Rozhłós (14.04.23)

pjatk, 14. apryla 2023 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Diskusija: „Su Serbja indigeny lud?“

11:45 Rozprawa: Hłowna zhromadźizna Towarstwa přećelow Serbow

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym  zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom „Małe jutry“

13:00 Koncert po přećach připosłucharstwa

13:40 Nabožne wusyłanje

(Tobias Pawoł Jachmann)

po tym zbožopřeća

Jutry w Delnjej Łužicy

pjatk, 14. apryla 2023 spisane wot:

Aprylske wudaće telewizijneho magacina Łužyca je cyle na jutry wusměrjene, wotbłyšćowace předewšěm jutrowne jěchanje w Cerkwicy. Moderator Christian Matthée je jěcharki a jěcharjow, kotřiž tutu tradiciju tež w Delnjej Łužicy wuspěšnje wobchowaja, přewodźał.

Dalše ćežišćo budźe wójna w Ukrainje a jeje wuskutki: „W Choćebuskim Delnjoserbskim gymnaziju su młodźi ćěkancy woprawdźe wužadani. Njedyrbja so jenož w cuzym kraju nowo orientować, ale tež nowej rěči, mjenujcy serbsce a němsce nawuknyć“, kaž sćelak RBB zdźěla. W tym zwisku portretuja młodu Ukrainjanku a wobswětluja, kak nawoda kubłanišća dr. Matthias Guttke, kiž bě sam jako docent w Ukrainje skutkował, swoje tamniše nazhonjenja do wučby zapleće. Nimo toho wopominaja njeboh ludoweho wuměłca a brašku Helmuta Kurja.

Telewizija RBB wusyła Łužycu jutře, sobotu, w 13.35 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje srjedu, 19. apryla, w 3.15 hodź. Telewizija MDR pokaza magacin sobotu, 29. apryla, w 11.45 hodź. W mediatece RBB je wusyłanje wot jutřišeho přez cyłe lěto kóždy čas přistupne.

Do kina (13.04.23)

štwórtk, 13. apryla 2023 spisane wot:

13.4. – 19.4.2023

Budyski filmowy ­palast:

Die Drei Musketiere – D’Artagnan: wšědnje 17:00 a 20:00 Cocaine Bear: wšědnje 17:30 a 20:20 | pj a so 22:30 TAR: pj 17:00 | pó 20:00 Das Reinste Vergnügen: srj 19:45 Metallica: 72 Seasons: štw 20:00 Suzume no Tojimari: nj 17:00 | štw 20:00 Sneak Preview: pó 20:00 Der Super Mario Bros Film w 3 D: wšědnje 15:00 (nimo nj) a 17:15 (nimo nj) | nj 14:45 a 19:45 | pj, so, pó a wu 19:30 | štw a srj 20:20 | pj a so 21:45 Der Super Mario Bros. Film: wšědnje 14:00, 16:05 a 18:15 | nj 11:45 | štw 12:30 Beautiful Disaster: wšědnje 18:10 (nimo pó) | pó 17:30 | pj a so 19:45 Olaf Jagger: pó a srj 17:30 | pj, so, nj a wu 19:45 The Pope’s Exorcist: štw, pj, so a nj 20:00 | pj a so 23:00 Manta Manta – Zwoter Teil: wšědnje 14:45 a 20:20 | štw, pj a so 17:00 | pj a so 22:40 Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben: pó a srj 14:30 | štw, so, nj a wu 16:50 | pj a so 22:10 Überflieger 2: Das Geheimnis des großen Juwels: wšědnje 14:00 (nimo štw a pó) a 16:00 (nimo štw a pó) | nj 12:00 | pó 15:15 | štw 9:30, 11:30 a 13:45 Lucy ist jetzt Gangster: wšě­dnje 15:00 | štw 10:15 | štw a nj 12:45 | štw, pj, so a nj 17:10 Die Drei ??? – ­Erbe des Drachen: štw, pj, so a nj 14:45 | štw 10:00 a 12:30 Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer: štw 10:00 | štw a nj 12:15 | pj, nj a wu 14:30 Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch: štw 10:15 | štw, pj, so a nj 12:15 Die Schule der magischen Tiere 2: štw 10:15, 12:30 a 14:30 | so 14:30 | nj 12:30 John Wick: Kapitel 4: wšědnje 19:30 (nimo pó) | pj a so 22:00 Scream 6: pj a so 22:30 Sonne und Beton: pj a so 22:50

Wojerowski CineMotion:

Pokiwy (06.04.23)

štwórtk, 06. apryla 2023 spisane wot:

Bursa historiskich drohoćinkow

Budyšin. Numismatiske towarstwo Budyšin wuhotuje jutře, pjatk, wospjet „Wulku bursu za zběrarjow“ w Serbskim domje. Wot 9 do 14 hodź. móža sej wopytowarjo mjez druhim historiske pohladnicy, pjenjezy, medalje a listowe znamki wobhladać, měnić a/abo kupić. Zastup je darmotny.

Jutry w muzeju

Budyšin. Serbski muzej w Budyšinje wabi kónc tydźenja wopytowarjow ze sepju zarjadowanjow do wustajenišćow domu. W regularnych wotewrjenskich časach wustajeja a předawaja ludowi wuměłcy wot jutřišeho pjatka do póndźele jutrowne jejka w znatych serbskich debjenskich technikach. Jutrownu sobotu předstaji so w 15 hodź. Serbska rejowanska skupina Smjerdźaca z rejemi a hudźbu. Paralelnje přistupnej stej aktualna wosebita wustajeńca „Jutry w Serbach – křižerjo“ kaž tež přehladka dobyćerskich kolekcijow 70. wubědźowanja wo najrjeńše serbske jutrowne jejko.

Mišter baroka w Budyšinje

Takle křižerjo lětsa pojěchaja

štwórtk, 06. apryla 2023 spisane wot:
Procesionwotjěchadopřijěchawotjěcha domojdojěcha
Budyšin10.30Radworja12.1514.4516.30
Ralbicy 9.15Kulowa12.1515.1518.00
Kulow 9.20Ralbic12.0015.0018.00
Chrósćicy12.15Pančic14.3014.3017.00
Pančicy12.45Chrósćic14.1515.0017.30
Radwor11.45Baćonja13.4515.3017.30
Baćoń11.45Radworja13.4515.3017.30
Njebjelčicy12.00Wotrowa14.0015.3017.00
Wotrow12.00Njebjelčic14.0015.3017.30
Skedźbnjamy na to, zo su časy orientacija. Křižerjo móža tež prjedy abo pozdźišo při- a dojěchać.

Rozhłós (06.04.23)

štwórtk, 06. apryla 2023 spisane wot:

Ćichi / Wulki pjatk, hornjoserbsce

11:00 Přihoty na jutry pola Čóškec w Ralbicach

11:20 „Serbski rekwiem“ Korle Awgusta Kocora

12:00 Nabožne wusyłanje

(Krystof Rummel)

delnjoserbsce

12:30 Nabožne wusyłanje

(Till Wojto)

12:45 Tematiske wusyłanje: „Wo ćišinje“

13:00 Koncert: Jutrowne spěwanje chóra Łužyca

Jutrowničku, hornjoserbsce

11:00 Jutrowne rozprawnistwo

11:10 Hrubjelčicy: Turisća a křižerjo

11:20 Oratorij „Nalěćo“ Korle Awgusta Kocora

12:00 Nabožne wusyłanje

(Thomas Haenchen)

po tym  zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Nabožne wusyłanje

(Till Wojto)

12:45 Tematiske wusyłanje: „Jan Krygaŕ, komponist kěrlušow“

13:00 Jutrowny koncert

13:30 Dźěćace wusyłanje: „Jutrowny zajac“

po tym zbožopřeća

Jutry póndźelu, hornjoserbsce

11:00 Jutrowne rozprawnistwo

11:30 400 lět Radworski křižerski zběžk

12:00 Nabožne wusyłanje

(Florian Mróz)

13:00 Wuježk: Jutrowne spěwanje

po tym  zbožopřeća

20:00 Radijo Satkula

delnjoserbsce

12:30 Dźěćace wusyłanje: „Wopačny zajac“

13:00 Hudźba tydźenja: Jutry

po tym zbožopřeća

Do kina (05.04.23)

srjeda, 05. apryla 2023 spisane wot:

6.4. – 12.4.2023

Budyski filmowy ­palast:

Nowe zbožopřejne karty

pjatk, 31. měrca 2023 spisane wot:
W Ludowym nakładnistwje Domowina su tele dny nowe zbožopřejne karty k prěnjemu swjatemu woprawjenju wušli. Ze wšelakimi motiwami a někotrymžkuli pobožnym hrónčkom hodźi so prěnjowoprawjenskim dźěćom w serbskej rěči gratulować. Dwójne karty z wobalku płaća 2,95 eurow a su w Budyskej Smolerjec kniharni kaž tež přez wirtuelny shop nakładnistwa, pod , na předań. Foto: SN/Božena Šimanec

Křižowka (31.03.23)

pjatk, 31. měrca 2023 spisane wot:

Wodorunje: 3 dźěl mjezwoča, 5 grjekski pismik, 6 alkoholiski napoj, 7 wjes pola Běłeje Wody, 10 sylny wichor, 13 drohotny kamjeń, 14 serbski hudźbnik, 15 powyšenje w krajinje

Padorunje: 1 družina žita, 2 nic horje, 3 stare, hižo njetrjebane wěcy, 4 městno k sedźenju, 8 městno z pomnikom Ćišinskeho, 9 reja, 11 žeńtwa, 12 přiwisnik wěsteje ideologije

Pokiwy (31.03.23)

pjatk, 31. měrca 2023 spisane wot:

Jutrowne wiki w Nowej Łuce

Nowa Łuka. Towarstwo pěstowanja regionalneje kultury srjedźneje Łužicy zarjaduje jutře, sobotu, a zajutřišim stajnje wot 10.30 hodź. „Wiki jutrownych jejkow w Nowej Łuce“. Wobrubjacy kulturny program wopřijima mjez druhim wustupaj tamnišeje Serbskeje dźěćaceje spěwneje skupiny a chóra Židźino.

Swjatočny koncert k bołmončce

Janšojce. Ewangelska wosada Janšojce a tamniši domizniski muzej wuhotujetej zajutřišim, njedźelu, w 14 hodź. swjatočny koncert k bołmončce we wjesnej cyrkwi. Prěni raz zaspěwatej muske spěwne towarstwo „Frohsinn“ a žónski chór Janšojce zhromadnje pod nawodom Geralda Schöna serbske a němske spěwy. Po koncerće přeprošatej organizatoraj na kofej a tykanc w muzeju. Zastup je darmotny.

Zazběh rjadu njewšědneje kultury

nowostki LND