Dokal załožić?

štwórtk, 18. apryla 2019 spisane wot:

Budyski Serbski muzej: W nowowuhotowanej wustajeńcy muzeja „Jutry w Serbach“ čaka na wopytowarjow nazorna prezentacija nałožkow něhdy a dźensa. Muzej je wot póndźele do njedźele wšědnje wot 10 do 18 hodź. přistupny.

Mortkowski hród: 21. a 22. apryla so na Jakubecec hrodźe w Mortkowje lětuša sezo­na zahaji. W 12.30, 14 a 15 hodź. budu tam wodźenja. Na dźěći čaka jutrowne jěchanje, tež trompetarja su skazali.

Złokomorowski hród: Ćichi pjatk su zajim­cy wot 11 do 17 hodź. na debjenje jutrownych jejkow přeprošeni. Sobotu wočakuja dźěći jutrowne hry a paslenje. W 16 hodź. je klankodźiwadło.

Budyske wopomnišćo: Wot ćicheho pjatka do jutrowneje póndźele je wopomnišćo wot 10 do 18 hodź. wotewrjene. W 11 a 14 hodź. je wšědnje něhdźe dwuhodźinske wodźenje.

Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy. Wuhotowane z pokładnej kartu su dźěći wot wutory do njedźele w času wot 10 do 18 hodź. w elementariju na ekspedi­ciju swěta žrawcow přeprošene.

Wojerowski Zusowy muzej je jutrowne swjate dny wšědnje wot 10 do 17 hodź. wotewrjeny. Jutry póndźelu budźe w 10.30 hodź. wosebite wodźenje.

Protyka (18.04.19)

štwórtk, 18. apryla 2019 spisane wot:

Štwórtk 18.4. 19:30 Koncert dudakow we wobłuku 54. Wojerowskich hudźbnych swjedźenskich hrow we Łužiskej hali

Pjatk 19. do 21.4.   Jutrowne wiki w Muzeju pod hołym njebjom na Lědach (stajnje wot 11 hodź.)

Pjatk 19. do 22.4.   Debjenje a wiki jutrownych jejkow Budyskim Serbskim muzeju (stajnje wot 10 hodź.)

Pjatk 19.4. 10:00 Jutrowne wiki w Delnjołužiskim holanskim muzeju Grodk

  10:00 Bursa jutrownych wikow w Zabrodskim muzeju jutrownych jejkow

Pokiwy (18.04.19)

štwórtk, 18. apryla 2019 spisane wot:

Wulkopjatkowne zamyslenje

Budyšin/Smochćicy. Do Budyskeho wopomnišća na Weigangowej přeproša Smochčanski Dom biskopa Bena na zamyslenje. Hósć budźe Christian Dertinger z Lipska, kiž bě sam politiski jaty w Budyšinje. Na hudźbne zamyslenje přeproša Dom biskopa Bena tohorunja wulki pjatk w 19.30 hodź. do Smochćic. Mjez druhim zaklinči „Stabat mater“ Fede­ly Fenarolija a „voces intimae“ Jeana Sibeliusa. Wječor wuhotuje ansambl Chordo-phone z hosćimi.

Koncertaj w cyrkwi

Chróstawa. W Chróstawskej ewan­gelsko-lutherskej cyrkwi zaklinči jutře w 10.15 hodź. Johanna Sebastiana Bachowy Markusowy pasion. Na pišćelach hraje Reinhard Keiser. Jutrownu pón­dźelu, 22. apryla, budźe tam w 17 hodź. koncert za violoncello a pišćele. Hrajetaj Benjamin Arnold a Lucas Pohle.

Na Erlichtec dwór

Rěčicy. Na Rěčičanskim Erlichtec dworje poskićeja dźěćom jutře we wobchodźe wot 10 hodź. plećenje korbikow. W dźiwadłowej bróžni wot 11 do 17 hodź. jejka debja. Jutrownu póndźelu hraja w bróžni wot 15 hodź. jutrowne dźiwadło.

Wodźenje po zwěrjencu

Rozhłós (18.04.19)

štwórtk, 18. apryla 2019 spisane wot:

Ćichi pjatk, hornjoserbsce

11:00 Aktualna štwórćhodźina z powěsćemi a nowosćemi tydźenja

11:15 Tradicionalne hudźbne wusyła­nje ze „Serbskim rekwiemom“

12:00 Nabožne wusyłanje

(superintendent Jan Malink)

po tym  hudźba

delnjoserbsce

12:30  Nabožne wusyłanje

(Till Wojto)

12:40 Pasionske spěwanje z chórom Łužyca w Dešnje

13:00 Wo serbskich narownych kamjenjach

13:30 Hudźba na ćichi pjatk

13:40 Kulturne poručenja

13:45 Pokazka na jutrowny delnjoserbski radijowy program a gratulacije

Jutrownička, hornjoserbsce

11:00 Wo přihotach na jutry a informacije ke křižerskim procesionam a hudźba

11:15 Oratorij „Nalěćo“ Korle Awgusta Kocora a Handrija Zejlerja

12:00 Nabožne wusyłanje

(dr. Jens Buliš)

po tym  zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Nabožne wusyłanje

(Manfred Hermaš)

12:40 Jutrowne spěwanje w Mosće, přinoškaj wo jutrach we Łužicy a Makedonskej

13:00 Tematiske wusyłanje „Zajimawostki wo křćeńcy“

po tym  gratulacije

Jutry póndźelu, hornjoserbsce

11:00 Witanje z hudźbu a aktualne informacije wo jutrownym kóncu tydźenja

Do kina (17.04.19)

srjeda, 17. apryla 2019 spisane wot:

18.4.–24.4.2019 Budyski filmowy palast:­

Free Solo: pj 11:00 | pó 15:00 | štw 18:00 Der Fall Collini: wšědnje 15:00 (nimo pó), 17:45 (nimo pó) a 20:15 | pó 14:45 a 17:15 | pj, so, nj a wu 22:15 Willkommen im Wunder Park: wšědnje 14:00 | pó, wu a srj 12:00 Willkommen im Wunder Park w 3 D: wšědnje 16:00 (nimo srj) Friedhof der Kuscheltiere: štw, pj, so a nj 10:15 | pj, so a nj 20:30 | wu 22:45 Avengers Double: wu 21:00 Avengers Endgame w 3 D: srj 00:01, 14:00, 16:00 a 20:00 Chaos im Netz: wu a srj 10:00 After Passion: wšědnje 15:45 (nimo srj), 18:00 a 20:30 Alfons Zitterba­cke: wšědnje 13:45 (nimo srj) | pj, pó, wu a srj 11:45 Die Goldfische: wšědnje 18:00 (nimo štw a srj) | štw a srj 17:15 Monsieur Claude: wšědnje 19:45 | pj, so, nj a wu 17:15 Dumbo: wšědnje 14:45 (nimo pó) | wu a srj 10:15 Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks: wu a srj 9:45 | pj, pó, wu a srj 12:45 Drachenzähmen leicht gemacht: pj, pó, wu a srj 12:45 Ostwind: wu a srj 9:45 Escape Room: pj, so a nj 22:45 Captain Marvel: pj, so a nj 22:45

Kino-ekstra: The Favourite: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Po dwulětnej přestawce hotuje so z Budyšina pochadźaca rockowa skupina Silbermond tuchwilu z tak mjenowanymi klubo­wymi koncertami na swoju klětušu wulku turneju po Němskej, Awstriskej a Šwicarskej. Po starće w Salzburgu poby kwartet woko­ło spěwarki Stefanie Kloß minjenu póndźelu w Nürnbergu. 25. julija koncertuje Silbermond w Choćebuzu (je hižo wu­předate), dźeń po tym w Kamjenicy. W januaru 2020 zahaja w Hamburgu swoju Arena-turu. Foto: SN/Maćij Bulank

Křižowka (12.04.19)

pjatk, 12. apryla 2019 spisane wot:

Wodorunje: 3 jězdźidło, 5 koparski klub w Mailandźe, 6 norwegska stolica, 7 wołanje k hotowosći, 10 delnjoserbski słownikar, prócowar, nošer Myta Ćišinskeho, 13 sudobjo, 14 tuchwilu, 15 město blisko Parisa

Padorunje: 1 lisćowy štom, 2 dźěl bydlenja, 3 słód, 4 nalětnja kwětka, 8 doktor, 9 powabny, so lubjacy, 11 los bjez dobyća, 12 kartyplacanje

Protyka (12.04.19)

pjatk, 12. apryla 2019 spisane wot:

Pjatk 12.4. 18:00 Filmowa premjera „Město rejuje: Manifest!“ we Wo­jerowskej Kulturnej fabrice

  19:30 Předstajenje rejwanskeho dźiwadła „Kamenz can dance X“ w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  21:00 Koncert ameriskeje band Three For Silver we Wojerowskej Kulturnej fabrice

Sobotu 13. a 14.4.   Dźěłarnička debjenja jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju (stajnje wot 13 hodź.)

   26. jutrowne wiki w Nowej łuce

Sobotu 13.4. 9:00 Zhromadny dźeń za šulerjow wot 6. do 8. lětnika pod hesłom „TY pokazaš nam puć!“ we Worklečanskim Don Boskowym domje

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow na Rownjanskim Njepilic statoku

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow w Dešnjanskim domi­zniskim muzeju

  14:30 Debjenje jutrownych jejkow we wjesnym muzeju Błobošojce (Bloischdorf)

  17:00 Předstajenje Serbskeho ludoweho ansambla „Wjesoły barokny program“ w awli Budyskeho Schilleroweho gymnazija

  19:00 Koncert z dudakom Handrijom Henčlom a dalšimi w Hodźijskim towarstwowym domje

  20:30 Hwězdna nóc na dworje Stróžanskeho zarjadnistwa biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty

Njedźelu 14.4. do 5.5.   54. Wojerowske hudźbne swjedźenske dny

Njedźelu 14.4.   23. jutrowne wiki w Brězowce

Rozhłós (12.04.19)

pjatk, 12. apryla 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo premjerje „Paternoster“

11:20 20 lět Radijo Satkula

11:45 Wobrazk z narańšich Serbow

12:00 Nabožne wusyłanje

  (Měrćin Deleńk)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo olympiadźe serbskeje rěče a wo zwučowanju jutrownych spěwarkow w Kosobuzu

13:00 25 lět spěchowanske towarstwo Serbska rěč w cyrkwi

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Manfred Hermaš)

po tym zbožopřeća 

Wo přesydlenju

pjatk, 12. apryla 2019 spisane wot:
Choćebuz. W aprylskim wusyłanju delnjoserbskeho telewizijneho magacina Łužyca wita moderator Christian Mat­thée přihladowarjow z tradicionalnych Slepjanskich jutrownych wikow. W rozmołwach a přinoškach wěnuja so redaktorojo mjez druhim zakładnemu zrěčenju wo přesydlenju Miłoraza, Serbskemu institutej a strukturnej změnje we Łužicy. Dalše temy su serbske jutrowne nałožki, Europeada 2020, hłowna zhromadźizna Domowiny w Chrósćicach, młodźi ludźo ze serbskimi korjenjemi a dźeń přichoda w Choćebuskim studiju RBB. Magacin Łužyca wusyłaja jutře, 13. apryla, w 13.30 hodź. w telewiziji RBB.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND