Do kina (17.08.22)

srjeda, 17. awgusta 2022 spisane wot:
18.8. – 24.8.
Anja a Karen Weise (wotlěwa) z Budyšina stej sej twórby Budyskeho grafikarja Ralfa Reimanna (srjedźa) w jeho aktualnej wustajeńcy ­„Budyšin + hory“ hižo wobhladowałoj. Hač do 19. awgusta maja zajimcy w galeriji Budissin hišće składnosć k tomu, jutře je samo ­móžno, so tam z wuměłcom rozmołwjeć. Foto: SN/Božena Šimanec

Protyka (12.08.22)

pjatk, 12. awgusta 2022 spisane wot:

Pjatk 12. do 14.8.   45. němsko-serbske swjedźenske hry w Brětni-Michałkach

   19. zetkanje wlečakow w Koblicach

Pjatk 12.8. 18:00 Serbski spěwny swjedźeń we wobłuku baroweho festiwala w Radworskim młodźinskim klubje

  20:00 Muska spěwna skupina Po štyrjoch a hudźna skupina Tutn und blasen koncertujetej w Budyskej barje „Sundowner“

Sobotu 13. a 14.8.   Hornčerske wiki w Hózku

Pokiwy (12.08.22)

pjatk, 12. awgusta 2022 spisane wot:

Filmy w biosferowym rezerwaće

Stróža. Biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty a Budyske towarstwo Kamjentny dom přeprošatej we wobłuku rjadu „Lěćne kino w biosferowym rezerwaće“ dźensa, pjatk, na předstajenje dokumentacije „Die Wiese – Ein Paradies nebenan“ do stareje wowčernje na dworje Domu tysac hatow w Stróži. Hišće hač do 26. awgusta slědujetej stajnje pjatk w 20 hodź. paskaj „Willi und die Wunderkröte“ a „Das Pubertier“. Zastup při wječornej kasy płaći sydom eurow resp. potuńšeny štyri eura.

18. Budyske lětanske dny

Lětoń. Kónc tydźenja wuhotuje Lipšćanska agentura IDECON-team Eventmanagement 18. Budyske lětanske dny, po swójskim podaću „najwjetšu show toho razu w Sakskej“. Na arealu Budyskeho lětanišća budu historiske mašiny wustajane, nimo toho čakaja wulke čaporowe wiki a pisany program za dźěći na wopytowarjow. Zajimcy móža sej z kołolětami dźěl Łužicy wot horjeka wobhladać. Lětanišćo je zdarma přistupne, lěty su k rozdźělnym płaćiznam móžne.

Bursa mineralijow

Rozhłós (12.08.22)

pjatk, 12. awgusta 2022 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z aktualnymi powěsćemi a pokiwami

11:20 Rjadowniske zetkanje serbskich maturantow lěta 1959

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom „Kulowskeju kokulow“ wo lětnim kursu za serbsku rěč a kulturu Serbskeho instituta

13:00 Słuchohra: „Duch w pincy“

13:40 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Do kina (10.08.22)

srjeda, 10. awgusta 2022 spisane wot:
11.8.–17.8.2022 Budyski filmowy ­palast: Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss: wšědnje 15:00 a 17:15 | wu a srj 10:15 | nj, wu a srj 12:45 | štw, so, pó a srj 20:00 DC League of Super Pets: wšědnje 14:50 (nimo nj) a 17:20 (nimo nj) | nj 14:20 a 17:00 Nope: wšědnje 14:20, 17:10 a 19:30 | pj a so 22:20 Alfons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt: wšědnje 14:30 Thor: Love and Thunder: wšědnje 19:30 (nimo pó) | pj a so 22:15 Biene Maja – Das geheime Königreich: nj 12:30 | wu a srj 10:30 a 12:30 Mia and Me – Das Geheimnis von Centopia: wu 10:15 | nj, wu a srj 12:30 Der junge Häuptling Winnetou: wšědnje 15:00 a 17:30 Guglhupfgeschwader: wšědnje 14:30, 17:00 a 20:00 | pj a so 22:30 Jurassic World: Ein neues Zeitalter: wšědnje 19:30 (nimo pj a wu) | pj a so 22:00 Top Gun Maverick: wšědnje 19:20 (nimo pó) | pj a so 22:10 Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush: pj 17:00 | pó 20:00 Bibi & Tina – Einfach anders: wšědnje 14:30 a 17:00 (nimo pj a nj) Bullet Train: wšědnje 16:50 a 19:40 | pj a so 22:20 Monsieur Claude und sein großes Fest: wšědnje 14:20, 16:50 a 19:50 (nimo srj) | pj a so 22.

Protyka (05.08.22)

pjatk, 05. awgusta 2022 spisane wot:

Pjatk 5. do 7.8.   Wjesny swjedźeń w Sernjanach

   Festiwal „Meta solis“ při Miłočanskej skale

   Festiwal při Kulowskim měšćanskim haće

Pjatk 5.8. 18:00 Wubědźowanje dobrowólnych wohnjowych woborow w hašenju w Sernjanach

Sobotu 6.8. 14:00 Łapanje kokota w Turjeju (Tauer)

Njedźelu 7.8. 10:00 Jěchanje wo kołac w Nowej Niwje (Neu Zauche)

  13:00 Běh wo Němske dumperowe mišterstwa DDM w Hórkach

  14:00 Zarjadowanje w rjedźe „Češa přińdu“ w Małowjelkowskich sotrownjach

  20:00 Koncert: Matteja Hórnika a přećelow w Budyskim Serbskim muzeju

Póndźelu 8.8. 17:30 Satkula-beachtura w Pančicach-Kukowje

Wutoru 9.8. 10:00 Prózdninski poskitk „Narodna drasta a moda – ideje za outfit“ w Budyskim Serbskim muzeju

Srjedu 10.8. 15:00 Lěćny open air: Zjawne spěwanje na nutřkownym dworje Budyskeje Měšćanskeje biblioteki

Štwórtk 11.8. 10:00 Prózdninski poskitk „Fijałka a njezapomnička – woznam kwětkow a mustrow“ w Budyskim Serbskim muzeju

  19:00 Premjera knihi „Minderheit – Macht – Natur. Verhandlungen im Zeitalter des Nationalstaats“ w Budyskej Smolerjec kniharni

Pokiwy (05.08.22)

pjatk, 05. awgusta 2022 spisane wot:

Zakónča hudźbny tydźeń

Smochćicy. Kubłanišćo swj. Bena wuhotuje jutře, sobotu, w 19.30 hodź. zakónčacy koncert lětušeho 20. Smochčanskeho chóroweho a orchestroweho tydźenja. Pod nawodom a z moderaciju Wernera Patzelta spěwa a hudźi něhdźe 70 wobdźělnikow, program wopřijima wubrane twórby Felixa Mendelssohna-Bartholdyja. Zastup je darmotny, pjenježne dary pak su witane.

Wirtuozny organist koncertuje

Chróstawa. Wusahowacy, z Awstraliskeje pochadźacy organist Chris Berensen zahraje njedźelu, 7. awgusta, na sławnych Silbermannowych pišćelach Chróstawskeje cyrkwje filmowu hudźbu kaž tež kompozicije mjez druhim Wolfganga Amadeusa Mozarta a Carla Phillipa Emanuela Bacha. Koncert pod hesłom „Dopomnjenki na minjene lěća“ započnje so w 16 hodź., zastup je darmotny.

Improwizuje po přećach

Rozhłós (05.08.22)

pjatk, 05. awgusta 2022 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z aktualnymi powěsćemi a pokiwami

11:20 Witaj-dźěći přewodźane (12.)

11:45 Lěsny woheń w Sakskej Šwicy

12:00 Nabožne wusyłanje

(Gerat Wornar)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom „30 lět zarjad Picnjo“ a reportažu wo pilotowym rěčnym projekće „Zorja“

13:00 Tematiske wusyłanje: Zajimawostki kołowokoło kóčkow

13:40 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Wšědna serbska drasta

pjatk, 05. awgusta 2022 spisane wot:

Hišće před někotrymi lětami postajowachu wone wobraz Łužicy: serbske žony w swojej narodnej drasće. Hač na dźěle, při nakupowanju abo njedźelu na kemšach – wone słušachu samozrozumliwje k wšědnemu dnjej na wsach dwurěčneje Łužicy. Tola dźensa je lědma hišće wuhladaš. Tak je w katolskich wosadach jenož hišće něhdźe 20 žonow, kiž wšědnje serbske chodźa a kotrež su zwjetša w starobje daloko nad 80 lětami, zhladujo na dołhe, častodosć tradanja połne žiwjenje.

Njenapadnje a ćicho dožiwjamy runje kónc lětstotki dołheje doby w serbskich stawiznach. Filmowcaj Pětr a Stefan Symank staj za telewizijny magacin Wuhladko rěčałoj z někotrymi z tutych žonow.

Telewizija MDR wusyła Wuhladko sobotu, 6. awgusta, w 11.45 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje póndźelu, 8. awgusta, w 6.45 hodź. a w telewiziji RBB 13. awgusta w 13.30 hodź. W mediatece MDR je magacin wot jutřišeho cyłe lěto kóždy čas přistupny.

nawěšk

nowostki LND