Rozhłós (22.11.19)

pjatk, 22. nowembera 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń – z powěsćemi wo podawkach tydźenja

11:20 30 lět po měrliwej rewoluciji w Delnjej Łužicy

11:45 Rozprawa wo 145. schadźowance w Budyskim dźiwadle

12:00 Nabožne wusyłanje

 (tachantski farar Wito Šćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z komentarom „Tak ja to widźu“

13:00 Spominanje na zemrětych

13:40 Nabožne wusyłanje

  (farar n. w. Helmut Hupac)

po tym gratulacije

Do kina (21.11.19)

štwórtk, 21. nowembera 2019 spisane wot:

21. – 27.11.2019 Budyski filmowy palast:

Die Eiskönigin 2 w 3D: wšědnje 15:00 (nimo nj), 17:30 (nimo nj) a 20:00 | pj a so tež 22:30 | nj tež 12:00, 14:30 a 17:00 Die Eiskönigin 2: wšědnje 14:30 a 17:00 (nimo nj) | nj tež 17:15 Depeche Mode: Spirits in the Forest: štw a wu 20:00 | nj 17:00 Last Christmas: wšědnje 14:30, 17:00 a 19:45 Das perfekte Geheimnis: wšědnje 14:45, 17:15 (nimo nj a pó) a 20:00 (nimo štw a wu) | srj tež 19:45 | pj a so tež 22:30 | wu tež 19:45 Der König der Löwen: nj 12:15 Joker: pj a so 19:45 a 22:15 | nj a srj 19:45 Maleficent – Mächte der Finsternis: nj 12:00 Shaun das Schaf – Der Film: UFO-Alarm: nj 12:30

Kino-ekstra: Systemsprenger: pj a so 22:15 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Die Eiskö­nigin 2 w 3 D: wšědnje 15:00, 17:30 a 20:00 | pj a so tež 22:20 | nj tež 11:15 a 12:45 Maleficent – Mächte der Finsternis w 3D: pj a so 22:35 Angry Birds 2: so 13:25 a nj 11:05Das perfekte Geheim­nis: štw 14:45 a 20:10 | pj 14:50, 17:10, 19:45 a 22:15 | so 15:35, 17:50, 20:10 a 22:55 | nj 15:35 a 17:50 | pó, wu a srj 15:05, 17:20 a 19:45 Der König der Löwen: nj 13:10 Die Addams Family: štw 15:25 | pj 15:35 | so 15:30 | nj 13:20 a 15:25 | pó, wu a srj 15:20 Die Eiskönigin 2: štw a pj 14:30 a 17:00 | so 11:45, 14:10 a 16:40 nj 10:00, 12:30, 15:30 a 17:45 | pó, wu a srj 14:30 a 17:00 Everest – Ein Yeti will hoch hinaus: so 13:20 Joker: pj 21:55 | so 22:30 Shaun das Schaf – Der Film: UFO-Alarm: so 13:00 | nj 10:45 Last Christmas: štw 17:20 a 19:30 | pj 17:35 a 19:50 | so 17:25 | nj 17:25 a 20:15 | pó a wu 17:25 a 19:30 | srj 19:50 Le Mans 66 – Gegen jede Chance: štw 17:05 | pj, so a nj 19:30 | pó, wu a srj 19:40 Depeche Mode: Spirits in the Forest: štw a nj 20:00 Edie – Für Träume ist es nie zu spät: srj 10:00

Pokiwy (15.11.19)

pjatk, 15. nowembera 2019 spisane wot:

Gospelowy oratorij w cyrkwi

Budyšin. Jutře, sobotu, w 19 hodź. a njedźelu, 17. nowembra, w 16 hodź. su za­jimcy do Budyskeje­ Marje-Marćineje cyrkwje na gospelowy oratorij „Prince of peace“ přeprošeni. Hudźbu postajeja chórowe a orchestrowe pasaže w stilu jazza, gospela, bluesa hač ke grego­rianskemu choralej. Koncert wuhotuja ewangelske kantorstwo tachantskeje cyrkwje, orchester SLA a bigband pod nawo­dom cyrkwinskeho hudźbneho di­rek­tora Michaela Vettera.

Dalše Smochčanske jewišćo

Smochćicy. We wobłuku Smochčanskeho jewišća wuhotuje kwartet Amaryllis jutře, 16. nowembra, w 19.30 hodź. koncert w Smochčanskim Domje biskopa Bena. Na programje steja smyčkowe kwartety Franza Schuberta, Bele Bartóka a Ludwiga van Beethovena.

Wosebite wodźenje

Narć. Wojerowski hród a měšćan­ski muzej přeprošatej jutře wot 13 hodź. na wosebite wodźenje po wo­pomnišću za wójnskich jatych w Narću. Na awtentiskim městnje móža sej wo­pytowarjo stawizny lěhwa wuhnatych wuwědomić.

Předstaja komediju dalši króć

Protyka (15.11.19)

pjatk, 15. nowembera 2019 spisane wot:

Pjatk 15.11. 18:00 „Ćišćanske wotewrjene wokno“ z Achimom Mičom­ w tamnišej wohnjowobornej gratowni

Sobotu 16.11. 14:30 Wosadne popołdnjo ze superintendentom Janom Malinkom w Bukecach

  18:00 1. kapičkowy wječor Kulowskeho karnewaloweho towarstwa w tamnišej wjacezaměrowej hali

  19:30 Kapičkowy wječor Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa z wólbami princowskeho pora w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  20:00 Kermušne reje w Radworskim hosćencu „Meja“

Njedźelu 17.11. 8:30 Kemše z Božim wotkazanjom w Poršicach

  16:00 Předstajenje gospeloweho oratorija „Prince of pea­ce“ w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi

Rozhłós (15.11.19)

pjatk, 15. nowembera 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez dru­him­ wo wólbach princowskeho pora Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa a wo wulo­sowanju europeady

11:20 Spominanje na Hinca Roja

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Měrćin Deleńk)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo stawizniskim projekće Delnjoserbskeho gymnazija

13:00 Ducy po Slepjanskej kónčinje

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym gratulacije

Što serbskosć wučinja?

pjatk, 15. nowembera 2019 spisane wot:

Choćebuz. Mnozy w Delnjej Łužicy maja serbskosć za zhubjenu. Su pak tež ludźo, kotřiž namakaja w njej zwiski k swójskim stawiznam, k swójbje, po­wołanju abo cyle jednorje k domiznje. Samo, hdyž to jich bjezposrědnja do­mizna njeje­. Wobkedźbowanja wšědneho dnja, prašenje, što serbskosć wučinja a je bjez našeje rěče serbska identita móžna? Wo to­ dźe w filmje „Verlieren und Finden – Pušćiś a pśimjeś“ Romana Pernaka, kotryž­ pokazaja jutře, sobotu, w 13 hodź. w delnjoserbskim magacinje Łužyca te­lewizije RBB.

Wusyłanje wospjetuje sćelak MDR 23. nowembra w 11.45 hodź.

Do kina (14.11.19)

štwórtk, 14. nowembera 2019 spisane wot:

14.11. – 20.11.2019 Budyski filmowy palast:

Maleficent – Mächte der Finsternis: wšědnje 17:00 a 19:45 (nimo srj) Der König der Löwen­: wšědnje 14:30 (nimo pó, wu a srj) Shaun das Schaf – Der Film: UFO-Alarm: nje a srj 12:30 | štw, pj, so a nj 14:45 | pó 14:30 A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando: nj a srj 12:15 Angry Birds 2: nj a srj 12:30 ­Joker: wšědnje 19:45 (nimo pó) | pj, so a wu 22:15 Last Christmas: nj a srj 12:15 | wšědnje 14:30 (nimo wu), 17:15 (nimo srj) a 20:00 (nimo wu a srj) | pj, so a wu 22:30 ES: Kapitel 2: pj, so a wu 22:15 Das perfekte Geheimnis: wšědnje 14:30 (nimo wu a srj), 17:15 a 20:00 (nimo srj) | srj 14:45 a 19:45 | pj, so a wu 22:45 Die Eiskönigin 2: srj 14:30 a 17:00 Die Eiskönigin 2 w 3D: srj 15:00, 17:30 a 20:00 Systemsprenger: wšědnje 17:00 (nimo pó a srj)

Kino-ekstra: Late Night – Die Show ihres Lebens: pó 14:30, 17:15 a 20:15

Pokiwy (08.11.19)

pjatk, 08. nowembera 2019 spisane wot:

Dalekubłanje rěčnikow

Chrósćicy. Na Chróšćanskej farje přewjedu jutře, sobotu, wot 9 hodź. dale­kubłanje za wšěch, kotřiž w Serbskim rozhłosu nabožne słowo k dnjej rěča. Tak wotměja rěčne zwučowanja z logopedku, zwučowanja z mikrofonom kaž tež dźěło na tekstach, při čimž póńdźe wo spisanje, jadriwosć, žórła a dalše.

Kak štomy wurězować

Bjedrichecy. Štóž chce nawuknyć, kak ma štomy prawje wurězować, ma k tomu jutře wot 9 do 12 hodź. w Bjedrichečanskej (Friedersdorf) přirodoškitnej staciji přiležnosć. Lothar Halke z Nišćanskeho zahrodnistwa zajimcam w seminarje rozkładźe a pokaza, kotre profesionalne wurězowanske techniki su móžne.

Ze Serbskej reju rejwać

Njebjelčicy. Na Njebjelčanskej gmejnskej žurli wotměje so jutře wot 16 hodź. „dźeń rejwanskeje lipy“. Po přednošku prof. Andreasa Zehnsdorfa z Lipska wo tradiciji rejwanskeje lipy w srjedźnej Němskej, po diskusiji a kofejpiću chcedźa tam wot 17.30 hodź. zhromadnje rejwać. Skupina Serbska reja pokaza zajimcam wšelke serbske ludowe reje. Štóž chce, móže sej rady instrument sobu přinjesć a ze skupinu sobu hudźić.

„Der Zauberer der Smaragdenstadt“ po Alexanderu Wolkowje rěka bajkowa inscenacija NSLDź, kotraž wosebje dźěći dlěje hač dwě hodźinje wobkuzłuje. Přichodne předstajenje je srjedu, 20. nowembra, w 17 hodź. na hłownym jewišću. Lisćiki su jara požadane, wšako je wopyt inscenacije, kotruž hač do hód tež někotre razy dopołdnja předstajeja, mnohim hódny dar. Foto: Uwe Soeder

Płastowka (08.11.19)

pjatk, 08. nowembera 2019 spisane wot:
1 počas, 2 pječwo, 3 zeger, 4 ruska stolica, 5 drohotny płat, 6 swjaty dźeń Židow, 7 nic teorija, 8 wón drjewo­ wobdźěłuje, 9 ludowje: rěč bjez wobsaha, zmysła

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND