrko Šołta na lěta 1766 ćišćany spis z pjera Male­šanskeho fararja Pětra Ponicha storčił, w kotrymž chowaja so najstarše dotal znate noty serbskeje ludoweje hudźby. Wo čo so dokładnje jedna, to zhoniće w najnowšim Rozhledźe.

Křižowka (29.11.19)

pjatk, 29. nowembera 2019 spisane wot:

Wodorunje: 3 počas, 5 twaršćizna, 6 kupnica, 7 postajena hranica, 10 dźěłanišćo frizera, 13 Wódra pólsce, 14 wobchadna připrawa, 15 pos

Padorunje: 1 bratr Kaina, 2 lěsna rostlina, 3 nic cuza, 4 artikl hy­gieny, 8 rěka w Aziji, 9 syn Abra­hama, 11 lisćowy štom, 12 wjes delnjoserbsce

Protyka (29.11.19)

pjatk, 29. nowembera 2019 spisane wot:

Pjatk 29.11. do 22.12.   636. Budyske Wjacławske wiki

Pjatk 29.11. 19:00 Wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy „Rjemjesło a wuměłstwo“ w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

Sobotu 30.11. a 1.12.    Adwentne wiki w Hózku

Sobotu 30.11.   Adwentne wiki we Łazu

   Adwentne wiki při Brětnjanskim wobydlerskim domje

   29. adwentne wiki w Njeswačidle

  13:00 Wotewrjenje adwentneje wustajeńcy „Moderne bože narodki ze wšeho swěta“ w Njeswačanskim domizniskim muzeju

  14:00 Adwentne wiki w Ćisku

  15:30 Adwentna show sportoweje akrobatiki we Wojerowskej Łužiskej hali

  16:00 Serbske dźěćace kino w Chróšćanskej putniskej hospodźe

  16:30 1. adwentne popołdnjo na Róžeńčanskim gmejnskim dworje

  19:00 Schadowanka w kafeteriji Choćebuskeho Delnjoserbskeho gymnazija

  19:30 Koncert ze skupinu Amarcord na žurli Budyskeho Serbskeho muzeja

Njedźelu 1.12. 9:30 Dwurěčne kemše z wužohnowanjom dźěćetka w Slepom

  11:00 Wotewrjenje hodowneje wustajeńcy na Wojerowskim hrodźe

  14:00 Wosadne popołdnjo w Slepom

  14:00 Adwentne wiki na Čornochołmčanskej nawsy

  14:30 Wotewrjenje hodowneje wustajeńcy w „Klankodźiwadło – Mój swět“ we Łazowskim Domje Zejlerja­ a Smolerja

Rozhłós (29.11.19)

pjatk, 29. nowembera 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z krótkim přehladom powěsćow

11:10 Nowa serbska słuchohra „Swět za durjemi“

12:00 Nabožne wusyłanje

(farar Beno Jakubaš)

12:15 Zbožopřeća a krótkej rozprawje wo digitalnej konferency a swjedźenju Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo brojenju žiwidłow

13:00 Ducy po Slepjanskej kónčinje

13:40 Nabožne wusyłanje

  (Christina Kliemowa)

po tym gratulacije

Wo dźěćacej wsy

pjatk, 29. nowembera 2019 spisane wot:

Aktiwity za zbrašene dźěći w Běłoruskej, kotrež nawjeduje Serb Pawoł Hrjehor w Bramborje, steja w srjedźišću krótkofilma telewizijneho sćelaka RBB. Pask wo dźěćacej wsy Gomel, něhdźe 50 kilometrow wot Černobyla zdalenej, před­staja we wobłuku wusyłanja „Hwězdne hodźiny – adwentna protyčka“. Njedźelu, 1. decembra, wotewru prěnje woknješko kalendra, kotrež je nastawacej dźěćacej wsy za zbrašene syroty wěnowane.

Wjes twarja jeničce z darjenych pjenjez­. Předewšěm pochadźeja wone z Němskeje, Awstriskeje, Italskeje a Pólskeje. Tež we Łužicy ludźo projekt pod­pěruja. „Jim a dalšim zajimcam budźe zajima­we, što smy z darjenych pjenjezy mjeztym natwarili“, rjekny Hrjehor SN.

Krótkofilm wusyłaja njedźelu, 1. decembra we 8.25 hodź. na sćelaku RBB. Za 15.58 hodź., 18.28 hodź. a 19.58 hodź. su dalše rozprawy planowane. Tež internetnje pod www.sternstunden.de móža sej zajimcy rozprawu wobhladać.

Pokiwy (28.11.19)

štwórtk, 28. nowembera 2019 spisane wot:

Demonstruja před dźiwadłom

Choćebuz. We wobłuku swětoweho stawka za lěpšu klimu namołwja tež Choćebuski zwjazk „Cottbus for future“ jutře, pjatk, w 13 hodź. k demonstraciji před měšćanskim dźiwadłom. „29. nowembra budźemy wšitcy njepřijomni – stejimy k swojemu žadanju: klimowa sprawnosć nětko!“, zwjazk připowědźa.

Poprjančki debić a paslić

Ćisk. Ćišćanske kulturne towarstwo přeprosy wobydlerjow sobotu, 30. nowembra, wot 14 hodź. na „hody na Ćišćanskim statoku“. Dźěći změja přiležnosć, w dobrej stwě poprjančki debić. Na hornim poschodźe móža hodownu dekoraciju paslić. Wot 15 hodź. předstaja dźěći domu „Lutki“ mały program.

Maja nowu gratownju

Delnja Kinja. Po dwěmaj lětomaj twara přepodadźa w Delnjej Kinje sobotu, 30. nowembra, w 10 hodź. nowu wo­hnjowobornu gratownju.

Do kina (28.11.19)

štwórtk, 28. nowembera 2019 spisane wot:

28.11.–4.12.2019 Budyski filmowy palast:

Die Eiskönigin 2 w 3D: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj), 17:30 a 20:00 | so a nj 11:45 | pj a so 22:45 Die Eiskönigin 2: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) a 17:00 | so a nj 11:30 a 14:30 Last Christmas: wšědnje 17:00 a 19:45 Das perfekte Geheimnis:­ wšědnje 17:15 (nimo pó) a 20:00 | štw, pj a wu 14:45 | pj a so 22:30 Der König der Löwen: so 11:45 | pj a nj 14:15 Joker: wšědnje 19:45 (nimo pó) | pj a so 22:30 Shaun das Schaf – Der Film: UFO-Alarm: so a nj 12:15 Male­ficent – Mächte der Finsternis: nj 11:45

Kino-ekstra: Systemsprenger: štw, so a wu 14:15 | pj a so 22:30 Deutsch­stunde: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Die Eiskönigin 2 w 3D: wšědnje 15:00 a 17:30 (nimo so a nj) | nj 10:30, 13:00, 15:30 a 18:00 | so 12:45, 15:15 a 17:45 Die Eiskönigin 2: wšědnje 14:30, 17:00 a 19:30 (nimo pj, so a nj) | pj 15:30, 18:00, 20:30 a 23:00 | so 12:15, 14:15, 14:45, 17:15, 19:45 a 22:15 | nj 12:15, 14:45, 15:00, 17:15 a 19:45 Angry Birds 2 – Der Film: so 12:00 Last Christmas: wšědnje 14:40 a 19:50 (nimo so, nj a srj) | so a nj 20:10 | srj 15:30 a 19:45 Das perfekte Geheimnis: wšědnje 15:15, 17:40 a 20:10 (nimo so a nj) | so 14:30, 16:45 a 19:30 | nj 14:30, 17:30 a 20:00 Der König der Löwen: nj 12:20 Joker: pj 22:35 | so 22:00 Le Mans 66 – Gegen jede Chance: wšě­dnje 16:45 (nimo so, nj a srj) | so a nj 17:00 Shaun das Schaf – Der Film: UFO-Alarm: nj 10:10 Testimony: wšědnje 22:00 (nimo so a nj) | so a nj 22:20 Der Glanz der Unsichtbaren: srj 17:25 Die Addams Family: so a nj 12:30 Everest – Ein Yeti will hoch hinaus: nj 10:20 Hexe­ Lilli rettet Weihnachten: nj 10:00 Hustlers: wšědnje 20:00 (nimo so a nj) | pj 22:25 | so 20:15 a 22:45 | nj 20:30

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND