Němsko-Serbske ludowe dźiwadło je wčera inscenaciju „Teror“ w Budyskim sudnistwje pokazało. Andreja Rjedźic-Bulankowa je rólu Any Pauliny Leitner přewzała. Hraješe tuž, štož tež woprawdźe powołansce čini, statnu rěčnicu. Dalši kuriozum: W kruchu wobskorženy je zboka jewišća jeje mandźelski Marian Bulank. Přichodne předstajenje budźe 12. měrca. Foto: SN/Maćij Bulank

Křižowka (11.01.19)

pjatk, 11. januara 2019 spisane wot:

Wodorunje: 3 přisłušnik našeho ludu, 5 nic huste, 6 interpunkciske znamjo, 7 hudźbna skupina hižo w NDR, 10 wokolina, wobwod, 13 dočasnje, žno, 14 wěsty dźěl zatwarjenja, 15 typ sowjetskich awtow

Padorunje: 1 kłok a ..., 2 postrow Sportej ..., 3 wot cyłka zdalena skupina, 4 partner Julije, 8 spěw w operje, 9 słód, 11 sportowa družina, 12 ličba bjez hódnoty

Protyka (11.01.19)

pjatk, 11. januara 2019 spisane wot:

Pjatk 11.1. 19:00 Serbski krosnowar Achim Mič přednošuje wo swo­jich dožiwjenjach w Africe pod hesłom „Na ju­hu Afriki“ w Kulowskej Třělerni

  19:45 Čitanje z knihi „Weißer Stein – Ein Oberlausitzer Mordprozess ohne Leiche“ z awtorom Christianom Schultzu w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Sobotu 12.1. 9:00 Hwězdni spěwarjo ducy po Worklecach

  10:00 Swinjorězanje na Rownjanskim Njepilic statoku

  10:00 Dźěłarnička Serbskeho sejma wo refleksiji interne­je a eksterneje komunikacije, předewšěm wo jednanskim porjedźe sejma; we Wětošowskim wobydlerskim domje

  13:00 3. zjawne posedźenje Serbskeho sejma we Wětošowskim wobydlerskim domje

  16:00 „Ćeta Monika bajku baje“ z Moniku Gerdesowej w Chróšćanskej putniskej hospodźe

  18:00 Nowolětny koncert SLA na Mortkowskej (Mortka) Jakubecec twjerdźiznje

  19:30 „Magic dreams“ – pěskowe molerstwo z Ellu Winter­ w Kamjenskim hotelu Město Drježdźany

  20:00 Zahajenje slěda lětušich wosebitych koncertow Heidemarje Wiesnerec na spočatku lěta „Slědy – Spu­ren“ w Berlinskej Wili Schwartzsche

Njedźelu 13.1. 16:00 Koncert Heidemarje Wiesnerec k nowemu lětu na žurli Wojerowskeho hrodu

Rozhłós (11.01.19)

pjatk, 11. januara 2019 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:15 Wobrazk z narańšich Serbow

11:25 Kak ćežko je migrantam z Łaćonskeje Ameriki so w Němskej zasydlić

11:45 Jolka 2019

12:00 Nabožne wusyłanje

(Gerat Wornar)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin

13:00 Rozhłosowa woklapnica 2018

(druhi dźěl)

13:30 Nabožne wusyłanje

(Bernd Pittkunings)

po tym Zbožopřeća

Tři nowe wustajeńcy

pjatk, 11. januara 2019 spisane wot:
Budyšin (SN). W Budyskim Serbskim muzeju móža wopytowarjo tójšto wo žiwjenju łužiskich Słowjanow w srjedźowěku zhonić. Za lěto 2019 su sej muzejownicy zaso tři wosebite wustajeńcy předewzali. Što chcedźa pokazać, to přeradźa přihladowarjam direktorka Chri­stina Boguszowa w januarskim Wuhladku. Prěni měsačny magacin lěta 2019 wusyłaja jutře, 12. januara, w 11.45 hodź. w telewiziji MDR. Dalša tema magacina je rozmołwa z dr. Stephanom Bulankom wo nowym ultrazwukowym systemje. Wuhladko wopyta 96lětneho molerja Jana­ Buka a zhladuje na jeho skutkowanje. „Wšitko spěwa do ranja!“ rěkaše dohodowna akcija Serbskeho rozhłosa, kotraž je tohorunja tema wusyłanja.

Pokiwaj (10.01.19)

štwórtk, 10. januara 2019 spisane wot:

Čita wo kriminalnym padźe

Chrósćicy. Proces mordarstwa dla je w lěće 2000 Hornju Łužicu zaběrał. Lěta po tym, zo bě so Sonnhild I. z Jonsdorfa w Žitawskich horinach bjeze slěda zhubiła, so pad znowa před sudnistwo dósta. Jeje mandźelskeho wobwinowachu, zo bě ju morił. Dlěje hač sydom měsacow sedźeše wón w přepytowanskej jatbje. Ćěło žony pak njenamakachu. Na kóncu muža wuwinowachu. Christian Schultze je insider – prawiznik, kiž so z padom zaběraše a zdobom susod potrjecheneje swójby. Wón so stawiznje pozdźišo jako swobodny spisowaćel znowa wěnowaše. Schultze čita ze swojeje lěta 2013 wušłeje knihi „Weißer Stein – Ein Oberlausitzer Mordprozess ohne Leiche“ hižo jutře, 11. januara, w 19.45 hodź. w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Nazajtra, sobotu, w 16 hodź. su dźěći přeprošene, hdyž rěka „Ćeta Monika bajku baje“.

Do horta pohladnyć

Do kina (10.01.19)

štwórtk, 10. januara 2019 spisane wot:

10.1.–16.1.2019 Budyski filmowy palast:­

Feuerwehrmann Sam: so 14:00 | nj 12:00, 14:00 a 15:45 Immenhof: nj 14:30 Bumblebee: wšědnje 20:15 (nimo pó) Der Junge muss an die frische Luft: wšědnje 15:45, 18:00 a 20:15 Der kleine Drache Kokosnuss: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) Aquaman w 3 D: wšědnje 19:45 | pj a so 22:45 Mary Poppins’ Rück­keher: wšědnje 17:00 | štw, pj, so a wu 14:45 Der Grinch: wšědnje 16:00 (nimo nj a pó) | nj 17:15 Tabaluga: nj 12:15 | štw, pj a wu 14:00 Spider Man: nj 11:30 100 Dinge: wšědnje 18:00 (nimo nj a pó) Phantastische Tierwesen 2: pj a so 22:30 Mortal Engines: pj a so 22:45

Kino-ekstra: Abgeschnitten: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Immenhof: nj 14:15 Robin Hood: wšědnje 17:50 a 20:15 | pj a so 22:40 Kalte Füße: wšědnje 14:15 (nimo so a nj), 16:15 (nimo so a nj) a 20:35 (nimo so) | so 14:35, 16:40 a 20:55 | nj 16:30 a 18:30 Aquaman w 3 D: wšědnje 19:30 Aquaman: wšědnje 16:30 | pj a so 22:20 Feuerwehrmann Sam: so a nj 14:30 Der kleine Drache Kokosnuss: wšědnje 14:10 (nimo so) | so 12:50 a 14:45 | nj 12:20 Der Junge muss an die frische Luft: wšědnje 16:00 (nimo so), 18:10 (nimo so) a 20:20 (nimo so) | so 16:35 a 19:00 Juliet, Naked: srj 18:15 Mary Poppins’ Rückkehr: wšědnje 15:10 Bumblebee: pj 22:35 | so 12:45 a 23:15 | nj 12:45 Tabaluga: so 12:40 | nj 12.15 100 Dinge: štw, pj, pó a wu 18:15 Der Grinch: wšědnje 14:30 (nimo so a nj) | so a nj 12:30 Phantastische Tierwelten: pj 22:30 | so 22:55

Pokiw (09.01.19)

srjeda, 09. januara 2019 spisane wot:

Do wysokeje šule pohladnyć

Rózbork. Na wysokošulski informaciski dźeń přeproša Wysoka šula sakskeje policije Rózbork jutře, štwórtk. Wot 10 do 15 hodź. móža so zajimcy po kubłanbišću rozhladować. Nimo informacijow wo konkretnym wotběhu studija poskića tam dohlad do najwšelakorišich rumnosćow kaž tež do studentskeho žiwjenja. Wobhladać móža sej wopytowarjo mjez druhim čitansku žurlu, kriminalnotechniski kabinet, biblioteku, sportowu fitnesowu rumnosć a nic naposledk studentske by­dlenja.

Protyka (04.01.19)

pjatk, 04. januara 2019 spisane wot:

Pjatk 4.1. 17:00 Blidotenisowy wječor za dźěći a dorosćenych (wot 19 hodź.) na žurli Konječanskeho towarstwoweho domu „Delany“

  19:00 Koncert z dujerskej skupinu Meridian-Brass w Slepjanskej cyrkwi

Sobotu 5.1. 9:00 Hwězdni spěwarjo ducy po Smječkecach a Łusču

  9:30 Hwězdni spěwarjo ducy po Hórkach, Jaseńcy a Zejicach

  10:00 Zymski Kulowski cup w tamnišej wjacezaměrowej hali

  11:45 Wuhladko w telewiziji MDR

  15:30 20. halowy koparski turněr wo pokal TCM w Chróšćanskej „Jednoće“

  19:30 Wulka operetna gala na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

  19:45 Předstajenje a čitanje z noweje knihi „Sej statok stajili“ wot a z Křesćanom Krawcom w Chróšćanskej putniskej hospodźe

  20:00 Koncert z jazzowym trubkarjom Maikom Krahlom w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 6.1. 10:00 Zetkanje traktorow na Horje

  10:00 Hwězdni spěwarjo ducy po Chrósćicach, Nuknicy, Prawoćicach a Kopšinje

  10:00 Dwurěčne kemše z fararku Katharinu Köhlerowej a chórom Łužyca w Žylowje

  13:00 Early blackbird – Nowolětne płuwanje w Hózku

  14:00 Hudźbny nyšpor z muskim chórom Delany w Ralbičanskej cyrkwi

  14:00 Hodowny koncert Chróšćanskeho cyrkwinskeho chóra w tamnišim Božim domje

Pokiwy (04.01.19)

pjatk, 04. januara 2019 spisane wot:

Krawc čita w hospodźe

Chrósćicy. Po hodownych swjatych dnjach su zajimcy jutře w 19.45 hodź. na dalše zarjadowanje w Chróšćanskej putniskej hospodźe Moniki Gerdesoweje přeprošeni. Spisowaćel Křesćan Krawc čita­ tam ze swojeje noweje knihi „Sej statok stajili“.

Koncert z Maikom Krahlom

Budyšin. W lěće 1991 w Budyšinje rodźeneho jazzoweho trubkarja Maika Krahla móža zajimcy ze skupinu Maik Krahl Quartett jutře, 5. januara, w 20 hodź. w Budyskim Kamjentnym domje dožiwić. Zastup je wot 19 hodź. Krahl pre­zentuje najlěpšich němskich jazzowych trompetarjow swojeje generacije.

Cyrkwinski chór koncertuje

Chrósćicy. Tradicionalny hodowny koncert Chróšćanskeho cyrkwinskeho chóra je njedźelu, 6. januara, w 14 hodź. w tamnišej farskej cyrkwi. Nimo skerje znatych hodownych spěwow zaklinča někotre klasiske překwapjenki. Koncert, na kotrymž tež instrumentalisća a młode talenty sobu skutkuja, nawjeduje Michał­ Cyž.

Delenjo spěwaja

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND