Pokiwy (16.12.22)

pjatk, 16. decembera 2022 spisane wot:

Debić z laserom

Budyšin. We wobłuku „Wotewrjenych sobotow w adwenće“ Budyskeje Serbskeje kulturneje informacije wuhotujetej firma Rabatz Functional Design a šulerske předewzaće Lstrok jutře, sobotu, wot 10 do 12 hodź. dźěłarničku za wudebjowanje šćěpjelowych tafličkow z laserom. Popłatk na wosobu wučinja 10 eurow. Njedźelu předawa Lstrok swoje wudźěłki we wobłuku wot 14 do 19 hodź. darmotnje přistupneho „Spekulaciusoweho spektakla“ na dworje Kamjentneho domu, hdźež budźe nimo toho pisany program za cyłu swójbu spřihotowany.

Hodowne spěwy, hodowny nakup

Kamjenc. Z „Pyramidowym spěwanjom“ chce Brěznjanski žónski chór jutře, sobotu, w 17 hodź. na Njebjelčanskej w Kamjencu „wopytowarjam hodowne rozpołoženje wobradźić“. Zastup je darmotny. 4. adwenta maja zajimcy z „nakupowanskej njedźelu“ wot 14 hodź. składnosć, po Kamjenskim nutřkownym měsće dundać, so za hodownymi darami rozhladować a sej je hnydom wobstarać. Jako zabawu za dźěći spřihotuja znowa „paradu jandźelow“.

Hodowny nakup, hodowne spěwy

Modowa designerka Corinna Seiler je jako mějićelka salona „e.elle“ na Budyskej Jerjowej minjenu sobotu ludźi na wosebite wašnje wćipnych sčiniła. Anne Dietrich a Jana Schmück, rejwarce a choreografce pola tanzART w Korzymju, stej w modowym ateljeju k našočasnym zwukam a hodowemu oratorijej Johanna Sebastiana Bacha rejwałoj. Zdobom je ličba zahorjenych přihladowarjow wonka před wukładnym woknom wobstajnje přiběrała. Foto: Werner Lindner

Štó chce mjez knihami dźěłać?

pjatk, 16. decembera 2022 spisane wot:

Komuž su dobre knihi tak a tak z konikom, ma za klětu poskitk za rjanu zaběru. Wona skići zdobom dosć chwile za bjesadu z druhimi zajimcam za serbske knihi: Štóž móhł sej předstajić, wot januara 2023 nachwilnje w Smolerjec kniharni při poradźowanju kupcow a předani wupomhać, njech přizjewi so hač do 21.12.2022 pod 03591/577 262 abo z mejlku pod . Wobjim dźěłoweho časa wučinja znajmjeńša tři hodźiny wob dźeń.

Křižowka (16.12.22)

pjatk, 16. decembera 2022 spisane wot:

Wodorunje: 3 počas, 5 wulke sudobjo, 6 rěka w Francoskej, 7 dźěl Chiny, 10 opera Verdija, 13 chětro, 14 zadni dźěl nohi, 15 grjekski pismik

Padorunje: 1 kartyplacanje, 2 wojerske wjednistwo, 3 drohotny kow, 4 dźěl lěta, 8 nahladnosć, 9 dźěl kołojězby, 11 přiwuzny, 12 kazachski jězor

Rozhłós (16.12.22)

pjatk, 16. decembera 2022 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:15 Live z premjery „Dyrkotawki“

11:30 CDU a AfD we wokrjesnym

sejmiku: Reakcije

11:45 Adwentne woknješko (4.)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez

druhim z přinoškom

„Doma warjene słodźi najlěpje“

13:00 Tematiske wusyłanje:

Słowjanske hody

13:40 Nabožne wusyłanje

(Till Wojto)

po tym zbožopřeća

Telewizijny jubilej

pjatk, 16. decembera 2022 spisane wot:

Bě to wulki nowum za Serbow w Delnjej a Hornjej Łužicy, jako bu 20. apryla 1992 z prěnim wusyłanjom magacina Telewokno doba prawidłowneje swójskeje telewizije zahajena. Z Telewokna sta so pozdźišo Łužyca, kotraž so jubilejej ze swojim decemberskim wudaćom wěnuje. W filmje Konstancy Širmeroweje dopominaja so magacinej w minjenych třoch lětdźesatkach charakteristiski raz spožčace moderatorki a moderatorojo na mězniki formata a wobswětluja, kak je so w tejle dobje změnił a wobstajnje wobstejnosćam časa přiměrił.

Telewizija RBB wusyła Łužycu jutře, sobotu, w 13.30 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje wutoru, 20. decembra, w 3.55 hodź. W mediatece RBB je magacin wot jutřišeho cyłe lěto kóždy čas přistupny.

Do kina (14.12.22)

srjeda, 14. decembera 2022 spisane wot:

15.12. – 21.12.2022

Budyski filmowy ­palast:

Avatar: The Way of Water w 3 D: wšědnje 14:00, 16:00, 17:45 a 20:00 | pj a so 20:15 a 21:30 Avatar: The Way of Water: wšědnje 15.15 a 19:00 Terrifier 2: pj a so 22:10 She Said: wšědnje 19:20 | pj a so 22:10 Sneak Preview: pó 20:00 Der Räuber Hotzenplotz: wšědnje 14:30 a 17:00 | nj 12:00 Violent Night: wšědnje 16:45 a 19:30 | pj a so 22:50 Ein Weihnachtsfest für ­Teddy: wšědnje 13:50 Strange World: pj a so 14:30 a 17:00 | nj 12:30 Hui Buh und das Hexenschloss: wšědnje 15:00 a 17:10 m| nj 12:20 Einfach mal was Schönes: wšědnje 19:30 (nimo pó) The Magic Flute – Das Vermächt­niss der Zauberflöte: nj 12:20 Black Panther: Wakanda Forever: wšědnje 19:15 Die Schule der magischen Tiere 2: wšědnje 16:50 | nj 12:00 Lyle – Mein Freund, das Krokodil: wšědnje 14:14 | nj 12:30 Die ­Mu­cklas ... und wie sie zu Pettersson und Findus kamen: wšědnje 14:50 | nj 12:00 Black Adam: nj a srj 19:30 Der Nachname: štw a pó 19:40 Halloween Ends: so 22:30 Smile – Siehst du es auch?: pj 22:30 Ticket ins Paradies: wu 19:40 Top Gun Maverick: pj a so 22:00

Wojerowski CineMotion:

Kamjenski Lessingowy muzej je tuchwilu z hosćićelom wosebiteje wustajeńcy „Wuměłstwo z duše – Pasión y vida“ z twórbami wuměłče Ingrid Pfeffer, zhotowjene w njewšědnych technikach a z najwšelakorišich materialijow, kaž na přikład z pěska, laka abo mušloweho wapna. Přehladka, kotruž prezentuja Kamjenske měšćanske zběrki w tamnišej słodowni, je hač do 5. měrca přistupna. Foto: Lessingowy muzej Kamjenc

Pokiwy (09.12.22)

pjatk, 09. decembera 2022 spisane wot:

Buk poetisce a hudźbnje

Budyšin. Wosebity hudźbno-literarny wječor wuhotujetej Budyski Serbski muzej a kulturny časopis Rozhlad dźensa, pjatk, we 18 hodź. Z poeziju a hudźbu wěnuja so serbske awtorki a serbscy awtorojo kaž tež pólscy hudźbnicy twórbam Jana Buka, kotrež su z wobstatkom aktualneje wustajeńcy „Wšo je krajina“. Ze serije „Kóždy wobraz je nowy započatk“ Rozhlada čitaja Měrana Cušcyna, Róža Domašcyna, Ingrid Hustetowa, Měrka Mětowa a Měrćin Wjenk. Wo hudźbne wobrubjenje postara so jazzowa trójka z Jacekom Szreniawom, Jakubom Olejnikom a Mateuszom Maniakom z Jelenjeje Góry.

Na serbskich slědach po měsće

Budyšin. We wobłuku swojich „Wote- wrjenych sobotow w adwenće“ přeproša Budyska Serbska kulturna informacija jutře, 10. decembra, na wodźenje pod hesłom „Na slědach Serbow w Budyšinje“. Florian Kaulfürst rozłoži w tym zwisku pomniki, architektoniske a historiske wosebitosće kaž tež „aktualnu serbsku kulturu“. Start budźe w 13 hodź. při SKI. Popłatk na wosobu płaći 10 eurow.

Mytos a fenomen: Wjelk

Rozhłós (09.12.22)

pjatk, 09. decembera 2022 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Moja hudźba: K 70. narodninam Marhaty Cyžec-Korjeńkoweje

11:45 Adwentne woknješko (3.)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jens Buliš)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo spožčenju Myta Miny Witkojc 2022

13:00 Tematiske wusyłanje: 95. narodniny komponista Hinca Roja

13:40 Nabožne wusyłanje

(Madlena Norbergowa)

po tym zbožopřeća

nawěšk

nowostki LND