Křižowka (23.09.22)

pjatk, 23. septembera 2022 spisane wot:

Wodorunje: 3 nic spočatk, 5 wulke wódnišćo, 6 wysoki twar, 7 starobny pjenjez, 10 nutřkowny dźěl ćěła, 13 modowy car, 14 čěske město husitow, 15 swětnišćowa organizacija USA

Padorunje: 1 Richtung serbsce, 2 sydło knježićela, 3 rjemjeslnik za železo, 4 přewšo rjana, 8 načolna skupina, 9 pječwo, 11 pusćina w Aziji, 12 Narr serbsce

Rozhłós (23.09.22)

pjatk, 23. septembera 2022 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Temastiske wusyłanje: „Praha za kulisami“

12:00 Nabožne wusyłanje

(Krystof Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z kolumnu „Tak ja to widźu“

13:00 Tematiske wusyłanje: Koncert 1. serbskeje kulturneje brigady w Delnjoserbskim gymnaziju Choćebuz

13:40 Nabožne wusyłanje

(Madlena Norbergowa)

po tym zbožopřeća

Do kina (22.09.22)

štwórtk, 22. septembera 2022 spisane wot:

22.9. – 28.9.2022 Budyski filmowy ­palast: Alle für Ella: nj 12:10 | pj, so a nj 14:30 Ticket ins Paradies: pj, so a nj 14:40 | wšědnje 17:10 a 19:50 | pj a so 22:30 Lieber Kurt: wšědnje 17 a 20 Chase: wšědnje 19:30 (nimo pó) | pj a so 22:50 Die Kängeru-Verschwörung: wšědnje 16:50 (nimo pj) a 19:50 (nimo pó a wu) After Forever: štw, so, pó a srj 17:30 | pj, nj a wu 20:00 Freibad: štw, so, pó a srj 20:00 Over & Out: pj, nj a wu 17:30 | so 22:20 Der Gesang der Fluss­krebse: wšědnje 19:15 Guglhupfgeschwader: štw, so, pó a srj 16:40 Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss: wšědnje 17:20 | nj 12:00 | pj, so a nj 15:10 Der junge Häuptling Winnetou: pj, so a nj 14:20 DC League of Super-Pets: pj, so a nj 14:30 Tad Stones & Die Suche nach der Smaragdtafel: nj 12:00 Mein Lotta­Leben – Alles Tschaka mit Alpaka: pj, so a nj 14:00 Bibi & Tina – Einfach ­anders: pj, so a nj 15:00 | nj 12:10 Mia and Me – Das geheimnis von Centopia: nj 12:20 Der Wolf und der Löwe: nj 12:10 Monsieur Claude und sein großes Fest: pj, nj a wu 16:40 Sneak ­Preview: pó 20:00 Jurassic World: ­Ein neues Zeitaalter: nj 12:00 The ­Invitation – Bis dass der Tod uns ­scheidet: pj a so 22.

Płastowka (16.09.22)

pjatk, 16. septembera 2022 spisane wot:
1 kwasna wosoba, 2 dźěćaca hrajka, 3 wjednik, 4 nic wyšina, 5 nic Horjany, 6 sobudźěłaćer nakładnistwa, 7 druhe syno, 8 Saale serbsce

Pokiwy (16.09.22)

pjatk, 16. septembera 2022 spisane wot:

Wotewru zawrjene wrota

Čorny Chołmc. Swjećić a so „za hewak zawrjenymi wrotami rozhladować“ móža zajimcy na Čornochołmčanskim wjesnym a dworowym swjedźenju, kotryž wotměje so jutře, sobotu, wot 10 hodź. Mnozy pomocnicy a wšitke towarstwa z Čorneho Chołmca chcedźa „so wo to postarać, zo dožiwja hosćo měšeńcu z tradicije, nałožkow, rjemjesła a wuměłstwa. Swoju hospodliwosć pokazaja hospodarjo a hospozy tež z bohatymi kulinariskimi dobrotami.“ K tomu skići so pisany program. W 15 hodź. pokazaja dźiwadłowu hru „Zejler w šuli – wer ist Zejler?“ Zastup je darmotny.

Akciski dźeń za swójby

Wojerecy. Pod hesłom „Technika trjechi na hudźbu“ wuhotuje Konrada Zusowy muzej ZCOM we Wojerecach njedźelu, 18. septembra, „akciski dźeń za swójby“. Wot 10 do 17 hodź. budźe wustajenišćo darmotnje přistupne. Mjez druhim móža so wopytowarjo po nim wodźić dać, klasiske kompjuterowe hry hrać, tak mjenowane VR-nawoči wuspytać abo z lasercutterom so zeznajomić. Wo hudźbne wobrubjenje postarataj so skupinje Obst?! a Kneipenorchester.

Dźeń swětnišćoweho lětarstwa

Rozhłós (16.09.22)

pjatk, 16. septembera 2022 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 „Moja hudźba“ ze studijnym hosćom fararjom Geratom Wornarjom

12:00 Nabožne wusyłanje

(Tomaš Dawidowski)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z předstajenjom knihi „Mój wokrjes“ a komentarom „Serbscy koparjo“

13:00 Tematiske wusyłanje: Dowolowe impresije z Bretonskeje

13:40 Nabožne wusyłanje

(Tobias Pawoł Jachmann)

po tym zbožopřeća

Depsk swjeći

pjatk, 16. septembera 2022 spisane wot:

Septemberske wudaće telewizijneho magacina Łužyca wěnuje so předewšěm domchowance a łapanju kokota w Depsku. Moderator Christian Mathée rozprawja wo tradicionalnym wubědźowanju z dohromady „dźewjeć jěcharjemi a 17 potencielnymi kralownami“ a rozmołwja so z wjesnjanami a wobdźělnikami swjedźenskeho ćaha. Nimo toho wobswětluja nětko tež delnjoserbšćinu wopřijimacy přełožowanski program „Sotra“ a portretuja Choćebuski Kolektiw Wakuum jako zastupjer „feministiskeje a přiwšěm inkluziwneje subkultury w Delnjej Łužicy“. Z wosebitym přinoškom gratuluja Witaj-pěstowarni „Wila Kunterbunt“ w Choćebuzu, kotraž bu před 20 lětami załožena. Jako kulturnu chłóšćenku pokazaja nowe hudźbne widejo „Co by nadejšła“ delnjoserbskeje šansonety Leny Hauptmann, nahrawane a produkowane wot Erika a Clemenca Syškojc.

Telewizija RBB wusyła „Łužycu“ sobotu, 17. septembra, w 13.30 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje srjedu, 21. septembra, w 3.30 hodź. W mediatece RBB je magacin wot jutřišeho cyłe lěto kóždy čas přistupny.

Maćica Serbska a redakcija Serbskich Nowin přeprošatej

na diskusijny wječor wo serbskej hymnje

štwórtk, 22. septembra, ­w 19 hodź.  do Serbskeho domu w Budyšinje.

W januarje toho lěta je Maćica Serbska pod nadpismom „Su jenož ,mužojo hó­dni wěčnoh wopomnjeća‘?“ přeprosyła na zjawnu diskusiju wo serbskej hymnje a runočasnje podała namjet za mjeńšu změnu jeje druheje štučki. Jako fachowc a znajer twórby Handrija Zejlerja poda dr. Franc Šěn na spočatku krótki přehlad wo tekstowych stawiznach serbskeje hymny.

Na podijowej diskusiji wobdźěla so nimo předsydki Maćicy Serbskeje dr. Anje Pohončoweje mjez druhim basnica Róža Domašcyna, bórzomna studentka Lawrencija Hawšec a FSJnik Maksimilian Gruber.

W druhim dźělu změje publikum składnosć, so wuprajić abo diskutantam prašenja stajeć. Moderatorka wječora budźe dr. Cordula Ratajczakowa, redaktorka Serbskich Nowin. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni!

Pokiwy (09.09.22)

pjatk, 09. septembera 2022 spisane wot:

Regionalne piwa woptać

Budyšin. Pod hesłom „Total regional – Chmjel & słód“ přeprošuje Budyski Center na Žitnych wikach hišće hač do jutřišeje soboty na akciski program kołowokoło piwa. W 11, 14 a 16 hodź. poskićatej regionalnej piwowaraj Frenzel-Bräu ze sprjewineho města a Dźěłarnja ProBier z Kumwałda swoje produkty we wobłuku tak mjenowaneho tastinga. Přidatnu zabawu lubi „Koło zboža“. Zastup je darmotny.

Što z korony wuknyć?

Budyšin. Towarstwo Kamjentny dom pokaza jutře, sobotu, we wobłuku wosebiteho zarjadowanja „Dajće nam rěčeć – Što móžemy resp. móhli z pandemije wuknyć“ w 19.30 hodź. film Manuela Fenna „Die Welt jenseits der Stille“, dokumentowacy wosobiny za čas korony po cyłym swěće. Slědujetej čitanje „Korona: Změna perspektiwy“ z awtorku Nancy Brandt kaž tež podijowa diskusija z Fennom, Brandt a „hosćemi z lokalneje politiki, hospodarstwa a kultury“. Zastup je darmotny.

Historiske pjenjezy a bankowki

Rozhłós (09.09.22)

pjatk, 09. septembera 2022 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:10 Prapremjera „Mór a lubosć“

11:20 Reportaža: Pućowanje po Mon- golskej

11:45 Recensija: Kniha Měrćina Weclicha „Sonić – to tla z hrěchom njej‘“

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin

13:00 Tematiske wusyłanje: Kruwy a mloko

13:40 Nabožne wusyłanje

(Katharina Köhlerowa)

po tym zbožopřeća

nawěšk

nowostki LND