Protyka (16.08.19)

pjatk, 16. awgusta 2019 spisane wot:

Pjatk 16. do 22.8.   Kamjenska Boršć

Pjatk 16.8. 21:00 Kino pod hołym njebjom w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Sobotu 17. a 18.8.   Młodźinski festiwal „Meta solis“ w Miłočanskej skale Při Krabatowym kamjenju

  10:00 Wjesny swjedźeń „725 lět Raduš“ w Radušu

Sobotu 17.8.   Šulski zastup w Sakskej

  14:00 Łapanje kokota w Mosće (Heinersbrück), Janšojcach (Jänschwalde), Strobicach (Ströbitz), w Barbuce (Bärenbrück) a Hochozy (Drachhausen)

Njedźelu 18.8. 11:00 Koncert serbskeje načasneje hudźby mjez druhim­ z Carolinu Eyckec na Hrodźišćanskim (Gröditz) hrodźe

  14:00 Łapanje kokota w Dešnje (Dissen)

  14:00 Zabiwanje kokota w Rubynje (Ruben)

  14:30 Zelowa njedźela w zežiwjenskim a zelowym centru­mje Pančičansko-Kukowskeho klóštra Mariji­neje hwězdy

  21:00 Kino pod hołym njebjom w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Póndźelu 19.8. do 1.9.   Mjezynarodna rězbarska dźěłarnička w Miłočanskej skale Při Krabatowym kamjenju

Póndźelu 19.8. 18:00 Bičwolejbulowa tura Radija Satkula w Budyšinje

Wutoru 20.8. 18:00 Podijowa diskusija SAEK pod hesłom „Rozsudźa syć wólby?“ w Budyskej radnicy

Pokiwy (16.08.19)

pjatk, 16. awgusta 2019 spisane wot:

Do sotrownjow załožić

Mały Wjelkow. Jutře, sobotu, w 20 hodź. su zajimcy do Małowjelkowskich sotrownjow na přednošk Ulriki Rie­cke wo Ochranowskim lěkarju 19. lětstotka dr. Beckeru přeprošeni. Wot 18. awgusta do 8. septembra su kóždu njedźelu wot 14 do 19 hodź. „reje do zboža“ na zahrodźe, a to z tangorytmami.

Zelowa njedźela w klóštrje

Pančicy-Kukow. Z ekumeniskim nyš­po­rom zahaji so zajutřišim, 18. awgusta, w 14.30 hodź. na klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje „zelowa njedźela“. Kóždy wopytowar móže sej sobupřinjeseny zelowy kwěćel žohnować dać. Přihotował je hosćićel znowa wotměnjawy a pisany kulturny program.

Na festiwal „Meta solis“

Miłoćicy. Na ležownosći Miłočanskeje Krabatoweje skale wotměje so kónc tydźenja młodźinski festiwal „Meta solis“. Zarjadowanje započnje so jutře, sobotu, w 11 hodź. z dźěłarničkami rysowanja, twarjenja, hudźenja a basnjenja. Přez cyłu nóc hač do ranja móžeće tam k elektroniskej hudźbje rejwać.

Hudźbny wulět z busom

Rozhłós (16.08.19)

pjatk, 16. awgusta 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi tydźenja a hudźbu

11:20  Serb w Južnej Africe: Markus Bjeńš z Konjec

11:45  „Dyrdomdej dźiwizna“ (6)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Clemens Hrjehor)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskim wólbnym forumje w Choćebuzu a wo projekće za šulske dźěći

13:00 Hudźbne nakładnistwa (2)

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Katharina Köhlerowa)

po tym gratulacije

Wo Njepilic statoku

pjatk, 16. awgusta 2019 spisane wot:

Rowno (SN). Jutře, 17. awgusta, wusyłaja w telewiziji RBB wot 13.35 do 14.05 hodź. awgustowski magacin Łužyca. Moderator Christian Matthée wita přihladowarjow z Rownjanskeho Njepilic statoka, hdźež swjeći tamniše towarstwo lětsa 20. róčnicu wobstaća.

Dalše temy wusyłanja su wólby Rady za serbske naležnosće, warjenje z „Bu­bakami“ a nahrawanje noweje serbskeje hudźbneje produkcije RBB w Berlinje. Zajimawa je tohorunja serija měsačneho domjaceho wopyta pola znatych Serbow. Tónkróć pobychu pola wuměłče Marion Kwicojc w Lipsku.

Do kina (15.08.19)

štwórtk, 15. awgusta 2019 spisane wot:

15.8.–21.8.2019 Budyski filmowy palast: A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando: wšědnje 20:00 (nimo pó) | pó 20:30 A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando w dolby atmos: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) a 17:00 | nj 12:30 | pj a so 22:45 Once Upon A Time in ... Hollywood: wšědnje 16:45 a 19:30 | pj a so 22:15 Mamma Mia!: srj 19:45 Fast and Furious: Hobbs and Shaw w dolby atmos: wšědnje 17:00 (nimo nj a pó) a 20:00 (nimo srj) | pj a so 22:45 Der König­ der Löwen: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) a 18:00 Der König der Löwen w 3 D: wšědnje 20:30 (nimo pó) | pj a so 23:00 Benjamin Blümchen: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) | nj 12:00 Die Drei !!!: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) | nj 12:15 Pets 2: wšědnje 16:00 | nj 12:30

Kino-ekstra: Kroos: nj a pó 17:15 | pó 20:15

Wojerowski CineMotion:

A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando: wšědnje 15:00, 17:15 a 20:15 | štw, pj, so a nj 12:45 | pj a so 22:55 Anna­belle 3: pj a so 22:45 Benjamin Blümchen: wšědnje 15.10 Britt-Marie war hier: srj 17:00 Der König der Löwen­: wšědnje 14:45, 17:30 a 19:30 | štw, pj, so a nj 12:20 Die Drei !!!: štw, pj, so a nj 13:10 Fast and Furious: Hobbs and Shaw: wšědnje 16:45 (nimo srj) a 20:00 | pó 9:00 | pj a so 22:25 Once Upon A Time in ... Hollywood: wšědnje 17:10 a 19:45 | pj a so 22:00 Pets 2: wšědnje 14:40 | štw, pj, so a nj 13:00

Pokiwy (09.08.19)

pjatk, 09. awgusta 2019 spisane wot:

Na swjedźenske dny

Brětnja/Michałki. Wot dźensnišeho hač do njedźele wotměwaja so w Brětni/Michałkach němsko-serbske swjedźenske dny. Jedyn z wjerškow je jutře wot 15 hodź. žortne wubědźowanje młodźinskich klubow wokolnych wsow „Naše korjenje“. Wječor su reje. Swjedźenska njedźela zahaji so w 9.30 hodź. z kemšemi w Mjetaškec bróžni. Wot 10.30 hodź. zahraje kapała Horjany k rańšemu piwku a wot 14 do 16 hodź. předstaja na nawsy dwurěčny program.

Wlečaki wobdźiwać

Koblicy. Najwjetše zetkanje wlečakow Łužicy je wot dźensnišeho do njedźele w Koblicach. Mjez wobsedźerjemi trak­torow su znowa mnozy Serbja, kotrymž móžemy jutře, sobotu, wot 13 hodź. w běhu dwuhodźinskeho wulěta wlečakow po blišej wokolinje přikiwać. Po wulěće budźe w 20 hodź. wulki bal. Njedźe­lu w 10.30 hodź. přewjedu wlečakowe wubědźowanja, w 13 hodź. tradicionalny „bój gigantow“.

... a lětadła

Kónc tydźenja swjeća w Delnjej Łužicy domchowanku z łapanjom kokota. Serbski nałožk pěstuja na přikład w Běłej Gó­rje­, Wjerbnom a 40. raz w Turjeju. Kokot dyrbi na wrotach prawje připós­njeny być, kaž naše njedawne foto z Bórkowow pokaza. Foto: Michael Helbig

Płastowka (09.08.19)

pjatk, 09. awgusta 2019 spisane wot:

Spočatk pytanych słowow

je wupokazany.

1 přisłušnicy našeho ludu

2 njedaloki

3 wustawki

4 zamołwity lěsa

5 předmjeno Chrušćowa

6 kruty wotběh

7 drasta Japanjanki

8 čerwjeny płód

9 dźěl New Yorka

Protyka (09.08.19)

pjatk, 09. awgusta 2019 spisane wot:

Pjatk 9. do 12.8.   Domizniski swjedźeń w Grodku

Pjatk 9.8. 18:30 Wječorne wodźenje po Wojerowskim zwěrjencu

  19:00 Spěwny wječor dekanatneho dušepastyrstwa za młodźinu na Kukowskim hrodźišću

  21:00 Kino pod hołym njebjom w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Sobotu 10. a 11.8.   Hornčerske wiki w Hózku

Sobotu 10.8.   Molerska dźěłarnička pod hołym njebjom w Dešnjanskim domizniskim muzeju

  15:00 Swjatočnosć składnostnje 50lětneho wobstaća pěstowarnje w Smjerdźacej

  21:00 Koncert z Matthiasom Reimom na Kamjenskej Pastwinej horje

Njedźelu 11.8. 9:00 Wodźene pućowanje po Dubrjenskim bahnje; start při hosćencu w Michałkach (Michalken)

  13:00 Łapanje kokota we Wjerbnje (Werben)

  13:30 Wubědźowanje wohnjowych wobornikow zarjadni­skeho zwjazka při Klóšterskej wodźe w Smjerdźacej

  21:00 Kino pod hołym njebjom w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Póndźelu 12.8. 17:00 Konstituowace posedźenje Budyskeho wokrjesneho sejmika

  18:00 Čitanje „Integrujće tla najprjedy raz nas!“ z Petru Köpping w Budyskej radnicy

  18:00 Bičwolejbulowa tura Radija Satkula w Konjecach

Wutoru 13.8. do 8.9.   14. Budyske žonopowe dny

Rozhłós (09.08.19)

pjatk, 09. awgusta 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:10  Moja hudźba –

Friedemann Böhme

11:45  Dyrdomdej dźiwizna (5)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wuradźowanju předsydstwa Domowinskeje župy Delnja Łužica

13:00 Hudźbny konopej (3)

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND