Słowa prawje zapisać (23.04.21)

pjatk, 23. apryla 2021 spisane wot:

Slědowace słowa z 3 abo 5 pismikami dyrbiće tak zapisać, zo dospołna křižowka nastanje. K pomocy su hižo někotre pismiki podate.

4 pismiki: Ćisk, dary, flor, lěćo, mlóč, popy, špak, šrót

5 pismikow: awtor, apryl, čakaj, ćopła, lěpši, Lipjo, okres (čěsce wokrjes), wodać

Protyka (23.04.21)

pjatk, 23. apryla 2021 spisane wot:

Pjatk 23.4. 18:00 Hłowna a wólbna zhromadźizna Kamjenskeje župy­ „Michał Hórnik“ w Chróšćanskej „Jednoće“

Njedźelu 25.4. 13:00 Zahajenje noweje sezony we wobswětowej a wučbnej zahrodźe klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje

Srjedu 28.4.   Počesćenje padłych pólskich wojakow při pomniku na Chróšćanskej Fulkec hórce

Njedźelu 2.5. 17:00 Mejski nyšpor TCM w Róžeńčanskej putniskej cyrkwi

Pjatk 7.5. 19:00 Dźakna Boža mša wohnjowych wobornikow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Róžeńčanskej putniskej cyrkwi

Rozhłós (23.04.21)

pjatk, 23. apryla 2021 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Bonus za studentow wučerstwa?

11:45 Nowe hudźbne nahrawanja

12:00 Nabožne wusyłanje

(Krystof Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo bywšim wučerju Delnjoserbskeho gymnazija Choćebuz Jurju Wroblu a z komentarom k Swětowemu dnju knihow

13:00 Serbske ležownostne mjena

13:40 Nabožne wusyłanje

(Madlena Norbergowa)

po tym zbožopřeća

Składnostnje swojeho 50. jewišćoweho jubileja chce znaty serbski spěwar a hudźbnik Měrćin Weclich (prědku) jutře, sobotu, live w studiju Serbskeho rozhłosa swoju karjeru reflektujo na prašenja připosłucharjow wotmołwjeć. Zajimcy móža po digitalnym puću sposrědkować, što bychu rady wědźeli. Zawěsće budźe někotražkuli anekdota pódla, kaž na přikład dopomnjenki na zhromadne kompozitoriske dźěło z Hrjehorjom Nawku a Benom Budarjom (wotlěwa) na našim foće. Foto: Maćij Bulank

Hódančko (16.04.21)

pjatk, 16. apryla 2021 spisane wot:

Jeli pytane słowa 1–11 prawje zapisaće, wučitaće z wuzběhnjeneju rjadow wurazaj ze sporta.

1 grat šulerja, 2 tuchwilu, 3 hudźbna twórba, 4 spočatk kopańcy, 5 dźěl ruki, 6 horiny w Aziji, 7 poezija, 8 spisar, 9 wuprajenje, 10 hrajer chce je docpěć, 11 dróha ze štomami

Protyka (16.04.21)

pjatk, 16. apryla 2021 spisane wot:

Pjatk 16.4. 17:00 Wirtuelna knižna premjera noweje dźěćaceje BOOKii-knihi LND „Powědaj mi wo počasach“

  19:00 Dołha nóc spirituelneje zwukoweje instalacije z psalmom 23 w Rakečanskej ewangelsko-lutherskej cyrkwi

  19:30 Hudźbny kabaret z Michaelom Renzom a Edgarom Mayjom w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

Sobotu 17.4. 10:00 Wuradźowanje Serbskeho sejma

Wutoru 20.4. 10:00 Wotewrjenje Budyskeho Serbskeho muzeja z wustajeńcu „Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918“

Srjedu 21.4. 17:00 Spominanje na Michała Rostoka w Husce

  18:00 Diskusija Konrada Adenaueroweje załožby „Młodźi­ a dynamiscy – Perspektiwy do přichoda za Serbow“, mjez druhim z předsydu Domowiny Dawidom Statnikom kaž tež z Helenu Hejduškec a Jakubom Wowčerjom z młodźinskeho towarstwa Pawk

Pjatk 23.4. 10:00 Swjatočne přepodaće pomnikoweje stele za Marju Grólmusec w Radworju

  18:00 Hłowna a wólbna zhromadźizna Kamjenskeje župy­ „Michał Hórnik“ w Chróšćanskej „Jednoće“

Sobotu 24.4. 19:30 Premjera hudźbneho dźiwadła SLA a NSLDź „Són swjatojanskej’ nocy“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Pokiwy (16.04.21)

pjatk, 16. apryla 2021 spisane wot:

Digitalna single online

Chrósćicy. Skupina Holaski je nětko tež na diwersnych hudźbnych portalach prezentna. Kapała spřistupnja swoju lětsa wušłu single „Wódny muž“ mjez druhim na Spotify, Deezer a Amazon music. Lěpšina tajkich platformow porno přede­wšěm cyłkowne tworjenje jednotliwych wuměłcow wobkedźbowacymi internetnymi stronami je, zo hodźi so hudźba podobnje kaž w radiju naposkać a zo je poskitk – akceptuje-li připosłuchar wabjenje – darmotny. Na mjenowanych portalach nańdu zajimcy nimo toho tój­što­ dalšich serbskich interpretow, kaž na při­kład projekt Matotam kaž tež skupinje Berlinska dróha a Serbska reja.

Kandidatow namjetować

Rozhłós (16.04.21)

pjatk, 16. apryla 2021 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Serbšćinu njezabyli

11:45 Historiske kamuški biskopstwa

12:00 Nabožne wusyłanje

(Gerat Wornar)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškomaj wo serbskej abiturje 2021 a wo žarowanskej hudźbje na pohrjebach

13:00 Tematiske wusyłanje: Zorja – delnjoserbski rěčny projekt za dorosćenych

13:40 Nabožne wusyłanje

(Bernd Pittkunings)

po tym zbožopřeća

Nowe stare mjena

pjatk, 16. apryla 2021 spisane wot:

Ćežišćo přichodneho telewizijneho magacina „Łužyca“ je reportaža wo wo­zrodźenju serbskich pomjenowanjow w Strjažowje. Christian Matthée je sej tamniše statoki wobhladał a so jich wobydlerjow woprašał, hač a čehodla su so z akciju – snano – na přikładźe Dešnjanskich susodow orientowali.

Nimo toho rozhladowachu so tele­wi­znicy w Choćebuskej Witaj-pěstowarni „Villa Kunterbunt“ a jutře rozprawjeja, kak w dźěćacym dnjowym přebywanišću tuchwilne wužadanja zmištruja.

Slědowacy přinošk pedago­gisku temu tohorunja wobswětla. W srjedźišću steji prašenje, kak móhł kraj Braniborska serbskorěčne wukubłanje podpěrować.

Wědomosć a historiske hospodarstwo so w přichodnym wudaću „Łužycy“ hnydom dwójce jewitej. We wobłuku „Namakanki“ zarjaduja a posudźuja fachowcy stare pjenjezy, kotrež buchu z archeolo­giskimi slědźenjemi wědomostnikow kaž tež lajkow w regionje wotkryte. K tomu hodźi so rozprawa wo nowych dopóznaćach nastupajo „wikowanske drohi starych Słowjanow“.

Pokiwy (09.04.21)

pjatk, 09. apryla 2021 spisane wot:

Baletny wječor jako livestream

Budyšin. „Hdyž z pomocu pohiba komunikujemy, potom stej rum a bliskosć jara wažnej. Žiwjenske rumy so měnjeja, zwučeny swět so nadobo hinak wokoło wjerći. Mjenje zamołwitosćow, mjenje terminow, mjenje stresa, mjenje socialnych kontaktow; wjac časa, wjac měra – je to woprawdźe lěpše žiwjenje? Tele změny tworja městno za nowostki. Rejwarki a rejwarjo pod nawodom baletneje mišterki Serbskeho ludoweho ansambla Mije Facchinelli pokazuja změny na jewišću“, w zdźělence SLA rěka.

Baletny wječor „W stwičce“ wěnuje so wu­wědomjenju zranitosće čłowjeka a njesměrnej mocy rejowanja. Dalše će­žišća su na přikład moralka, rozum kaž tež začuće, zo smy čas zhubili.

nawěšk

nowostki LND