Wo dźěćacej wsy

pjatk, 29. nowembera 2019 spisane wot:

Aktiwity za zbrašene dźěći w Běłoruskej, kotrež nawjeduje Serb Pawoł Hrjehor w Bramborje, steja w srjedźišću krótkofilma telewizijneho sćelaka RBB. Pask wo dźěćacej wsy Gomel, něhdźe 50 kilometrow wot Černobyla zdalenej, před­staja we wobłuku wusyłanja „Hwězdne hodźiny – adwentna protyčka“. Njedźelu, 1. decembra, wotewru prěnje woknješko kalendra, kotrež je nastawacej dźěćacej wsy za zbrašene syroty wěnowane.

Wjes twarja jeničce z darjenych pjenjez­. Předewšěm pochadźeja wone z Němskeje, Awstriskeje, Italskeje a Pólskeje. Tež we Łužicy ludźo projekt pod­pěruja. „Jim a dalšim zajimcam budźe zajima­we, što smy z darjenych pjenjezy mjeztym natwarili“, rjekny Hrjehor SN.

Krótkofilm wusyłaja njedźelu, 1. decembra we 8.25 hodź. na sćelaku RBB. Za 15.58 hodź., 18.28 hodź. a 19.58 hodź. su dalše rozprawy planowane. Tež internetnje pod www.sternstunden.de móža sej zajimcy rozprawu wobhladać.

Pokiwy (28.11.19)

štwórtk, 28. nowembera 2019 spisane wot:

Demonstruja před dźiwadłom

Choćebuz. We wobłuku swětoweho stawka za lěpšu klimu namołwja tež Choćebuski zwjazk „Cottbus for future“ jutře, pjatk, w 13 hodź. k demonstraciji před měšćanskim dźiwadłom. „29. nowembra budźemy wšitcy njepřijomni – stejimy k swojemu žadanju: klimowa sprawnosć nětko!“, zwjazk připowědźa.

Poprjančki debić a paslić

Ćisk. Ćišćanske kulturne towarstwo přeprosy wobydlerjow sobotu, 30. nowembra, wot 14 hodź. na „hody na Ćišćanskim statoku“. Dźěći změja přiležnosć, w dobrej stwě poprjančki debić. Na hornim poschodźe móža hodownu dekoraciju paslić. Wot 15 hodź. předstaja dźěći domu „Lutki“ mały program.

Maja nowu gratownju

Delnja Kinja. Po dwěmaj lětomaj twara přepodadźa w Delnjej Kinje sobotu, 30. nowembra, w 10 hodź. nowu wo­hnjowobornu gratownju.

Do kina (28.11.19)

štwórtk, 28. nowembera 2019 spisane wot:

28.11.–4.12.2019 Budyski filmowy palast:

Die Eiskönigin 2 w 3D: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj), 17:30 a 20:00 | so a nj 11:45 | pj a so 22:45 Die Eiskönigin 2: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) a 17:00 | so a nj 11:30 a 14:30 Last Christmas: wšědnje 17:00 a 19:45 Das perfekte Geheimnis:­ wšědnje 17:15 (nimo pó) a 20:00 | štw, pj a wu 14:45 | pj a so 22:30 Der König der Löwen: so 11:45 | pj a nj 14:15 Joker: wšědnje 19:45 (nimo pó) | pj a so 22:30 Shaun das Schaf – Der Film: UFO-Alarm: so a nj 12:15 Male­ficent – Mächte der Finsternis: nj 11:45

Kino-ekstra: Systemsprenger: štw, so a wu 14:15 | pj a so 22:30 Deutsch­stunde: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Die Eiskönigin 2 w 3D: wšědnje 15:00 a 17:30 (nimo so a nj) | nj 10:30, 13:00, 15:30 a 18:00 | so 12:45, 15:15 a 17:45 Die Eiskönigin 2: wšědnje 14:30, 17:00 a 19:30 (nimo pj, so a nj) | pj 15:30, 18:00, 20:30 a 23:00 | so 12:15, 14:15, 14:45, 17:15, 19:45 a 22:15 | nj 12:15, 14:45, 15:00, 17:15 a 19:45 Angry Birds 2 – Der Film: so 12:00 Last Christmas: wšědnje 14:40 a 19:50 (nimo so, nj a srj) | so a nj 20:10 | srj 15:30 a 19:45 Das perfekte Geheimnis: wšědnje 15:15, 17:40 a 20:10 (nimo so a nj) | so 14:30, 16:45 a 19:30 | nj 14:30, 17:30 a 20:00 Der König der Löwen: nj 12:20 Joker: pj 22:35 | so 22:00 Le Mans 66 – Gegen jede Chance: wšě­dnje 16:45 (nimo so, nj a srj) | so a nj 17:00 Shaun das Schaf – Der Film: UFO-Alarm: nj 10:10 Testimony: wšědnje 22:00 (nimo so a nj) | so a nj 22:20 Der Glanz der Unsichtbaren: srj 17:25 Die Addams Family: so a nj 12:30 Everest – Ein Yeti will hoch hinaus: nj 10:20 Hexe­ Lilli rettet Weihnachten: nj 10:00 Hustlers: wšědnje 20:00 (nimo so a nj) | pj 22:25 | so 20:15 a 22:45 | nj 20:30

Pokiwaj (27.11.19)

srjeda, 27. nowembera 2019 spisane wot:

Dyrlich čita z nowostki

Budyšin. „Doma we wućekach 2“ – ze zapiskow, listow a pojednanjow – rěka nowa kniha Benedikta Dyrlicha. Čitanje z awtorom je jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni. Druhi zwjazk awtobiografije wopisuje žiwjenje Dyrlicha pod nowymi politiskimi wobstejnosćemi. Kniha je putacy zarys najmłódšich serbskich stawiznow.

Wo přichodźe rěčeć

Budyšin. Wobydlerjo Budyšina a z wokoliny su jutře wot 17 do 20 hodź. do Budyskeho krajnoradneho zarjada na konferencu přichoda přeprošeni. W minjenych třoch lětach je Partnerstwo za demokratiju kopicu idejow nazběrało, kak móhli demokratiju w měsće spěchować. Wo tym chcedźa rěčeć.

Protyka (22.11.19)

pjatk, 22. nowembera 2019 spisane wot:

Pjatk 22.11. 19:00 Rozmołwny wječor TCM pod hesłom „Stwórba Boža – A kak z njej wobchadźamy?“ na Chróšćanskej farje

Sobotu 23.11. 19:00 Schadźowanka w Budyšinje

  19:30 2. kapičkowy wječor Kulowskeho karnewaloweho towarstwa w tamnišej wjacezaměrowej hali

Njedźelu 24.11. 17:00 Předstajenje oratorija Korle Awgusta Kocora „Serbski rekwiem“ w Žitawskej Janskej cyrkwi

Póndźelu 25. do 28.11.   Zběranje pakćikow a dalšich pomocnych srědkow za dźěći w Čěskej Towarstwa swj. Filomeny w Smjerdźečanskim kulturnym domje (stajnje wot 17 do 18 hodź.)

Srjedu 27.11. 17:30 Serbskorěčne wodźenje po wosebitej wustajeńcy Sorbian Street Style w Budyskim Serbskim muzeju

  19:00 Přednošk Evy Howitz „Mode & Tracht“ w Budyskim Serbskim muzeju

  19:00 Přednošk dr. Susanny Hozyneje wo nykusu w Budyskim Serbskim domje

Štwórtk 28.11. 17:00 Konferenca přichoda města Budyšin „Poručenja k spěchowanju demokratije“ w Budyskim krajnoradnym zarjedźe

  19:00 Zetkanje chronistow w Chróšćanskim Gmejnskim a kulturnym centrumje

  19:30 Knižna premjera „Doma we wućekach 2“ Benedikta Dyrlicha w Budyskej Smolerjec kniharni

Pokiwy (22.11.19)

pjatk, 22. nowembera 2019 spisane wot:

Plećenje korbikow nawuknyć

Choćebuz. Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu přeprošuje zajimcow jutře, sobotu, 23. nowembra w 10 hodź. na dźěłarničku „Swoje korbiki sami plesć“. W rumnosći twarjenja na Žylowskej dróze 37 móža wobdźělnicy tute rjemjesło pod wěcywustojnym nawodom nawuknyć.

Šansonowy koncert w muzeju

Budyšin. W Budyskim Serbskim muzeju spěwa Catherine Le Ray jutře, 23. no­wembra, w 19.30 hodź. Borboru. Je to hudźbna jězba z Parisa přez Brüssel do Göttingena mjez druhim z pěsnjemi Piaf, Brela abo Moustakija.

Nóc ze „stomperami“

Picnjo. W městačku Picnjo, znate tež delnjoserbskich rybarjow dla, wotměje so jutře wot 19 hodź. korčmarska nóc. Za zastup 10 eurow móža wopytowarjo we wosom korčmach livehudźbu dožiwić. W Jacobec kofejowni zahraja Zaspowscy dixieland stompery tež serbske štučki.

Kermušne reje w Delanach

Srjedu, 27. nowembra, su zajimcy w 19 hodź. do Budyskeho Serbskeho muzeja na přednošk wo modźe a narodnej drasće přeprošeni. Jako hósća witaja docentku Evu Howitz z Lipska. Wot 17.30 hodź. přeprošuje Andrea Pawlikowa na serbske wodźenje po wosebitej wustajeńcy SORBIAN STREET STYLE. We 18 hodź. na němske. Foto: SN/Maćij Bulank

Płastowka (22.11.19)

pjatk, 22. nowembera 2019 spisane wot:
Spočatk pytanych słowow je wu­pokazany. 1 přećel, 2 klima, 3 jón ma šuler spjelnić, 4 praskotak, 5 horni dźěl zwjeršneje košle, 6 južny płód, 7 postajeny čas, 8 ródna wjes Alojsa Andrickeho, 9 žónske předmjeno

Rozhłós (22.11.19)

pjatk, 22. nowembera 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń – z powěsćemi wo podawkach tydźenja

11:20 30 lět po měrliwej rewoluciji w Delnjej Łužicy

11:45 Rozprawa wo 145. schadźowance w Budyskim dźiwadle

12:00 Nabožne wusyłanje

 (tachantski farar Wito Šćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z komentarom „Tak ja to widźu“

13:00 Spominanje na zemrětych

13:40 Nabožne wusyłanje

  (farar n. w. Helmut Hupac)

po tym gratulacije

Do kina (21.11.19)

štwórtk, 21. nowembera 2019 spisane wot:

21. – 27.11.2019 Budyski filmowy palast:

Die Eiskönigin 2 w 3D: wšědnje 15:00 (nimo nj), 17:30 (nimo nj) a 20:00 | pj a so tež 22:30 | nj tež 12:00, 14:30 a 17:00 Die Eiskönigin 2: wšědnje 14:30 a 17:00 (nimo nj) | nj tež 17:15 Depeche Mode: Spirits in the Forest: štw a wu 20:00 | nj 17:00 Last Christmas: wšědnje 14:30, 17:00 a 19:45 Das perfekte Geheimnis: wšědnje 14:45, 17:15 (nimo nj a pó) a 20:00 (nimo štw a wu) | srj tež 19:45 | pj a so tež 22:30 | wu tež 19:45 Der König der Löwen: nj 12:15 Joker: pj a so 19:45 a 22:15 | nj a srj 19:45 Maleficent – Mächte der Finsternis: nj 12:00 Shaun das Schaf – Der Film: UFO-Alarm: nj 12:30

Kino-ekstra: Systemsprenger: pj a so 22:15 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Die Eiskö­nigin 2 w 3 D: wšědnje 15:00, 17:30 a 20:00 | pj a so tež 22:20 | nj tež 11:15 a 12:45 Maleficent – Mächte der Finsternis w 3D: pj a so 22:35 Angry Birds 2: so 13:25 a nj 11:05Das perfekte Geheim­nis: štw 14:45 a 20:10 | pj 14:50, 17:10, 19:45 a 22:15 | so 15:35, 17:50, 20:10 a 22:55 | nj 15:35 a 17:50 | pó, wu a srj 15:05, 17:20 a 19:45 Der König der Löwen: nj 13:10 Die Addams Family: štw 15:25 | pj 15:35 | so 15:30 | nj 13:20 a 15:25 | pó, wu a srj 15:20 Die Eiskönigin 2: štw a pj 14:30 a 17:00 | so 11:45, 14:10 a 16:40 nj 10:00, 12:30, 15:30 a 17:45 | pó, wu a srj 14:30 a 17:00 Everest – Ein Yeti will hoch hinaus: so 13:20 Joker: pj 21:55 | so 22:30 Shaun das Schaf – Der Film: UFO-Alarm: so 13:00 | nj 10:45 Last Christmas: štw 17:20 a 19:30 | pj 17:35 a 19:50 | so 17:25 | nj 17:25 a 20:15 | pó a wu 17:25 a 19:30 | srj 19:50 Le Mans 66 – Gegen jede Chance: štw 17:05 | pj, so a nj 19:30 | pó, wu a srj 19:40 Depeche Mode: Spirits in the Forest: štw a nj 20:00 Edie – Für Träume ist es nie zu spät: srj 10:00

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND